UralTone Deluxe Reverb AB763 rakennussarja rakennusohjeet

Kun kysytään kitaristeilta minkä vahvistimen ottaisin mukaan autiolle saarelle on yleisin vastaus perinteisesti ollut Deluxe reverb. Syytkin ovat selvät: helmeilevän hyväilevä puhdas soundi, musikaalinen pikkuroso, loistava kaiku ja tremolo sekä sopiva äänenpainetaso kotiin, treeneihin ja keikoille. Rakenteellinen kestävyys ja erittäin helppo huollettavuus ovat tärkeitä ominaisuuksia niin autiolla saarella kuin myös kiertueilla.

Rakennusprojektina Deluxe reverb on helpohko, mutta kohtuullisen työintensiivinen. Aikaa rakentamiseen kuluu kokeneelta rakentajalta muutama päivä. Tweed vahvistimiin verrattuna rakenne on paljon antoisampi rakentajalle kun ei pidä työskennellä ahtaassa kaukalossa.

Deluxe reverb kytkentöjä on useita. Niistä klassisimmaksi ja parhaana pidetyksi on muodostunut AB763, joten rakennamme sen.

Vaihe 1 - ennakkovalmistelut

Jos olet kokematon rakentaja opettele ensin hyvän juotoksen salat ja turvallisen työskentelyn perusteet. Tärkeintä on oma turvallisuus! Emme käy tässä läpi näitä seikkoja. Noudata tätä ohjenuoraa koko projektin ajan:

Jos et tiedä mitä teet, tai olet epävarma, älä tee!

Luo mieluummin ohjeet ensin, googleta lisätietoa tai kysy meiltä neuvoa.

Juotoskoulu: Juotoksen perusteet aloittelijoille.

Turvallisen työskentelyn perusteet:

Vaihe 2 - rakennussarjan osien tarkistus

Tarkista, että kaikki osalistan mukaiset osat on toimitettu ja lajittele ne komponenttilajeittain (vastukset, kondensaattorit, liittimet, putken kannat jne).

Jos jotain puuttuu ota yhteyttä meihin ja korjaamme virheemme.

Vaihe 3 - rakentelupaikka ja -rauha

Varaa projektia varten pöytätilaa, jota et tarvitse koko projektin aikana mihinkään muuhun. Aikaa rakenteluun menee ammattilaiselta noin 2 työpäivää, aloittelijoilta 2-3 kertaa enemmän.

Varaa viereen kahvia tai teetä, rentoudu ja kohdista ajatukset pelkästään tähän projektiin.

Vaihe 4 - Kasaamisen aloittaminen

Välihuomautus: Jos sinulla on vahvistimen combo- tai nuppikotelo valmiina poraa kiinnitysreiät siihen jo tässä vaiheessa. Muuntajien kiinnityksen jälkeen kiinnitysreikien paikkojen mallaus on hankalampaa.

Ensimmäinen vaihe kasaamisessa on mekaanisten osien (hardware) ja muuntajien kiinnitys koteloon (chassis). Kiinnitä putken kannat, muuntajat, potentiometrit, liittimet, kytkimet jne layoutkuvan ja oheisten esimerkkikuvien mukaisesti.

Tyypilliset virheet:

-putken kannat on kytketty väärälle puolelle koteloa (tarkista kuvista oikea kiinnitys)
-putken kannat on kiinnitetty väärin päin. Tarkista, että octal kantojen (isot kannat) ohjurinasta osoittaa samaan suuntaan kuin kuvissa. Älä välitä putken kannan numeroista. Tarkista noval kannoista (etuasteputkien kannat), että pinnien väli osoittaa samaan suuntaan kuin kuvissa.

Huomioutavaa:
-katkaise potentiometrien lukitusnipukka pihdeillä (taittamalla katkeaa helposti), tässä sitä ei tarvita
-Huomioi, että prikat ovat oikealla puolella koteloa, kts kuvista mallit.
-Potentiometrien maadoitusten esityöt: Hio rasva, pinnoite ja hapettumat potentiometrin kotelon juotoskohdasta hiekkapaperilla ja puhdista lopuksi IPA:lla (isopropanoolilla). Varo, ettei hiomapöly pääse potentiometrin sisään vastusradalle.

Vaihe 5 - ensimmäiset kolvaamiset

Kolvaa johdot, jotka eivät yhdisty kytkentälevyyn missään kohdin kiinni. Nämä on helpompi kolvata ennen kytkentälevyn asennusta. Johdot jotka menevät kytkentälevylle kolvataan vasta myöhemmin kiinni.

Voit tässä vaiheessa kolvata verkkomuuntajan johdot lampulle ja tasuriputken kantaan. Verkkojohdon verkkokytkimelle ja sulakkeelle. Kytke myös pääte- ja kaikumuuntajan johdot siltä osin kun ne ei mene kytkentälevylle.

Suojamaajohto pitää jättää kuvan mukaisesti pidemmäksi, jotta verkkojohdon vedonpoiston pettäessä se irtoaa viimeisenä. Tämä on vahvistimen tärkein liitos, laita se ehdottoman tiukalle kiinni niin, että jokaisessa välissä on lukkoprikka.

Huomio:
-Tarkista verkkomuuntajan kytkentä myös verkkomuuntajan paketista. Varmista, että layoutin värikoodeja vastaavat oikeat jännitteet (ilmoitettu layout kuvassa). Joskus valmistajat muuttavat värikoodeja ilmoittamatta.

Vaihe 6 - Kytkentälevyn latominen

Lado komponentit levylle. Huomio seuraavat seikat:

-Elektrolyyttikondensaattorit tulee latoa oikein päin. Plus napa on merkattu uralla ja miinus viivalla. Varmista, että jokainen elektrolyyttikondensaattori tulee oikein päin! Väärin päin kytketty kondensaattori voi räjähtää (!).
-Lado kaikki komponentit niin, että niiden kyljessä lukevat arvot jäävät näkyviin. Kytket eri osat, esim. vastukset aina samoin päin. Näin arvojen lukeminen on helpompaa ja lopputulos professionaalisen näköinen.

Kun olet latonut kaikki osat levylle, tarkista kaikki osat yksitellen ja vertaa kuviin. Varmista, että kaikki osat on oikeissa paikoissa ja oikein päin!

Vaihte 7 - kytkentälevyn kolvaaminen

Aloita levyn kolvaaminen levyn toisesta päästä ja etene järjestelmällisesti toiseen päähän. Juota aina kerralla kaikki eyelet -nastaan tulevat komponentit ja osat. Katkaiset ylipitkät komponenttien jalat jo ennen juottamista. Jos jalat tai kaapelien kuparisäikeet jää juotoksen pinnalta törröttämään, katkaise ne siististi vahingoittamatta juotosta.

Johdota kaapelit kuvan mukaisesti. Johtimien päät kannattaa esitinata kuorimisen jälkeen. Tämä helpottaa jatkotyöskentelyä. Osa tulee levyn alta ja osa kulkee levyn kautta, kuten alkuperäisessäkin Deluxe Revebissä. Kaapelien pituudet on merkattu layout kuvaan. Varo sulattamasta kaapelin suojakuorta. Jos kaapeli sulaa, vaihda se uuteen! Kaapeli on halpaa.

Huomioitavaa ja mahdolliset vikapaikat:

-Noudata kaapelien värejä, näin vianhaku on helpompaa. Jos joku kaapeli loppuu kesken voit korvata sen toisella värillä - soundi on sama.
-Kaapelin pituudet lukee ohjeissa. Mittaa pituudet mittanauhalla.
-Varmista, että komponentit on oikein päin.
-varmista, ettei kolvi ole osunut yhdenkään komponentin kylkeen. Kondensaattorit rikkoutuvat tästä, sillä niiden sisällä on ohuita kalvoja joiden välille tulee oikosulku herkästi. Vaihda osat joissa on kolvin jälkiä.
-Varmista jokainen juotos hyvällä silmällä tai suurennuslasin avulla. Kylmäjuotokset näyttävät yleensä huonoilta myös ulospäin (ei kuitenkaan aina) ja hyvät juotokset on usein siistejä myös pinnalta.

Vaihe 8 - bias- ja kondensaattorilevyn kasaaminen

Lado molemmat levyt kuvan mukaisesti. VARMISTA USEAAN KERTAAN että kondensattorit on oikein päin! Virtalähteen kondensaattorien väärin kytkeminen johtaa niiden räjähtämiseen hyvin voimakkaasti.

Kolvaa osat ja johtimet ohjeiden mukaisesti kiinni, kuten teit ison kytkentälevyn kanssa.

Vaihe 9 - Kytkentälevyjen kiinnittäminen koteloon

Kun kytkentälevyt ovat valmiita on aika kiinnittää ne koteloon. Varmista, ettei kytkentälevyjen ruuvit osu komponenttein jalkoihin ja aiheuta oikosulkua.

Aloita kytkentälevyltä tulevien johtojen kolvaaminen levyn toisesta päästä (sisäänmenojen puoleisesta). Kytke samalla sisäänmenoliittimien vastukset ja muut levyn ulkopuolella olevat komponentit. Varmista liittimiä kolvatessa, että kolvaat oikean johdon oikeaan korvakkeeseen.  Käännä jakit samoin päin kuin kuvassa.

Olemme esitinanneet koteloon maadoituspisteet, sillä niiden kolvaaminen onnistuu vain tehokkailla kolveilla fluxin avulla.

Huomioitavaa ja mahdolliset vikapaikat:

-Varmista, ettet osu kolvilla johtojen eristeisiin. Näin käy helpolla ja johtojen vaihtaminen myöhemmin on työlästä. Vaihda kaikki johdot joiden eriste on sulanut!

Useimmissa Deluxe Reverbeissä ei ole käytetty suojattua johdinta. Suojattu johdin kuitenkin estää häiriöitä ja oskillointeja, eikä huononna soundia. Tämä kytkentä ja layout on erityisen herkkä oskilloinneille. Oskillointia ei välttämättä huomaa muuten kuin soundin huonontumisena, joten siksi olemme käyttäneet suojattua johdinta herkissä vedoissa.

10 - tarkistuskierros

Kun kaikki osat on kolvattu ja ruuvattu paikalleen pitää kaikki käydä läpi vielä kertaalleen. Tarkista jokainen liitos, juotos, komponentin asennussuunta ja johdotus kohta kohdalta. Parasta on käydä läpi jokainen eyelet nasta ja seurata siitä lähteviä komponentteja ja johtimia verraten niitä layout kuvaan. Merkkaa samalla kuvaan mitkä komponentit, johtimet ja eyelet nastat on tarkistettu. Kun kaikki on käyty läpi on aika kytkeä virrat koneeseen!

11. Virrat päälle

Kun olet 100% varma, että kaikki on oikein on aika kytkeä virrat päälle. Oletamme tässä, että ainut testilaite mitä omaat on yleismittari.

Varmista, että laite on pöydällä, joka on siisti. Ylinmääräiset osat, johdot yms pitää siivota pois testipöydältä, ettei ne vahingossakaan pääse aiheuttamaan oikosulkua. Esim. silmällä vaikeasti havaittavat tinalangan pätkät voivat olla tuhoisia, jos ne ovat jääneet vahvistimen sisään. Heiluta vahvistinta ilmassa komponenttipuoli alasapäin ja varmista, ettei kotelon sisään ole jäänyt mitään ylinmääräistä irtotavaraa.

Mittaa yleismittarin ohmimittarilla maapisteiden resistanssi suhteessa koteloon. Eli laita yleismittari resistanssi mittaukselle (pienin alue), laita musta mittajohdin koteloon kiinni ja käy yksitellen läpi kaikki layout kuvan maapisteet (ground points). Mittari pitäisi näyttää nolla tai lähes nollaa (maksimissaan muutamaa ohmia). Jos näin ei ole tarkista ongelma pisteen kytkennät vielä kertaalleen.

Varmista, että sulakkeet on asennettuna sulakepesiin.

Kytke virtakytkimet "päälle" asentoon. Varmista, ettei putket ole kannoissa. Kytke laite seinään. Jos havaitset mitään epäilyttävää ääntä, hajua tai kipinöintiä tms vedä välittömästi pistoke seinästä. Jos ongelmia ei esiinny, voit tehdä ensimmäiset jännitemittaukset.

Laita yleismittari vaihtojännite (AC) mittausalueelle. Valitse suurin jännitealue (400VAC minimissään). Laita musta mittajohdin koteloon kiinni, esim. hauenleualla tai käytä kotelon reikiä apuna. Mittaa käyttäen yhtä kättä, toinen käsi on mittauksien ajan takataskussa. Tällä estetään paniikkitilanteissa sähköisku, jossa virta kulkee kädestä käteen sydämen kautta. Mittaa mittapisteet joiden alku on AC, esim. AC 330V. Tässä pisteessä mittari pitää näyttää 330V n. 15% toleranssilla (eli 330V +-15% / 280 - 380V on ok tässä vaiheessa). Ota kaikkien mittausten välillä verkkojohto pois pistorasiasta.

Kun kaikki on todettu oikeaksi on aika laittaa tasasuuntausputki kantaan. Varmista, että putki menee oikein päin kantaansa. Monissa nykyputkissa kanta rikkoutuu helposti, jos putkea yrittää asentaa vinossa tai väärässä asennossa kantaan. Ohjurihahlo kertoo miten päin putki tulee asentaa kantaansa.

Laita virrat uudestaan päälle. Jälleen, jos huomaat mitä tahansa epäilyttävää vedä verkkojohto välittömästi pois pistorasiasta. Mittaa jännite pisteestä A. Tässä kohdin mittauksen toleranssi on 20%:a, sillä layout -kuvan mittausarvot on mitattu kaikkien putkien kanssa.

Jos kaikki on ok, voit asentaa loput putket kantoihinsa. Huomaa, että tässä vaiheessa virtalähteen kondensaattoreihin on varautunut jännitettä. Voit siis saada sähköiskun vaikkei laite olisikaan kytketty valtakunnan verkkoon. Kytke kaiutin kaiutinliitäntään. Voit käyttää myös keinokuormaa, jos omistat moisen. Säädä kaikki potikat nollaan etupaneelista ja bias potikka puoleen väliin. Kytke laite pistorasiaan. Odota hetken ja jos kaiuttimesta ei kuulu kovia häiriöääniä mittaa kaikki DC mittapisteiden jännitteet. Jälleen, toinen käsi takataskussa ja musta mittapää kotelossa kiinni. Yleismittarista korkein DC jännitealue (minimissään 500VDC). Toleranssi on n. 15%:a eli mittaustulokset ei pidä olla identtisiä. Jännitteisiin vaikuttaa mittauspaikan verkkojännite ja komponenttien toleranssit (etenkin putkien).

12. Lepovirran säätö eli BIASOINTI

Tässä kohtaa joudut mittaamaan korkeita jännitteitä kahdella mittapäällä: ole varovainen!

Tarkemmat biasointi ohjeet löytyy täältä: Putkivahvistimen biasointi.

Kannattaa perehtyä asiaan jossain vaiheessa, mutta alkuun pääse helposti seuraavaalla tavalla: Säädä A ja B pisteiden välinen jännite 3.75 V:iin ja tarkista, että A ja C pisteiden välinen jännite on suunnilleen sama (20% tarkkuudella). Tämä säätää biaksen noin 50% maksimista. Tällä arvolla on hyvä testata laitetta. Kun olet tehnyt kohdan 13. testit voit säätää lopuksi lepovirran kuumemmaksi. Maksimi on 70%:a, joka on melko kuuma, mutta vahvistin kestää kyllä sen. Tällöin pisteiden A-B ja A-C välinen jännite on noin 5V:a.

Kannattaa myös kuunnella miten soundi muuttuu kun säädät lepovirtaa välillä 50-70%:a. Jos soundi on yhtä hyvä 50% kuin 70%:ssa, voit hyvin jättää lepovirran kylmemmäksi. Näin putket kestävät pidempään ja vahvistin on tältä osin luotettavampi. Yleensä kuitenkin Fender tyyppiset vahvistimet soundaa parhaalta kun bias on reilusti kuuma eli tuo 70%:a.

13. Kitara käteen ja korvat auki

Kun kaikki on kunnossa voit kytkeä kitaran input jakkiin, avata volumea ja tone säätimiä ja nauttia uuden vahvistimen soundista. Huomaa, että jalkakytkin ja kaiku pitää olla kytkettynä tässä vaiheessa. Tremolo EI toimi ilman jalkakytkintä.

Jos joku asia ei toimi, kuulostaa oudolta tai epäilyttävältä kytke virrat pois ja jatka vikaan mahdollisesti liittyvien kohtien tutkimista ja vian etsintää.

14. Tuki

Annamme mieluusti teknistä tukea! Jotta saat parhaan mahdollisen tuen lähesty meitä sähköpostitse ja mainitse ensimmäisessä viestissä seuraavat asiat:

  1. Mikä rakennussarja on kyseessä
  2. Oma nimesi, puhelinnumerosi ja tilausnumero (jos löytyy)
  3. Kuvaile ongelma mahdollisimman tarkasti. Saamme paljon viestejä, joten emme aina muista vaikka asiasta olisi puhuttu esim. puhelimessa. Eli kerro aina kaikki asiat uudestaan.
  4. Älä koskaan poista ketjusta vanhoja viestejä
  5. Pyrimme vastaamaan 12-24h aikana arkisin, mutta joskus tuessa on ruuhkaa. Jos et saa vastausta kahden päivän kuluessa ota uudestaan yhteyttä.

15. kovaa soittoa

Onneksi olkoon, käsissäsi on erittäin laadukas putkivahvistin, joka  kestää soittoa kymmeniä vuosia kunhan putkia muistaa vaihtaa säännöllisesti. Muutaman vuoden välein kannattaa tarkistaa bias ja vaihtaa tarvittaessa putket. Yleensä pääteputket kestää 2-5 vuotta käytöstä riippuen ja etuasteputket hiukan pidempään.

 

 

 

 

Vastaa