UralTone 5F1 Champ V2.0 rakennussohjeet

Champ 5F1 on yksi legendaarisimmista kitaravahvistimista. Eikä syyttä: simppeli rakenne ja signaalitie mahdollistaa loistavan dynamiikan ja tuo soiton vivahteet hyvin esiin. UralTone rakennussarjan versio 2.0 on viety uudelle tasolle Sen kokoaminen onnistuu aloittelijaltakin, kunhan noudatetaan huolellisuutta ja perehdytään tähän ohjeeseen hyvin ennen aloittamista.

 

UralTone Champ V2.0 chassis

 

Vaihe 1 - Ennakkovalmistelut

Jos olet kokematon rakentaja opettele ensin hyvän juotoksen salat ja turvallisen työskentelyn perusteet. Tärkeintä on oma turvallisuus! Emme käy tässä läpi näitä seikkoja. Noudata tätä ohjenuoraa koko projektin ajan:

Jos et tiedä mitä teet, tai olet epävarma, älä tee!

Luo mieluummin ohjeet ensin, googleta lisätietoa tai kysy meiltä neuvoa.

Nämä yleisartikkelit kannattaa lukea ennen töiden aloittamista:

Juotoskoulu: Juotoksen perusteet aloittelijoille.
Yleistä tietoa UralTone rakennussarjoista

 

Vaihe 2 - Rakennussarjan osien tarkistus

Tarkista, että kaikki osalistan mukaiset osat on toimitettu ja lajittele ne komponenttilajeittain (vastukset, kondensaattorit, liittimet, putken kannat jne).

Jos jotain puuttuu, ota yhteyttä meihin ja korjaamme virheemme.

 

Vaihe 3 - Rakentelupaikka ja -rauha

Varaa projektia varten pöytätilaa, jota et tarvitse koko projektin aikana mihinkään muuhun. Aikaa rakenteluun menee ammattilaiselta noin 2 työpäivää, aloittelijoilta 2-3 kertaa enemmän.

Varaa viereen kahvia tai teetä, rentoudu ja kohdista ajatukset pelkästään tähän projektiin.

 

Vaihe 4 - Kasaamisen aloittaminen

Välihuomautus: Jos sinulla on vahvistimen kotelo valmiina, poraa kiinnitysreiät siihen jo tässä vaiheessa. Muuntajien kiinnityksen jälkeen kiinnitysreikien paikkojen mallaus on hankalampaa.

Ensimmäinen vaihe kasaamisessa on mekaanisten osien (hardware) ja muuntajien kiinnitys koteloon (chassis). Kiinnitä putken kannat, muuntajat, potentiometrit, liittimet, kytkimet jne layout-kuvan mukaisesti.

Mekaanisten osien asennus

Tyypilliset virheet:

 • Putkien kannat on kytketty väärälle puolelle koteloa (tarkista kuvista oikea kiinnitys)
 • Putkien kannat on kiinnitetty väärin päin. Tarkista, että octal-kantojen (isot kannat) ohjurinasta osoittaa samaan suuntaan kuin kuvissa. Älä välitä putken kannan numeroista. Tarkista noval-kannasta (etuasteputken kanta), että pinnien väli osoittaa samaan suuntaan kuin kuvissa.

Huomioitavaa:

 • Katkaise potentiometrien lukitusnipukka pihdeillä (taittamalla katkeaa helposti), tässä sitä ei tarvita.
 • Huomioi, että prikat ovat oikealla puolella koteloa, kts. kuvista mallit. Tähtialuslaatat tulevat kotelon sisäpuolelle estämään komponentin pyörimisen ruuvia tai mutteria kiristettäessä, sileät aluslaatat tulevat kotelon ja mutterin väliin. Varo muovisen etulevyn naarmuntumista osia kiinnittäessäsi.
 • Tarkista, että verkkomuuntajan ja virtakytkimen kontaktien väliin jää riittävästi etäisyyttä. Tarvittaessa käännä virtakytkin toisin päin.

 

Vaihe 5 - Ensimmäiset kolvaamiset

Rakennussarjassa käytetään kangaseristeistä push-back johtoa, jota ei tarvitse kuoria. Kaapelin kangaseriste työnnetään kaapelin päästä sisäänpäin, jotta johdin saadaan näkyviin.

Kolvaa johdot, jotka eivät yhdisty kytkentälevyyn missään kohdin kiinni. Nämä on helpompi kolvata ennen kytkentälevyn asennusta. Kytkentälevylle menevät johdot kolvataan vasta myöhemmin kiinni.

Voit tässä vaiheessa kolvata verkkomuuntajan johdot lampulle ja tasuriputken kantaan, verkkojohdon verkkokytkimelle ja sulakkeelle, sekä putkien hehkujohdot. Kytke myös pääte- ja kaikumuuntajan johdot siltä osin kun ne ei mene kytkentälevylle. Mahdolliset käyttämättä jäävät verkkomuuntajan johdot tulee eristää kutistesukalla, etteivät ne aiheuta oikosulkua.

Käytä kutistesukkaa myös virtakytkimelle tulevien johtojen eristämiseen.

Ensimmäiset osat kolvattuina

 

Suojamaajohto pitää jättää kuvan mukaisesti pidemmäksi, jotta verkkojohdon vedonpoiston pettäessä se irtoaa viimeisenä. Tämä on vahvistimen tärkein liitos, laita se ehdottoman tiukalle kiinni niin, että jokaisessa välissä on lukkoprikka.

Suojamaajohdon kytkeminen. Suojamaajohto on aina kelta-vihreä.

 

Huomio:

 • Tarkista verkkomuuntajan kytkentä myös verkkomuuntajan paketista ja/tai valmistajan verkkosivuilta. Varmista, että layoutin värikoodeja vastaavat oikeat jännitteet (ilmoitettu layout-kuvassa). Joskus valmistajat muuttavat värikoodeja ilmoittamatta.

 

Vaihe 6 - Kytkentälevyn latominen

Lado komponentit levylle. Huomio seuraavat seikat:

 • Elektrolyyttikondensaattorit tulee latoa oikein päin. Plus-napa on merkattu uralla ja miinus viivalla. Varmista, että jokainen elektrolyyttikondensaattori tulee oikein päin! Väärin päin kytketty kondensaattori voi räjähtää (!).
 • Lado kaikki komponentit niin, että niiden kyljessä lukevat arvot jäävät näkyviin. Kytke eri osat, esim. vastukset aina samoin päin. Näin arvojen lukeminen on helpompaa ja lopputulos professionaalisen näköinen.
 • Taivuta komponenttien jalat eyelet-reiän läpi siten, että mahdollisesti samaan reikään tuleva kytkentäjohto mahtuu vielä reiän läpi.

Kun olet latonut kaikki osat levylle, tarkista kaikki osat yksitellen ja vertaa kuviin. Varmista, että kaikki osat on oikeissa paikoissa ja oikein päin!

 

Vaihte 7 - Kytkentälevyn kolvaaminen

Aloita levyn kolvaaminen levyn toisesta päästä ja etene järjestelmällisesti toiseen päähän. Juota aina kerralla kaikki eyelet -nastaan tulevat komponentit ja osat. Katkaise ylipitkät komponenttien jalat jo ennen juottamista. Jos jalat tai kaapelien kuparisäikeet jäävät juotoksen pinnalta törröttämään, katkaise ne siististi vahingoittamatta juotosta.

Kytkentälevyn kolvaukset voidaan tehdä joko ylä- tai alapuolelta. Siistimpi lopputulos saadaan kolvaamalla alapuolelta, jolloin juoksutejäämät voidaan puhdistaa helpommin.

Valmiiksi kolvattu kytkentälevy.

Johdota kaapelit kuvan mukaisesti. Kaapelien pituudet on merkattu layout-kuvaan.

 

Vaihe 8 - Kytkentälevyn kiinnittäminen koteloon

Kun kytkentälevy on valmis, on aika kiinnittää se koteloon. Varmista, etteivät kytkentälevyn ruuvit osu komponenttein jalkoihin ja aiheuta oikosulkua.

Aloita kytkentälevyltä tulevien johtojen kolvaaminen levyn toisesta päästä (sisäänmenojen puoleisesta). Kytke samalla sisäänmenoliittimen vastukset ja muut levyn ulkopuolella olevat komponentit. Varmista liittimiä kolvatessa, että kolvaat oikean johdon oikeaan korvakkeeseen.  Käännä jakki samoin päin kuin layout-kuvassa.

Valmiiksi kolvattu Champ

 

Vaihe 9 - Tarkistuskierros

Kun kaikki osat on kolvattu ja ruuvattu paikalleen, pitää kaikki käydä läpi vielä kertaalleen. Tarkista jokainen liitos, juotos, komponentin asennussuunta ja johdotus kohta kohdalta. Parasta on käydä läpi jokainen eyelet-nasta ja seurata siitä lähteviä komponentteja ja johtimia verraten niitä layout-kuvaan. Merkkaa samalla kuvaan mitkä komponentit, johtimet ja eyelet-nastat on tarkistettu. Kun kaikki on käyty läpi on aika kytkeä virrat koneeseen!

Tarkista kaikki kytkennät huolellisesti.

 

Vaihe 10 - Virrat päälle

Kun olet 100% varma, että kaikki on oikein, on aika kytkeä virrat päälle. Oletamme tässä, että ainut testilaite mitä omaat on yleismittari.

Varmista, että laite on pöydällä, joka on siisti. Ylimääräiset osat, johdot yms pitää siivota pois testipöydältä, ettei ne vahingossakaan pääse aiheuttamaan oikosulkua. Esim. silmällä vaikeasti havaittavat tinalangan pätkät voivat olla tuhoisia, jos ne ovat jääneet vahvistimen sisään. Heiluta vahvistinta ilmassa komponenttipuoli alasapäin ja varmista, ettei kotelon sisään ole jäänyt mitään ylimääräistä irtotavaraa.

Mittaa yleismittarin ohmimittarilla maapisteiden resistanssi suhteessa koteloon. Eli laita yleismittari resistanssimittaukselle (pienin alue), laita musta mittajohdin koteloon kiinni ja käy yksitellen läpi kaikki layout-kuvan maapisteet (ground points). Mittari pitäisi näyttää nollaa tai lähes nollaa (maksimissaan muutamaa ohmia). Jos näin ei ole, tarkista ongelmapisteen kytkennät vielä kertaalleen.

Varmista, että sulake on asennettu sulakepesään.

Kytke virtakytkin "päälle"-asentoon. Varmista, etteivät putket ole kannoissa. Kytke laite seinään. Jos havaitset mitään epäilyttävää ääntä, hajua tai kipinöintiä tms., vedä välittömästi pistoke seinästä. Jos ongelmia ei esiinny, voit tehdä ensimmäiset jännitemittaukset.

Laita yleismittari vaihtojännite (AC) mittausalueelle. Valitse suurin jännitealue (400VAC minimissään). Laita musta mittajohdin koteloon kiinni, esim. hauenleualla tai käytä kotelon reikiä apuna. Mittaa käyttäen yhtä kättä, toinen käsi on mittauksien ajan takataskussa. Tällä estetään paniikkitilanteissa sähköisku, jossa virta kulkee kädestä käteen sydämen kautta. Mittaa mittapisteet joiden alku on AC, esim. AC 340V. Tässä pisteessä mittari pitää näyttää 340V n. 15% toleranssilla (eli 340V +-15% / 290 - 390V on ok tässä vaiheessa). Ota kaikkien mittausten välillä verkkojohto pois pistorasiasta.

Kun kaikki on todettu oikeaksi, on aika laittaa tasasuuntausputki kantaan. Varmista, että putki menee oikein päin kantaansa. Monissa nykyputkissa kanta rikkoutuu helposti, jos putkea yrittää asentaa vinossa tai väärässä asennossa kantaan. Ohjurihahlo kertoo miten päin putki tulee asentaa kantaansa.

Laita virrat uudestaan päälle. Jälleen, jos huomaat mitä tahansa epäilyttävää, vedä verkkojohto välittömästi pois pistorasiasta. Mittaa jännite pisteestä A. Tässä kohdin mittauksen toleranssi on 20%, sillä layout -kuvan mittausarvot on mitattu kaikkien putkien kanssa.

Jos kaikki on ok, voit asentaa loput putket kantoihinsa. Huomaa, että tässä vaiheessa virtalähteen kondensaattoreihin on varautunut jännitettä. Voit siis saada sähköiskun vaikkei laite olisikaan kytketty valtakunnan verkkoon. Kytke kaiutin kaiutinliitäntään. Voit käyttää myös keinokuormaa, jos omistat moisen. Säädä kaikki potikat nollaan. Kytke laite pistorasiaan. Odota hetki, ja jos kaiuttimesta ei kuulu kovia häiriöääniä, mittaa kaikki DC-mittapisteiden jännitteet. Jälleen, toinen käsi takataskussa ja musta mittapää kotelossa kiinni. Yleismittarista korkein DC-jännitealue (minimissään 500VDC). Toleranssi on n. 15%, eli mittaustulosten ei tarvitse olla identtisiä layout-kuvan kanssa. Jännitteisiin vaikuttaa mittauspaikan verkkojännite ja komponenttien toleranssit (etenkin putkien).

Champ valmiina koteloon asennettavaksi.

 

11. Lepovirran säätö eli BIASOINTI

Champin pääteputki on katodibiasoitu, joten biasointi ei ole tarpeen.

 

12. Kitara käteen ja korvat auki

Kun kaikki on kunnossa voit kytkeä kitaran input jakkiin, avata volume- ja tone-säätimiä ja nauttia uuden vahvistimen soundista.

Jos joku asia ei toimi, kuulostaa oudolta tai epäilyttävältä, kytke virrat pois ja jatka vikaan mahdollisesti liittyvien kohtien tutkimista ja vian etsintää.

 

13. Tuki

Annamme mieluusti teknistä tukea! Jotta saat parhaan mahdollisen tuen, lähesty meitä sähköpostitse ja mainitse ensimmäisessä viestissä seuraavat asiat:

 1. Mikä rakennussarja on kyseessä
 2. Oma nimesi, puhelinnumerosi ja tilausnumero (jos löytyy)
 3. Kuvaile ongelma mahdollisimman tarkasti. Saamme paljon viestejä, joten emme aina muista vaikka asiasta olisi puhuttu esim. puhelimessa. Eli kerro aina kaikki asiat uudestaan.
 4. Älä koskaan poista ketjusta vanhoja viestejä
 5. Pyrimme vastaamaan 24h sisällä arkisin, mutta joskus tuessa on ruuhkaa. Jos et saa vastausta kahden päivän kuluessa ota uudestaan yhteyttä.

 

14. kovaa soittoa

Onneksi olkoon, käsissäsi on erittäin laadukas putkivahvistin, joka  kestää soittoa kymmeniä vuosia, kunhan putkia muistaa vaihtaa säännöllisesti. Muutaman vuoden välein kannattaa tarkistaa bias ja vaihtaa tarvittaessa putket. Yleensä pääteputket kestävät 2-5 vuotta käytöstä riippuen ja etuasteputket hiukan pidempään.

Vastaa

Post your comment

UralTone verkkokauppa