UralTone efektirakennussarjat - rakennusohjeet

Efektirakentelu on helppo tapa aloittaa kolvausharrastus. Sarjat ovat suhteelisen pienitöisiä rakennettavia, kytkennät ovat melko yksinkertaisia ja paristokäyttöisinä turvallisia kokeilla ja rakentaa. Valmiin pedaalin rakentamiseen riittää yleensä ilta - pari häiriötöntä rakennusaikaa.

Vaihe 1 - ennakkovalmistelut

Jos olet kokematon rakentaja opettele ensin hyvän juotoksen salat ja turvallisen työskentelyn perusteet. Mikäli haluat, voit tilata muutamia halpoja vastuksia sekä palan vero-levyä johon voit kokeilla komponenttien ja johtojen juottamista.

Nämä yleisartikkelit kannattaa lukea ennen töiden aloittamista:

Juotoskoulu: Juotoksen perusteet aloittelijoille.
Yleistä tietoa UralTone rakennussarjoista

Perehdy sarjan mukana toimitettuun layoutkuvaan / rakennusohjeeseen ennen rakenteluun ryhtymistä. Tämä kuvitettu ohje käsittää miten fuzz-efektipedaali rakennetaan, mutta ohje sinänsä sopii kaikkiin efektirakennussarjojemme yleisohjeeksi. Pedaaleissa saattaa kuitenkin olla poikkeuksia rakentelujärjestykseen joka on mainittu erikseen, joten ohjeiden lukeminen huolella kokonaan läpi ennen rakentamiseen ryhtymistä on tärkeää.

Vaihe 2 - rakentelupaikka ja -rauha

Varaa projektia varten riittävästi pöytätilaa, jota et tarvitse koko projektin aikana mihinkään muuhun. Keskeneräistä pöydälle lajiteltua projektia on ikävä pakkailla takaisin kesken kaiken. Rauhaton rakenteluympäristö kasvattaa myös riskiä osien hukkumiselle.

Varaa viereen kahvia tai teetä, rentoudu ja kohdista ajatukset pelkästään tähän projektiin.

Vaihe 3 - rakennussarjan osien tarkistus

UralTone Experimental Fuzz Face rakennussarja laatikosta purettuna
UralTone Experimental Fuzz Face rakennussarja lajiteltuna

Pura osat pöydälle ja lajittele osat tyypeittäin eri kasoihin ja tarkista että kaikki osalistan osat löytyvät toimituksesta. Ohjeissa on kuvat eri komponenteista ja ohjeet näiden tunnistamiseen. Artikkelin kuvasarjassa käydään myös läpi kaikki osat yksitellen.

Osien tunnistaminesta ja sijoittelusta piirilevylle sekä työjärjestyksestä

Olemme jakaneet efektirakennussarjojen kasaamisen karkeasti kolmeen osaan: Jalkakytkinlevyn kasaamiseen (ohjeen kohta 1), varsinaisen efektin piirilevyn kasaamiseen (ohjeen kohta 2) ja loppukokoonpanoon (ohjeen kohta 3). Joissain tapauksissa efektille tehdään tarvittavat säädöt.

Piirilevylle rakennettavissa sarjoissa on painatettu levylle jokaiselle osalle oma tunniste. Vastukset merkitään R1, R2... tai Rled, Rcomp (R = resistor). Kondensaattorit C1, C2... (C = Capacitor) jne. Muita ovat D - diodi, TR - transistori, P - potentiometri, IC - ic-piiri. Piirilevyn silkkipainatus vastaa ulkonäöltä joko osan ulkoisia muotoja, joissain tapauksissa saatetaan käyttää kytkentäkaavion symbolia. Painatuksen epäsymmetrinen muoto, lisätyt merkit, numerot, kolot, valkoiset palkit ym. täsmentävät osan oikeaa asennussuuntaa.

Levylle merkittyjä osia (R1, C1 jne.) löytyy vastine osalistasta. Fuzz-sarjassa R1 on 100kohm hiilikalvovastus.

Elektroniikan komponenteissa käytetään usein kertoimia lyhentämään merkintää. Koska osat ovat pieniä, eikä niihin voi tehdä suuria määriä, suurikokoisia merkintöjä, merkintätavoissa pyritään mahdollisimman lyhyeen merkkimäärään / koodiin ilmoittamaan osan tekniset arvot. Vastuksilla on käytössä kertoimet k eli kilo eli 1000x tai M, Mega eli 1000000x. Kondensaattoreilla pilkkua siirretään taas toiseen suuntaan. Perusyksikköä F, Faradi pienennetään joko etuliitteellä µ (tai u) eli mikro x0,001, n eli nano eli x0,00001x ja p eli piko eli 0,0000001x. Eli 1uF = 1000nF = 1000000pF. Joskus kerrointa käytetään pilkkuna ja esim 4n7 on sama kuin 4,7nF. Osalistoissa komponenttien arvot ovat aina ilmoitettu joko osatyypistä riippuen tilanteeseen sopivalla kertoimella.

Vaihe 4 - Kasaamisen aloittaminen - Jalkakytkinlevy.

Aloitamme rakentamisen jalkakytkinlevystä. Ensimmäisenä osana asennetaan ledin etuvastus. Osasarjassa tämä vastus on merkitty tunnistella Rled.

2,2 kiloOhmin hiilikalvovastus

Vastuksen arvon voi tulkita sen värirenkaista. Kuvan vastuksessa on kolme punaista rengasta. Kaksi ensimmäistä määrittelee kahden ensimmäisen numeron arvon, tässä tapauksessa punaista vastaa numero 2. Kolmas rengas merkitsee kertoimen, punaisen kerroin on 100. Viimeinen rengas ilmoittaa vastuksen toleranssin eli tarkkkuuden. Esimerkkivastus on arvoltaan 22 x100 ohm eli 2200ohm eli 2,2kohm.

Huom: Käytämme kytkennästä riippuen joko hiilikalvo-, hiilimassa- tai metallikalvovastuksia. Hiilikalvo- ja hiilimassavastuksissa arvo ilmoitetaan neljällä värirenkaalla: Näistä kaksi ensimmäistä ilmoittaa kaksi ensimmäistä merkitsevää arvoa, kolmas nollien määrän ja neljäs toleranssin. Metallikalvovastuksilla värirenkaita on yksi enemmän, ensimmäisille merkitseville arvoille lukemia yksi enemmän.

Kunkin sarjan mukana toimitetaan värikooditaulukko, joka on sarjassa käytettyjen vastusten mukainen.

Vastuksen mittaaminen yleismittarilla

Vastusten arvot voi myös mitata. Aseta yleismittari vastusalueelle ja mittaa. Riippuen mittarista, joissain mittareissa on automaattinen alueen tunnistus ja toisessa tulee valita käytettävä mitta-alue. Etsittäessa 2.2kohm vastusta mitta-alueeksi tulee valita 20kOhm.

Komponentin jalkojen taittelu

Kun oikean arvoinen vastus on löytynyt, taita sen jalat vastaamaan piirilevyn juotospädien etäisyyttä. Vastuksen asennuspaikka on piirretty levylle ja merkitty Rled.

Pujota osa, juota ja leikkaa

Pujota vastus paikalleen, juota jalat ja leikkaa ylimääräinen kytkentälanka lyhyeksi. Sopiva korkeus on n. 1mm levyn pinnasta.

Johtojen leikkaaminen

Jatka leikkaamalla jalkakytkinlevyn johdot. Käytä, jos mahdollista, saman värisiä johtimia kuin ohjeessa. Sähkö ei välitä minkä värisessä johtimessa se kulkee, mutta laitetta korjaava kyllä. Pitäytyminen oikeissa väreissä helpottaa myös vianetsintää: Jokaisella värillä on oma roolinsa, musta on maa, punainen on käyttöjännite, vihreä on signaali sisään, sininen on signaali ulos. Valkoinen on pariston maadoitus. Kun rakentamisen mittakaava kasvaa, oikeiden värien noudattaminen on entistä tärkeämpää. Järjestelmällisyys palkitsee myös visuaalisesti lopputuloksen, jämpti mikä jämpti.

Sarjan mukana toimitetaan n. 10cm pätkä erivärisiä kytkentäjohtoja. Leikkaa näistä 2 x 5cm pätkät kutakin väriä, valkoista riittää yksi 5cm pätkä.

Johtojen kuorinta

Kuori johtojen päät, n 5mm matkalta. Kierrä säikeet yhteen etteivät päät rispaannu.

Johtimien juottaminen

Esitinaa kaikkien johtimien päät. Tämä vaihe kuulostaa turhalta ja sen oikaisu on houkuttelevaa, mutta helpottaa työtä huomattavasti. Johtimien päät eivät rispaannu ja juotoksesta tulee huomattavasti parempi. Juotettavaa liitosta ei tarvitse lämmittää pitkään ja johtojen eristeet pysyvät siisteinä.

Pujotus levylle

Pujota tinatut johtimet levylle. Johtimet voi juottaa myös yksi kerrallaan joka on helpompaa.

Johdinten juottaminen

Juota johtimet kiinni. Tarkista, ettei juotospädien välissä ole tinasiltoja eli oikosulkuja

Johtimien trimmaus

Leikkaa ylimääräiset johdon päät lyhyeksi. Asenna myös jakkien johtimet.

Jalkakytkimen asennus

Työnnä jalkakytkin levylle. Huomioi kytkimen asennussuunta. Kytkin toimii sähköisesti kummin päin asennettuna, mutta mikäli asennnussuunta on väärä, kytkin ei mene koteloon ilman että siitä viilataan pois kiertymisen estävä polanne.

Jalkakytkin saattaa olla mallista riippuen hieman ahdas asentaa. Laita piirilevy pöydälle ja asenna kytkin ns. huulille. Kun kaikki yhdeksän nastaa on rei'issään, työnnä kytkin sisälle. Saattanet tarvita hieman voimaa, kytkin ja levy kuitenkin kestävät.

Jalkakytkin työnnettynä levylle

Kytkin asennetaan niin syvälle että juotoskorvakkeet tulevat selkeästi levyn läpi. Kun kytkin on paikoillaan ja suorassa tinaa kaikki yhdeksän nastaa.

Lediä vaille valmis levy

Valmis levy näyttää tältä. Led jätetään vielä asentamatta, tämä asennetaan vasta kun jalkakytkin asennetaan koteloon. Näin ledin asennussyvyys saadaan oikeaksi.

Vaihe 5 - Kasaamisen jatkuu - Efektin piirilevy, vastuset.

Riippuen sarjasta tässä kohtaa levyn kasaaminen saattaa näyttää hieman erilaiselta. Käytännössä juoni on aina sama, mittakaava ja käytetyt osat poikkeavat hieman. Sarjan osista riippuen kukin sarjan mukana opastetaan osan tunnistus ulkonäöltä sekä merkinnöiltä. Mekaaninen asennus koteloon on kaikilla sarjoillamme kutakuinkin sama.

Asenna aina matalimmat osat ensin vaakaan tulevat vastukset ja diodit, tämän jälkeen muovikondensaattorit, IC-kannat ja elektrolyyttikondensaattorit ja lopuksi potentiometrit. Näin osat pysyvät levyn pinnassa kiinni kun tämä käännetään ympäri juottamista varten.

Matalat ensin -taktiikalla ensimmäiset levylle tulevat osat ovat vastukset R1 - R4 ja Rcomp.

R1 100kohm vastus (ruskea-musta-keltainen. Viimeinen raita kulta merkitsee vastuksen toleranssin)
R1 juottaminen
R1 kytkentäjalkojen leikkaaminen
R1 juotettuna levylle

Aloita listan ensimmäisestä vastuksesta R1. Seuraamalla sarjan ohjeiden osalistaa ja tulkitsemalla värirengastaulukosta selviää, että vastuksen renkaat tulee olla ruskea (1), musta (0) ja keltainen (x10000).

Huom. Osassa sarjoja käytetään metallikalvovastuksia jossa resistanssiarvoa merkitseviä värirenkaita on neljä. Hiilikalvo- ja hiilimassavastuksissa renkaita on kolme.

Pujota vastus paikoilleen, käännä levy, juota kiinni ja lyhennä jalat. Vastusten asennussuunnalla ei ole väliä, mutta hyvä käytäntö on asentaa nämä aina lukusuuntaan, jolloin arvot on helpompi lukea levyltä esim. tarkistettaessa kytkentää tai vaihdettaessa rikkinäistä osaa. Näin rakennettuna lopputulos on myös ammattimaisesti tehdyn näköinen.

R2, 10k (ruskea-musta-oranssi)
R3, 330ohm (oranssi-oranssi-ruskea)
R4 1k (ruskea-musta-punainen)
Rcomp, 2,7k (punainen-violetti-punainen)
Vastukset juotettuna levylle
Vastukset juotettuna, levy kääntöpuolelta

Asenna samalla tavalla vastukset R2-4 ja Rcomp. Varmista että osat ovat levyn pinnassa kiinni, pädien välissä ei ole tinasiltoja ja kytkentäjohdot ovat leikattu lyhyiksi.

Vaihe 6 - Efektin piirilevy, keraamiset- ja muovikalvokondensaattorit ja transistorien kannat.

Keraaminen kondensaattori C6, C7 - 100pF, merkitään 101 eli 10 ja yksi nolla eli 100
Keraaminen kondensaattori C5 - 1nF, merkitään 102 eli 10 ja kaksi nollaa eli 1000pF eli 1nF

Korkeussuunnassa seuraavina osina tulevat keraamiset kondensaattorit ja transistorien kannat.

Keraamiset kondensaattorit merkitään hieman samalla tavalla kuin vastukset. Kaksi ensimmäistä lukemaa kertovat mitkä kaksi arvon ensimmäistä numeroa ovat. Kolmas lukema kertoo nollien määrän. 100pF kondensaattorissa arvo merkitään 101, eli 10 ja yksi nolla. 1nF kondensaattori on taas merkitty 102, eli 10 ja kaksi nollaa 1000p = 1nF.

Kuten vastuksilla, keraamisilla ja muovikondensaattoreilla asennussuunnalla ei ole väliä. Edelleen on hyvä asentaa osat samaan lukusuuntaan.

Transistorien kannat

Juota transistorien kannat kiinni. Fuzzin voi kasata myös siten, että kannat jätetään asentamatta, mutta suosittelemme käyttämään näitä, erityisesti jos haluat kokeilla eri transistorivaihtoehtoja (tästä nimi Experimental Fuzz Face). Germanium-transistorit ovat erittäin herkkiä lämmölle, kantojen käyttö poistaa osan hajoamisen riskin juotettaessa.

Kerkot ja kannat juotettuna

Leikkaa kytkentälangat lyhyeksi ja tarkista juotokset oikosulkujen varalta.

Muovikondensaattori C3 - 100n / 0.1u

Kasvukäyrän sijalla kolme on muovikondensaattori C3. Kondensaattorityypin ja kapasitanssin kasvaessa muuttuvat myös merkintäkäytännöt. Mahdollisia merkintätapoja ovat mm: 100n, 0.1u, 0.1K. Alle 10nF kondensaattorit merkitään joko 4.7n tai 4n7, kerroin korvaa pilkun. Käytännöt vaihtelevat eri komponettivalmistajien kesken.

C3 asennettuna

Juota, leikkaa ja tarkista. Ennen elektrolyyttikondensaattoreiden asennusta levy näyttää tältä.

Vaihe 7 - Trimmerit

Trimmeri merkintöineen.

Juota trimmerit P4 - P6 paikoilleen. Trimmerien merkinnät ovat painatettu koteloon. Näiden arvon voi myös mitata yleismittarilla (vrt. vastukset). Resistanssi mitataan siltä puolen koteloa jossa on kaksi kytkentäjalkaa.

Vaihe 8 - Elektrolyyttikondensaattorit

Elektrolyyttikondensaattori C1 - 2,2uF

Toisin kuten aikaisemmat komponentit, elektrolyyttikondensaattoreilla on määrätty asennussuunta. Kondensaattoreihin on merkitty napaisuus sekä kotelon kylkeen (valkoinen juova / 0V = nolla volttia) sekä kytkentäjohtoihin (pitkä lanka - plus, lyhyt - miinus). Vastaavasti piirilevyllä on merkitty kondensaattorin plusnavan puoli. Yllä olevassa kuvassa näkyy kondensaattorin C1 asennussuunta.

Juota kondensaattori kiinni, leikkaa kytkentälangat ja tarkista juotokset.

Elektrolyyttikondensaattori C2 - 22uF

Elektrolyyttikondensaattori C4 - 10uF

Asenna kondensaattorit C2 ja C4. Juota, leikkaa ja tarkista.

Vaihe 9 - Transistorit

Transistori T1 - BC337
Leikkaa transistorin jalat sopivaan mittaan
Tarkista transistorin asennussuunta
Asenna transistori kantaan

Leikkaa transistorin kytkentäjalkoja siten, että nämä mahtuvat myöhemmin asennettavien potikoiden alle. (Mikäli haluat, voit juottaa kannat levyn kääntöpuolelle, jolloin transistorien vaihtamien on helpompaa. Huomio tällöin kannen alle jäävä tila. Asenna kannat 90 asteen kulmaan.)

Tarkista sarjan mukana toimitetun transistorin tyyppi ja asenna tämä kantakytkentänsä mukaisesti piirilevyn kantaan. Toista sama transistorin T2 kanssa.

Piirilevy, transistorit asennettuna

Vaihe 10 - Potentiometrien asennus

Potentiometri P1 - 5Kohm reverse log
Potentiometrin asennus levylle

Juota potentiometri levylle. Varmista että sen kytkentäjalat lähevät kohtisuoran levyltä ja ovat painettu täysin levyn pintaan kiinni. Kannattaa juottaa vain yksi jalka kiinni ensin ja tarkistaa asennusasento ennen loppujen pinnien juottamista.

Potentiometrejä on pääsääntöisesti kolmea eri tyyppiä: Lineaarisia (merkitty B), logaritmisia (merkitty A) ja reverse log -tyypisiä (merkitty C). Teknisesti kaikki potentiometrit jotka ovat arvoltaan samoja käyvät kytkennässä samaan paikkaan. Käyttömukavuuden takia kierron (engl. taper) jyrkkys vaihtelee, jolloin esim. voimakkuussäädin toimii järkevästi eri asentoihin säädettynä.

Tämä merkintäkäytäntö koskee myymiämme potentiometrejä, jotkut eurooppalaiset valmistajat käyttävät A:ta ja B:tä päinvastoin.

Potentiometri P3, 250k logaritminen
P1 ja P3 juotettuna

Juota P3 kiinni samoin kuten P1 ja tarkista. Potentiometrin tulee mahtua paikalleen siten, ettei transistorit työnnä sitä vinoon. Mikäli tilaa ei ole, taittele transistoreja hieman sivuun.

Keskimmäisen potikan sovitus koteloon

Ohjaintappi irti

Keskimmäinen potentiometri P2:sta tulee poistaa kiertämisen estoa varten valettu ohjaintappi. UralTone 1590B valmiskotelossa ei ole tätä varten valmista reikää, sillä samaa koteloa käytetään aihiona boosterille jossa ko. paikkaan asennetaan liukukytkin. Emme halunneet koteloon ylimääräistä reikää, joten tämä jätettiin työstämättä. Potentiometrin runko on alumiinivalua. Ohjaintappi irtoaa joko sivuleikkureilla leikkaamalla tai murtuu irti kärkipihdeillä vääntämällä.

Potentiometrit juotettu
Potentiometrit juotettu, levy alta

Vaihe 11 - Paristoklipsi

Paristoklipsin johtimien leikkaaminen oikeaan mittaan
Johtimien päiden esitinaus
Klipsin johtimien pujotus piirilevyn vedonpoistorei'istä
Paristoklipsi, päiden pujotus pädeihin
Paristoklipsi, juottaminen

Paristoklipsi on helppo asentaa ennen levyn asentamista koteloon:
- Leikkaa ensin klipsin johtimia n. 5cm lyhyemmäksi.
- Kuori päät, kierrä säikeet ja esitinaa päät.
- Pujota johtimet levyn läpi. Työnnä reilusti yli, niin johtimien päihin ei tule taitetta joka sulaa juotettaessa eristeen läpi
- Syötä johtimien päät pädeihin, juota ja leikkaa liiat pois.

Vaihe 12 - Loppukokoonpano eli kotelointi.

Efektin kokoonpanon voi aloittaa juottamalla jalkakytkinlevyn viisi johdinta efektipiirilevylle.

Levyjen välinen johdotus, johtimien pujotus
Levyjen välinen johdotus, johtimien juottaminen ja päiden lyhemtäminen
Levyjen välinen johdotus, valmiina.

Voit ruuvata jalkakytkimen mutterin jo tässä vaiheessa paikalleen. Oikea asennussyvyys on ruuvata tämä niin syvälle kun sormin pystyy.

Tässä vaiheessa, mikäli haluat on hyvä väli puhdistaa levyt flux-jäämistä isopropanolilla tai piirilevyn puhdistamiseen tarkoitetulla aineilla.

Jakkien asennus koteloon
Jakit, asennusjärjestys

Jakit asennettuna

Asenna jakit koteloon. Jakkien mukana tulee tähtialuslevyt, jotka varmistavat jakin maadoituksen koteloon. Tähtialuslevy asennetaan kotelon sisäpuolelle, prikka tulee mutterin alle kotelon ulkopuolelle.

DC-jakin asennus

DC-jakin asennus edellyttää pientä sorminäppäryyttä tai virratonta DC-adapteria. Asenna DC-jakki koteloon ns. huulille. Kotelon mitoitus on sellainen että liittimen pitäisi pysyä itsestään paikoillaan. Mikäli aukko on liian väljä, voit käyttää jakkiin syötettyä DC-plugia apuna.

Paina piirilevy paikoilleen. Huomioi paristoklipsin johtimien kulkureitti jakin alta
Kiinnitä mutterit
Juota DC-jakki kiinni

Työnnä piirilevy paikoilleen potentiometrien reikiin. Ruuvaa potentiometrien mutterit kiinni (sormin riittää hyvin tässä vaiheessa) siten, että potikat ovat kotelon pinnassa kiinni. Piirilevyn pitäisi asettua DC-jakin kanssa oikeaan asennuskorkeuteen. Kun levy / jakki istuvat paikoillaan, juota jakki kiinni. Voit suostutella levyä kohdalleen kun jakki on kiinnitetty. Potikoiden jalat antavat hieman myöden. Pujota paristoklipsin johdin ulostulojakin alakautta.

Ledin napaisuus
Ledi pujotettuna levylle
Kytkimen mutterin kiinnitys
Ledin työntäminen etulevyn reikään
Led asennussyvyydessä

Jalkakytkimen led asennetaan samalla kun kytkin kiinnitetään koteloon. Asenna led oikein päin piirilevylle. Ledin napaisuuden tunnistaa jalkojen pituuksista, kotelon sivussa olevasta viistestä sekä sisäisten elementtien muodoista (vrt ohje). Kun led on levyllä voit levittää sen kytkentäjalkoja hieman jottei se pääse putoamaan. Pujota jalkakytkimen prikat paikalleen.

Työnnä jalkakytkin paikoilleen ja kiinnitä mutteri. Kun levy on kunnolla kiinni ja suorassa, työnnä led etulevyn reiästä läpi ja juota kiinni.

Ulostulojakin kaapeli

Pujota ulostulojakin johdin paikoilleen ja juota johdin kiinni.

Ulostulojakin kaapeli juotettuna
Sisääntulojakin kaapelit
Sisääntulojakin kaapelit

Pujota sisääntulojakin kaapelit paikoilleen ja juota kiinni. Aloita vihreästä sisääntulon johdosta. Näin vältät, ettei jakin input-nasta sulata myöhemmin valkoista pariston maadoituskaapelia.

Valmis Fuzz!

Rakentelu on edennyt siihen vaiheeseen, että voit asentaa pariston ja säätää efektin kuntoon.

Vaihe 13 - Säädöt ja testaus

Fuzz:n säätäminen

Jotkut sarjat, kuten esimerkin Fuzz tulee vielä säätää käyttökuntoon. Sarjan ohjeissa selitetään työ tarkemmin. Jotta pedaali saisi jännitteet, tulee sisääntuloon kytkeä plugi. Voit heti testata toimiiko jalkakytkimen merkkivalo. Jos valo ei syty ja sammu, tarkista kytkennät, tuleeko piirilevylle virta (mittaa DC-jakilta) ja onko led asennettu oikein päin.

Koesoita ja testaile efekti läpi. Mikäli laite kuulostaa väärältä, ei toimi tms. tarkista kytkentä. Varmista, että osat ovat oikeissa paikoissa ja oikein päin asennettuna. Varmista, ettei kansi oikosulje liian pitkäksi jääneitä kytkentälangan päitä tai ettei johdot ole puristuneet kotelon / levyjen tms. väliin. Tarkista juotokset siten ettei niissä ole oikosulkuja viereisiin pädeihin eikä kylmiä liitoksia. Vian etsiminen on työlästä ja osin ikävää puuhaa, mutta toisaalta vikojen löytäminen ja virheistä oppiminen on erittäin palkitsevaa. Sanovat, että virheistä oppii.

Vaihe 14 - Viimeistelyt

Kotelon sulkeminen
Tassujen liimaus pohjaan
Potikan nuppien asennus ja kohdistus
Valmis efekti
Grafiikoiden lisääminen koteloon
Velcron lisääminen pohjaan

Valmiin efektin loppusilaus syntyy kun kansi ruuvataan kiinni, pohjaan kiinnitetään tassut ja potikat saavat tyyliin sopivat nupit. Ylläolevassa sarjassa potikannuppeihin käytetään pientä korotusta, jotta nämä asentuisivat siististi samalle korkeudelle kuitenkin siten, ettei hattu hierrä päin kotelon kantta.

Nuppien kohdistuksen saa paikoilleen siten, että asentaa täysin kiinni kierrettyyn oikean yläkulman potikkaan nupin joka osoittaa suoraan kohti keskimmäistä akselin päätä. Toinen taktiikka on ruuvata nuppi kevyesti kiinni ja kiertää tämä kohdalleen vasten potikan ääriasentoa.

Todelliset taitajat voivat maalata koteloon hienot grafiikat.

Vastaa