UralTone Eurorack series - Quad VCA -rakennussarja

UralTone Eurorack series - Quad VCA -rakennussarja

LINKIT:

Osta UralTone Quad VCA -rakennussarja

Yleisohjeita rakennussarjojen kasaamisen tueksi

Tekninen tuki: tukifoorumien kautta: DIY-TONE.COM tai sähköpostitse: asiakaspalvelu@uraltone.com

Seuraa alla olevien kuvien kokoamisjärjestetystä. Pyrimme pitämään komponenttien mallit samoina, mutta komponenttimaailma muuttuu kovaa vauhtia, joten joudumme joskus huonon saatavuuden vuoksi vaihtamaan osavalmistajia tai sarjoja. Eli jos jokin osa on hiukan eri värinen, älä säikähdä, jokaisessa komponentissa on tarvittavat arvot merkitty osan kylkeen.

Quad VCA kasataan kahdelle piirilevylle. Etupaneelin säätimille ja liittimille ja varsinaiselle kytkennälle ovat omat kytkentälevynsä. Noudata kuvien työjärjestystä jolloin rakentaminen ei käy liian monimutkaiseksi. Levyt ovat melko täynnä ja etupaneelin levyssä on osia levyn molemmin puolin. Vaikka kaikki juotospisteet ovat juotettavissa, on joidenkin osien juottaminen hankalaa kasvavasta ahtaudesta johtuen.

Quad VCA kytkennän piirilevy ilman komponentteja. Osanumerointi juoksee vasemmasta yläkulmasta lukusuuntaan. Kytkennässä käytettyjen osien arvot ovat painatettu levylle.

Aloita juottamalla vastukset piirilevylle

Juota diodit D1-D4 piirilevylle. Huomioi asennussuunta, diodin musta raita tulee samaan suuntaan kuin piirilevyn silkkipainatuksen valkoinen palkki.

Juota IC-piirien kannat paikoilleen. Huomioi asennussuunta, kolo tulee oikealle, samoin kun piirilevyn painatuksessa.

Juota polyesterikondensaattorit levylle.

Juota elektrolyyttikondensaattorit C13 ja C18 levylle. Huomioi osien asennussuunta, valkoinen miinuksen raita kohdistetaan piirilevyn valkoisen painatuksen kanssa saman suuntaisesti. Raita tulee oikealle.

Juota piikkirimat levylle. Käytä apuna paneelin piirilevyä.

Piikkirimat vastakkeineen juotettuna piirilevylle.
Huom: Vastakkeet voi jättää levylle kiinni, vaikka näitä ei ole alla olevissa kuvissa.

Juota virransyötönliitin levylle.
Huom: Mikäli haluat, voit katkoa kulmat pois ja juottaa liittimen levyn kääntöpuolelle. Kulmaliittimen kanssa asennussyvyys pienenee 14mm, mutta liitintä ei voi irroittaa kun moduuli on kiinni paneelissa takakautta.

Paina IC-piirit kantoihin. Piirien kolo osoittaa kaikissa oikealle. Alempi kytkentälevy on valmis.

Jatka etupaneelin kytkentälevyn kasaamisella. Juota ensin vastukset levylle. Johtuen tilanahtaudesta 100k vastusten jalat tulee taittaa tiukasti tai asentaa osin pystyyn. Alarivin vastukset asennetaan osin pystyyn.

Työnnä piikkirimaliittimien vastakkeet alemman levyn piikkirimoihin ja aseta paneelin puoleinen kytkentälevy näihin kiinni. Juota liittimet kiinni levyyn.

Poista alempi piirilevy ja juota jumpperien piikkirimat kiinni levylle.

Työnnä etupaneelin osat kiinni levylle. Älä juota vielä. Riittää, että osat ovat oikeilla paikoillaan.

Paina etupaneeli kiinni levyyn ja juota osat kiinni. Etupaneeli ohjaa osat osat suoriksi ja estää sen, että potentiometrien akselit nojaavat etulevyyn siten, ettei ne pyöri kunnolla.

Työnnä tarvittaessa jumpperit paikoilleen. Ylin rivi ketjuttaa CV-ohjausjännitteet kaikkiin sisääntuloihin. Ketjutus toimii vain, jos jakki on kytkemättä, syötetty plugi katkaisee ketjun. Keskimmäisen rivin kaksi ensimmäistä ketjuttaa sisääntulot samalla periaatteella. Viimeinen jumpperi joko ketjuttaa (jumpperi vasemmalla) tai kytkee kolmen ensimmäisen VCA:n lähdöt neljännen sisääntuloon. Kaikki jumpperien kautta kytketyt signaalit katkeavat mikäli ko. sisääntulon jakkiin kytketään plugi, eli jumpperoinnista huolimatta kaikki jakit kytkettynä Quad VCA toimii neljänä yksittäisenä VCA:na.

Ruuvaa jakkien ja kytkimien mutterit paikoilleen.

Korjaus levyyn: Piirilevyn kuparoinneissa on kaksi pientä vahingossa syntynyttä katkoa piirilevyn molemmilla reunoilla. Kuvassa nämä on kahden ylimmän jakkirivin välissä levyn vasemmassa ja oikeassa reunassa. Nämä on helppo korjata. Raaputa hieman suojalakkaa kuparoinnin pinnalta pois ja juota pieni pätkä komponentin kytkentälankaa jatkaaksesi kuparointia.

Työnnä molemmat kytkentälevyt yhteen ja kiinnitä jännitteensyötön kaapeli kiinni. Sarjan mukana toimitetaan osat johdon valmistamiseksi.

Työ on valmis! Ennen kytkentää kannattaa mitata virtaliittimen juotosnastoilta yleismittarin vastusalueella ettei kytkennässä ole oikosulkuja. Laita yleismittarin musta johdin miinusnapaan (merkitty stripe) ja punainen keskimmäiseen nastapariin. Mittatulos asettuu useampaan kilo-ohmiin. Vastaavasti positiivisen syötön mittaus tapahtuu asettamalla musta mittapää keskimmäiseen maa-nastaan ja punainen rivin toiseen laitaan. Mikäli resistanssi on nolla tai lähellä sitä, tarkista kytkennät ja juotokset.

Vastaa

Post your comment

UralTone verkkokauppa