UralTone Eurorack series - VCO -rakennussarja

LINKIT:

Osta UralTone VCO -rakennussarja

Yleisohjeita rakennussarjojen kasaamisen tueksi

Tekninen tuki: tukifoorumien kautta: DIY-TONE.COM tai sähköpostitse: asiakaspalvelu@uraltone.com

Seuraa alla olevien kuvien kokoamisjärjestetystä. Pyrimme pitämään komponenttien mallit samoina, mutta komponenttimaailma muuttuu kovaa vauhtia, joten joudumme joskus huonon saatavuuden vuoksi vaihtamaan osavalmistajia tai sarjoja. Eli jos jokin osa on hiukan eri värinen, älä säikähdä, jokaisessa komponentissa on tarvittavat arvot merkitty osan kylkeen.

UralTone VCO kasataan kahdelle piirilevylle. Etupaneelin säätimille ja liittimille ja varsinaiselle kytkennälle ovat omat kytkentälevynsä. Noudata kuvien työjärjestystä jolloin rakentaminen ei käy liian monimutkaiseksi. Levyt ovat melko täynnä ja etupaneelin levyssä on osia levyn molemmin puolin. Vaikka kaikki juotospisteet ovat juotettavissa, on joidenkin osien juottaminen hankalaa kasvavasta ahtaudesta johtuen.

UralTone Eurorack Series - VCO kytkennän piirilevy. Osanumerointi juoksee vasemmasta yläkulmasta lukusuuntaan. Kytkennässä käytettyjen osien arvot ovat painatettu levylle, muutamassa arvoa on muutettu. Nämä mainitaan sekä osalistassa, että tässä artikkelissa.
Aloita matalimmista osista ja juota vastukset levylle. Vastus R41 on 100k 0.1 % tarkkuusvastus, älä käytä 1 % tarkkuuden vastusta tässä kohtaa.
Huom: R7 on merkitty levyllä 510k, oikea koko on 220k.
Juota diodit D1-D3 levylle. Diodeissa on määrättyasennussuunta (vrt. kuva). Musta rengas kohdistetaan levyn painatuksen mukaisesti.
Huom: D1 asennussuunta on painatettu levylle väärin päin. Musta raita tulee vasemmalle kuten kuvassa.
Juota IC-piirien kannat paikoilleen. Kohdista nämä oikein päin - päädyn pyöreä kolo suunnataan samoin kuin piirilevyn painatuksessa.
Juota keraamiset ja polyesterikondensaattorit levylle.
Juota elektrolyyttikondensaattorit C13 ja C14 levylle. Huomioi asennussuunta, miinusnavan valkoinen raita kohdistetaan levyn merkinnän kanssa samansuuntaisesti kuten kuvassa.
Juota trimmerit levylle. Trimmerien arvo on merkitty kolmella numerolla. Kaksi ensimmäistä ilmaisee arvon kaksi ensimmäistä lukemaa, kolmas nollien määrän. Eli 502=5000=5k, 103=10k, 203=20k ja 103=100k.
Juota piikkirimat ja virtaliitin levylle. Nämä kannattaa juottaa ensin yhdestä jalasta kiinni ja varmistaa, että asennus on suorassa. Tarvittaessa liitosta voi lämmittää ja vääntää komponettia oikeaan asentoon. Kun osa on suorassa juota kaikki nastat kiinni.
Juota regulaattori IC2 levylle kiinni.
Työnnä loput IC-piirit kantoihin. Huomioi asennussuunta - kotelon lovi / ykkösnastan merkintä suunnataan kannan (ja pcb painatuksen) mukaiseen suuntaan kuten kuvassa.
Kytkennän alempi levy on nyt valmis. Mikäli haluat, että CV ohjaus kytketään bus:iin, laita jumpperi kohtaan CVBE.
Paneelin puoleinen pcb. Osanumerointi juoksee tässäkin vasemmasta yläkulmasta lukusuuntaan. Kytkennässä käytettyjen osien arvot ovat painatettu levylle, muutamassa arvoa on muutettu. Nämä mainitaan sekä osalistassa, että tässä artikkelissa.
Tällä PCB:llä on kuparoinnissa virhe potentiometri P4:n kohdalla missä kuparointi on katkennut. Raaputa kuparoinnin suojalakkaa pois ja juota pätkä kytkentälankaa kuvan mukaisesti.
Juota vastukset ja jumpperi (R43) kiinni levylle. Vastukset R44-49 ovat 1k 0.1 % ja R54 100k 0.1 % tarkkuusvastuksia. Älä käytä 1 % tarkkuuden vastusta näissä.
Huom: R55 on merkitty levyllä 100k, oikea koko on 150k.
Juota diodi D4 levylle painatuksessa määrättyyn suuntaan. Juota keraamiset ja polyesterikondensaattorit levylle.
Huom: C15 on merkitty 100pF, oikea koko on 330pF
Juota elektrolyyttikondensaattori levylle.
HUOM: Levyn painatuksessa (ja kuvassa yllä) on virhe, kondensaattorin napaisuus on painatettu väärin päin.
Ruuvaa 10mm korokepalat levyn juotospuolelle. Korotuspalojen ja piirilevyn väliin tulee kaksi tähtialuslevyä päällekkäin.
Työnnä vastakkeet alemman piirilevyn piikkirimoihin ja kiinnitä alempi levy kiinni. Juota piikkirimaliittimen vastake levylle.
Asennus sivusta.
Juota transistori T1 levylle.
Työnnä kiertokytkin, vipukytkin (josta on poistettu kaikki mutterit ja prikat), potentiometrit ja jakit levylle. Älä juota vielä.
Työnnä etupaneeli paikoilleen. Juota edellisen kohdan osat kiinni. Etulevy ohjaa komponentit oikeaan asentoon / suoraan. Kannattaa juottaa vain yksi jalka kiinni / osa ja varmistaa, että komponetti on kiinni kytkentälevyssä. Mikäli tähän jää pieni väli, sulata tina ja työnnä komponentti kiinni levyyn. Kun osat ovat kohdillaan juota nämä kokonaan kiinni.
Nosta paneeli ylös ja laita jakkien alle tarvittaessa M6 tähtialuslevyt. Kiertokytkimen alle laitetaan muovinen M10 aluslevy. Näin etupaneeli asettuu suoraan. Kytkentä on testailuja ja säätämistä vaille valmis!

Ennen kytkentää kannattaa mitata virtaliittimen juotosnastoilta yleismittarin vastusalueella ettei kytkennässä ole oikosulkuja. Laita yleismittarin musta johdin miinusnapaan (merkitty stripe) ja punainen keskimmäiseen nastapariin. Mittatulos asettuu useampaan kilo-ohmiin. Vastaavasti positiivisen syötön mittaus tapahtuu asettamalla musta mittapää keskimmäiseen maa-nastaan ja punainen rivin toiseen laitaan. Mikäli resistanssi on nolla tai lähellä sitä, tarkista kytkennät ja juotokset.

Kalobrointi tapahtuu seuraavasti.

  1. Ensiksi säädetään +10V jännite kohdilleen trimmerillä PT1. Mittaa jännite regulaattorin IC2 keskimmäisestä kytkentäjalasta.
  2. Kierrä octave switch äärivasemmalle matalimmalle asetukselle, Fine keskelle, PW keskelle ja muut säätimet nollaan. Sync mode jätetään keskiasentoon.
  3. Kuuntele / kytke skooppi pulse lähtöön. Säädä trimmeri PT2 (pw) siten, että pulssin leveys on 50% PW säätimen ollessa puolivälissä. Voit myös trimmata tämän siten, että pulssi kutistuu kasaan PW säätimen ääriasennoissa. Korvalla tämän voi trimmata siten, että kierrä ensin säädintä ja kuuntele koska ääni muuttuu "ontoksi". Kierrä PW keskelle ja säädä PT2 vastaamaan tätä ääntä.
  4. Kytke CV sisääntuloon koskettimisto. Varmista mittarilla, että tämän lähtö on 0V kun painat alinta kosketinta. Kierrä Fine -säädin keskelle.
  5. Säädä PT4 (range) siten, että oskillaattorin taajuus on 16Hz. (C0 on 16.352Hz, mutta tämä on kätevämpää pyöristää tasalukuun. Yksi oktaavi tuplaa taajuuden, 16Hz, 32Hz, 64Hz, 128Hz...)
  6. Soita C säveltä kahta oktaavia ylempää (CV=2V). Säädä TP5 (Scale) siten, että taajuus on 64Hz.
  7. Soita taas ala C (CV=0V) ja säädä PT4 (range) siten, että taajuus on 16Hz. Palaa kohtaan kuusi. Toista niin kauan, kunnes säädöt ovat kohdallaan.
  8. PT5 (Hitrack) säätää korkeiden sävelien seurantaa. Mikäli oskillaattori menee ylä- tai alavireeseen korkeilla sävelillä, tällä säädöllä korjataan virhe.
  9. Käännä Range kiertokytkin äärimyötäpäivään ja irrota CV tulo. Säädä trimmeriä PT6 kunnes taajuus on 512Hz.

Säädöt voi tehdä myös luottamalla korvaan. Kannattaa hakea sopiva referenssi toisesta soittimesta ja miksata sekä oskillaattorin lähtö ja referenssisävel samaan lähtöön. Vireen heiton kuulee huojuntana.

Mikäli käytössäsi on oskilloskooppi 16hz alasävelen voi säätää ruudulle siten, että aikavakiona on 5mS jolloin aallon mitta on tasan puoli ruutua (15.33Hz). Oktaavi ylös ja ruutuun mahtuu neljä sykliä jne. Taajuuden tarkka tuplaus pitää aina aaltomuodon alotuspaikan keskellä ruutua.

Edellinen ohje olettaa, että tasa volteilla (0, 1.00V, 2.00V jne.), Fine-säädin keskellä perusävel on C. Haluttaessa tämän voi siirtää johonkin muuhun taajuuteen. (Esim. MiniMoog:ssa koskettimisto alkaa F:stä joka tuottaa 0V ohjausjännnitteen.) Virittämisen voi myös toteuttaa oktaavia korkammalle, jos tämä on omassa käytössä käytännöllisempi.

Kaksi sahaa?
Modulaatiokäytössä nouseva ja laskeva saha-aalto on monipuolisempi lisä ja kolmioaalto käy huonosta siniaallosta audiokäytössä. Paneeliin voi modata siniaallon helposti. Irrota vastus R22 ja kytke johto kuvan mukaisesti. Laskevan saha-aallon lähtö on nyt siniaaltolähtö.

Kytkentä perustuu pitkälti CEM3340 datalehden mallikytkentään. Lisäelektroniikka 3340 piirin ympärillä toimii sisääntulevien ohjausjännitteiden skaalaukseen ja summaukseen. Vastaavasti lähdöissä kompensoidaan eri amplitudin lähdöt samalle tasolle. Lisänä kytkennässä on diodi-pohjainen yksinkertainen siniaalto-muunnin.