UralTone FF Si kuvallinen rakennusohje

Rakennussarjana nyt saatavilla Fuzz pedaaleista ehkäpä tunnetuin klassikko eli Fuzz Face. Kohteena on sen Silicon versio mahdollisimman alkuperäisessä äänellisessä formaatissa Texas Instruments NOS BC183L transistoreilla varustettuna. Kytkentä esiteltiin 1968 korvaamaan NKT275 Germanium versio jonka lämpötilaherkkyys aiheutti ongelmia kasaamisvaiheessa ja käytössä. Piitransistori oli lähes immuuni lämpötilavaihteluille ja tarjosi myös edeltäjäänsä verraten enemmän sustainia ja erottelevuutta.

Rakennussarjan transistorit ovat vahvistukseltaan maltillisia millä saavutetaan hyvä hallinta kitaran volumesäätöä käytettäessä ja siinä tilanteessa äänessä säilyvä kohtuullinen pehmeys myös särön pienentyessä. Tämä ominaisuus on yleensä paremmin läsnä Germanium Fuzz face kytkennässä.

Tänä päivänä NOS BC183L alkaa olla jo hankala löydettävä joten rakennussarja tarjoaa loistavan tilaisuuden toteuttaa True to Original -versio vuoden 1968-1969 Fuzz Face pedaalista tai eritoten se miltä se kuulosti silloin joskus uutena. Ainut kytkennällinen päivitys alkuperäiseen on hyvin hienovarainen HF suodatus ja virtalähdeliitännän mukaan tulo helpottamaan käyttöä modernimmassa ympäristössä.

  1. UralTone si FF Fuzz (BC183L) rakennussarja
    89,00 € 71,77 €

UralTone FF Si Fuzz osalista - BOM - Bill of materials

Yleisohjeita rakennussarjojen kasaamisen tueksi
PDF muotoinen yleisohje pedaalirakentajille

Pedaalin rakentaminen

Tarkista aina ensin, että kaikki osat ovat mukana toimituksessa. Jos löydät puutteita ota yhteyttä sähköpostitse tai sivujen "ota yhtettä" lomakkeen kautta. Huomaa, että komponentit voi olla hiukan eri näköisiä kuin valokuvissa. Huomaa, myös että osien jännitekestot voi olla korkeampia kuin mitä listassa lukee. Lue osalistan huomiot tarkasti.

Seuraa alla olevien kuvien kokoamisjärjestetystä. Pyrimme pitämään komponenttien mallit samoina, joten joudumme joskus huonon saatavuuden vuoksi vaihtamaan osan valmistajaa tai mallia. Eli jos jokin osa on hiukan eri värinen, älä säikähdä, jokaisessa komponentissa on tarvittavat arvot merkitty osan kylkeen.

Jalkakytkinlevyn juottaminen, ledin etuvastus

Aloita rakentaminen jalkakytkimestä. Ensimmäisenä juotetaan kiinni ledin etuvastus. Tämä vastus on pakattuna erikseen muiden hardware-setin osien pussiin.

Jalkakytkimen asennus, kytkimen asentaminen levyyn

Paina jalkakytkin kiinni levyyn. Huomaa asennussuunta, kierreosassa oleva kolo tulee ylös. Levyn juotospädit voivat olla ahtaat, joten paina kytkin kiinni riittävällä voimalla. Piirilevy ja kytkin kestävät kyllä.

Jalkakytkinlevyn johtojen asennus

Leikkaa sarjan mukana toimitetusta johdosta viiden sentin pätkät. Kuori eristettä noin 3mm matkalta, kierrä säikeet yhteen ja esitinaa kuoritut johtojen päät. HUOM: Lediä ei asenneta vielä tässä vaiheessa paikoilleen!

Jalkakytkinlevy on valmis ja rakentaminen voi jatkua varsinaisen kytkennän levyn kanssa.

UralTone FF Si piirilevy.

Juota vastukset levylle.

Juota diodi levylle. Huomioi osan asennussuunta. Kotelon raita kohdistetaan levyn painatuksen mukaisesti.

Juota trimmeri kiinni levylle.

Juota kondensaattorit C2 ja C4 levylle. Näillä ei ole määrättyä asennussuuntaa.

Juota elektrolyyttikondensaattorit levylle. Huomioi asennussuunta: kotelon toisessa päässä on ura joka merkitsee osan plusnavan pään. Levyllä on painatettuna vastaavat plusmerkit.

Juota transistorit levylle. Asennuksessa kotelon muoto vastaa levylle painatettua kuvaa.

Sama työvaihe sivusta kuvattuna.

Juota potentiometrit levylle. Potentiometri kannattaa juottaa ensin vain keskimmäisestä kytkentäjalasta kiinni ja tämän jälkeen tarkistaa, että se on levyn pinnassa ja suorassa. Kun asento on oikea, juotetaan laitimmaiset pinnit kiinni.

Juota alussa tehty jalkakytkin sekä paristoklipsi kiinni kytkentälevyyn. Paristoklipsin johdot pujotetaan levyn läpi ja juotetaan padeihin. Näin johtimeen saadaan vedonpoisto. Klipsin johtoja voi lyhentää hieman, n. 5cm. Johdon sopivaa mittaa voi arvioida laittamalla osat tilapäisesti koteloon sisälle.

Jakkinen asennus koteloon

Asenna jakit kiinni koteloon. Nämä voi jättää sormikireyteen, jolloin niitä voi pyöritellä paikoillaan kun johdot juotetaan kiinni.

DC-jakin asennus

Työnnä DC-jakki asennusreikään.

Ledin pujottaminen asennuspaikkaansa

Työnnä led asennuspaikkaansa. Huomioi ledin napaisuus. Ledin lyhyempi jalka / viistetty on merkitty levyyn. Pystysuuntaan katsottuna (johdot ylös) viistetty sivu / lyhyempi kytkentäjalka tulee vasemmalle. Jalkakytkimen kierreosaan laitetaan aluslevyt valmiiksi odottamaan asennusta.

Efektin elektroniikka

Tämä kokonaisuus ujutetaan koteloon.
(Huom: kuvan efektikytkentä poikkeaa artikkelin kytkennästä)

Asenna levyt koteloon. Pujota ensimmäisena paristoklipsin johdot ulostulojakin alta. Efektilevyn asentamisessa tulee olla tarkkana ettei DC-jakki putoa paikoiltaan. (Tätä voi pitää virrattomalla DC-johdolla tai plugilla kiinni). Asenna halutessasi etulevy paikoilleen. Kiinnitä mutterit sormin ja sovittele levy nätisti paikoilleen. Kun kaikki istuu halutusti, tinaa DC jakki kiinni. Led asennetaan siten, että tämä työnnetään etulevystä läpi ja juotetaan kiinni.

Juota jakkien johdot kiinni. Sisääntilon jakin juotoskorvakkeet painetaan ennen juottamista sisäänpin. Jakkeja voi kiertää juottamista varten aina siten, että juotettava johdin ja juotoskorvake on suunnattu ylös. Juottamisen jälkeen jakkia kierretään seuraavaa johtoa varten. Aloita juottaminen kuvasta katsottuna alemmasta korvakkeesta, näin juotetut johdot siirtyvät syvemmälle koteloon, eivätkä ole edessä kun seuraavat johtimet juotetaan paikoilleen.

Kiinnitä etulevyyn sopivaksi katsomasi potentiometrin nupit. Asenna 9V paristo ja testaa toimiiko efekti. Jos laite toimii, se tulee vielä säätää.

Mittaa yleismittarilla trimmerin keskimmäistä nastaa (=transistori Q2 kollektori). Säädä trimmeriä siten, että tällä nastalla on 4-6V jännite. Lopullisen jännitteen voit hienosäätää soittamalla. Oikea arvo on siinä, missä efekti kuulostaa mielestäsi parhaimmalta.