UralTone Ge-Rouhi -pedaalin kuvallinen kasausohje

UralTone Ge-Rouhi -pedaalin kuvallinen kasausohje

LINKIT:

Osta UralTone Ge-Rouhi rakennussarja

Yleisohjeita rakennussarjojen kasaamisen tueksi
PDF muotoinen yleisohje pedaalirakentajille Lataa

Tekninen tuki: tukifoorumien kautta: DIY-TONE.COM tai sähköpostitse: asiakaspalvelu@uraltone.com

Seuraa alla olevien kuvien kokoamisjärjestetystä. Pyrimme pitämään komponenttien mallit samoina, mutta komponenttimaailma muuttuu kovaa vauhtia, joten joudumme joskus huonon saatavuuden vuoksi vaihtamaan osavalmistajia tai sarjoja. Eli jos jokin osa on hiukan eri värinen, älä säikähdä, jokaisessa komponentissa on tarvittavat arvot merkitty osan kylkeen.

Jalkakytkinlevyn juottaminen, ledin etuvastus

Aloita rakentaminen jalkakytkimestä. Ensimmäisenä juotetaan kiinni ledin etuvastus. Tämä vastus on pakattuna erikseen muiden hardware-setin osien pussiin.

HUOM: Muista efekteistä poiketen GE-Rouhi käyttää käännettyä jännitteen syöttöä. Ledin asennussuunta kääntyy ympäri jalkakytkinlevyn painatukseen nähden.
(Älä asenna lediä vielä)

Jalkakytkimen asennus, kytkimen asentaminen levyyn

Paina jalkakytkin kiinni levyyn. Huomaa asennussuunta, kierreosassa oleva kolo tulee ylös. Levyn juotospädit ovat ahtaat, jalkakytkin tarvitsee hieman voimaa ja suostuttelua. Tarvitset päättäväisyyttä, piirilevy ja kytkin kestävät kyllä.

Jalkakytkinlevyn johtojen asennus

Leikkaa sarjan mukana toimitetusta johdosta viiden sentin pätkät. Kuori eristettä noin 3mm matkalta, kierrä säikeet yhteen ja esitinaa kuoritut johtojen päät.
HUOM: Lediä ei asenneta vielä tässä vaiheessa paikoilleen!

Ge-Rouhi piirilevy. HUOM: R4 on merkitty 47k, kytkennässä käytetään 100k vastusta. R3 on arvoltaan 15k.

Juota hiilimassavastukset piirilevylle.

Juota jännitteensyötön suojadiodi paikoilleen. Huomioi diodin asennussuunta. Vasemman reunan vaalea raita/rengas kohdistetaan piirilevyn vastaavan painatuksen mukaisesti.

Juota elektrolyyttikondensaattorit C1 ja C4 paikoilleen. Huomioi näiden asennussuunta. Kotelon ura kohdistetaan silkkipainatuksen mukaisesti.

Juota trimmeri levylle. Painatuksesta poiketen trimmerin resistanssi on kytkennässä 50k.

Juota muovikalvokondensaattori C5 kiinni. Tälle kondensaattorille on varattu useampi juotospädi mikäli kytkennässä halutaan kokeilla erilaisia (ja kokoisia) lähdön kondensaattoreita.

Juota transistorit levylle. HUOM: Germanium-transistorit ovat erittäin herkkiä lämmölle. Juota nämä ripeästi kiinni levylle, älä aikaile. Jätä levyn pintaan n. 6-7mm kytkentäjohdinta jottei lämpö pääse transistorin koteloon.

Toinen kuvakulma transistoreiden asennuksesta.

Potentiometrin ohjainnastan poistaminen

Seuraavaksi juotetaan potentiometrit kiinni levylle. Keskimmäisestä A100k potentiometristä poistetaan kiertymistä estävä ohjainnasta pois. Tämä irtoaa vääntämällä tai leikkaamalla sivuleikkureilla.

Potentiometrin ohjainnasta poistettu

Valualumiini murtuu poikki melko vaivatta.

Potentiometrit levyllä. Voit käyttää koteloa asennuksen apuna työntämällä potentiometrit kannen puolelta "väärin päin" koteloon. Näin nämä pysyvät suorassa oikealla paikallaan. Toinen taktiikka on juottaa ensin yksi koipi kiinni ja taittaa osa haluttuun asentoon.

Juota aikaisemmin rakennettu jalkakytkinlevy ja paristoklipsi kiinni. Paristoklipsin johtoja voi lyhentää n. 5cm. Klipsin johdot voi pujottaa levyn läpi vedonpoistoksi.

Jakkinen asennus koteloon

Asenna jakit kiinni koteloon. Kotelon ja jakin väliin asennetaan tähtialuslevy.

DC-jakin asennus

Työnnä DC-jakki asennusreikään.

Ledin pujottaminen asennuspaikkaansa

Työnnä led asennuspaikkaansa. Huomioi ledin napaisuus. Jalkakytkinlevyä käytetään kaikissa sarjoissamme, mutta näistä poiketen GE-Rouhin jännite on käännetty. Tästä syystä led asennetaan toisin päin kuin levyyn on painatettu. Pystysuuntaan katsottuna (johdot ylös) viistetty sivu / lyhyempi kytkentäjalka tulee oikealle. Jalkakytkimen kierreosaan laitetaan aluslevyt valmiiksi odottamaan asennusta.

Efektin elektroniikka

Tämä kokonaisuus ujutetaan koteloon.
(Huom: kuvan efektikytkentä poikkeaa artikkelin kytkennästä)

Levyjen asennus koteloon

Asenna levyt koteloon. Pujota ensimmäisena paristoklipsin johdot ulostulojakin alta. Efektilevyn asentamisessa tulee olla tarkkana ettei DC-jakki putoa paikoiltaan. (Tätä voi pitää virrattomalla DC-johdolla tai plugilla kiinni). Asenna halutessasi etulevy paikoilleen. Kiinnitä mutterit sormin ja sovittele levy nätisti paikoilleen. Kun kaikki istuu halutusti, tinaa DC jakki kiinni. Led asennetaan siten, että tämä työnnetään etulevystä läpi ja juotetaan kiinni.
(Huom: kuvan efektikytkentä poikkeaa artikkelin kytkennästä)

Juota jakkien johdot ja DC jakki kiinni kuvan mukaisesti.

Kiinitä etupaneeli jalkakytkimen ja potentiometrien muttereilla. Ruuvaa kiinni valitsemasi nupit. Lisää 9V paristo ja testaa.

Ge-rouhi tulee vielä säätää ennen käyttöönottoa. Säätäminen tulee tehdä n. 21-23°C:n lämmössä ja vasta kun juottamisesta on kulunut riittävästi aikaa. Ge-transistorit ovat erittäin herkkiä lämpötilan vaihteluille. Käännä nature-potentiometri osoittamaan kello kahta.

Rouhi GE:n piirilevyllä on trimmeri josta säädetään transistorille Q1 sopiva toimintapiste, normaalisti 0.4V - 0.75V transistorin kollektorin (merkitty levylle TP) ja maan väliltä (kotelo) yleismittarin tasajännitealueella mitaten. Fuzz Face tyylisessä kytkennässä yleinen
tavoitearvo on 0.55V mutta tästä voi toki tehdä poikkeuksia.

Mikäli mitattava jännitearvo on lähellä nollaa tai huomattavasti enemmän  kuin annettu ohjearvo, on syytä olettaa että kytkennässä on ladontavirhe tai transistori on vioittunut lämmöstä.

Huom: Ge-Rouhissa on normaali Boss/Ibanez, miinus sisällä DC-liitäntä, mutta kytkentä on maadoitettu plussasta joten tätä syöttöä ei voi jakaa muiden efektien kanssa. Jakaminen oikosulkee virtalähteen ja vaurioittaa sitä tai siihen kytkettyjä efektejä. Käytä Ge-Rouhissa aina omaa jakamatonta syöttöä tai paristoa.

Vastaa

Post your comment

UralTone verkkokauppa