UralTone High Gain vahvistimen kuvallinen rakennusohje

UralTone High Gain vahvistimen kuvallinen rakennusohje

LINKIT:

Osta UralTone High Gain -rakennussarja

Yleisohjeita rakennussarjojen kasaamisen tueksi

Tekninen tuki: tukifoorumien kautta: DIY-TONE.COM tai sähköpostitse: asiakaspalvelu@uraltone.com

Seuraa alla olevien kuvien kokoamisjärjestetystä. Pyrimme pitämään komponenttien mallit samoina, mutta komponenttimaailma muuttuu kovaa vauhtia, joten joudumme joskus huonon saatavuuden vuoksi vaihtamaan osavalmistajia tai sarjoja. Eli jos jokin osa on hiukan eri värinen, älä säikähdä, jokaisessa komponentissa on tarvittavat arvot merkitty osan kylkeen. Sarjaan tulevat mahdolliset muutokset julkaistaan lisäkuvina tämän artikkelin päivityksinä tai tarvittaessa omana artikkelinaan.

UralTone High Gain poikkeaa tyyliltään sarjojemme perinteisemmästä laidasta. High Gain tarjoaa kaksi kanavaa (clean ja distortion) sekä riittävästi tehoa vaativampaan käyttöön. Modernimmasta tulokulmasta huolimatta sarja on suunniteltu samoin periaattein kuin muutkin sarjamme. Rakenteellinen kestävyys ja erittäin helppo huollettavuus ovat tärkeitä ominaisuuksia niin autiolla saarella kuin myös kiertueilla. Kaikki vahvistimen osat ovat laadukkaita ja kestäviä.

Rakennusprojektina UralTone High Gain helpohko ja keskitason työintensiivinen. Aikaa rakentamiseen kuluu kokeneelta rakentajalta muutama päivä. Suuri kotelo tarjoaa riittävästi työskentelytilaa ja väljät piirilevyt ovat helppoja juottaa. Johdotusta vahvistimessa on verrattain vähän.

Vaihe 1 - Ennakkovalmistelut

Jos olet kokematon rakentaja, opettele ensin hyvän juotoksen salat ja turvallisen työskentelyn perusteet. Tärkeintä on oma turvallisuus! Emme käy tässä läpi näitä seikkoja. Noudata tätä ohjenuoraa koko projektin ajan:

Jos et tiedä mitä teet, tai olet epävarma, älä tee!

Luo mieluummin ohjeet ensin, googleta lisätietoa tai kysy meiltä neuvoa.

Nämä yleisartikkelit kannattaa lukea ennen töiden aloittamista:

Juotoskoulu: Juotoksen perusteet aloittelijoille.
Yleistä tietoa UralTone rakennussarjoista

Vaihe 2 - Rakennussarjan osien tarkistus

Tarkista, että kaikki osalistan mukaiset osat on toimitettu ja lajittele ne komponenttilajeittain (vastukset, kondensaattorit, liittimet, putken kannat jne).

Jos jotain puuttuu, ota yhteyttä meihin ja korjaamme virheemme.

Vaihe 3 - Rakentelupaikka ja -rauha

Varaa projektia varten pöytätilaa, jota et tarvitse koko projektin aikana mihinkään muuhun. Aikaa rakenteluun menee ammattilaiselta noin 2 työpäivää, aloittelijoilta 2-3 kertaa enemmän.

Varaa viereen kahvia tai teetä, rentoudu ja kohdista ajatukset pelkästään tähän projektiin.

Vaihe 4 - Kasaamisen aloittaminen

Välihuomautus: Jos sinulla on vahvistimen combo- tai nuppikotelo valmiina tai olet tekemässä sitä, poraa kiinnitysreiät siihen jo tässä vaiheessa. Muuntajien kiinnityksen jälkeen kiinnitysreikien paikkojen mallaus on hankalampaa sillä valmis vahvistin painaa yli 11kg ja on ikävä siivottava sisältä puupuruista ym.

Ensimmäinen vaihe kasaamisessa on mekaanisten osien (hardware) ja muuntajien kiinnitys koteloon (chassis). Kiinnitä putken kannat, muuntajat, potentiometrit, liittimet, kytkimet jne. layout-kuvan ja oheisten esimerkkikuvien mukaisesti. Etu- ja takapaneelit asennetaan myös tässä työvaiheessa.

Kaiutinliittimet - näiden alle asennetaan tähtialuslevyt varmistamaan kontaktia runkoon. Huom. 16ohm kaiutinlähdön johdin. Tämä on jätetty pitkäksi mikäli 4ohm lähtö halutaan 16ohm:ksi. Kuvasta poiketen johdon pää tulee eristää kutistesukalla.

Pääteputken grid stopper -vastuksen turretnasta. Korkokepalan ruuvi on pidempi, M3x8 ja tähän ruuvataan mutterin päälle 20mm muovikoroke. Korokkeen toiseen päähän ruuvataan juotoskorvake.

Tyypilliset virheet:

- Pääteputkien kannat on kytketty väärälle puolelle koteloa (tarkista kuvista oikea kiinnitys)
- Pääteputkien kannat on kiinnitetty väärin päin. Tarkista että octal-kantojen (isot kannat) ohjurinasta osoittaa samaan suuntaan kuin kuvissa. Tarkista noval-kannoista (etuasteputkien kannat), että pinnien väli osoittaa samaan suuntaan kuin kuvissa.

Huomioitavaa:
- Lyhennä potentiometrien lukitusnipukka sivuleikkureilla. Ohjain ei saa työntyä kotelon ulkopinnan ulkopuolelle, tämä estää etupaneelin asennuksen.
- Varmista keinukytkimien asennussuunta. Näiden irrottaminen kotelosta on työlästä.
- Huomioi, että prikat ovat oikealla puolella koteloa, kts. kuvista mallit. Tähtialuslaatat tulevat kotelon sisäpuolelle estämään komponentin pyörimisen, sileät aluslaatat tulevat kotelon ja mutterin väliin.
- Potentiometrien maadoitusten esityöt: Hio rasva, pinnoite ja hapettumat potentiometrin kotelon juotoskohdasta hiekkapaperilla ja puhdista lopuksi IPA:lla (isopropanoolilla). Varo, ettei hiomapöly pääse potentiometrin sisään vastusradalle.

Vaihe 5 - Ensimmäiset kolvaamiset

Kolvaa johdot, jotka eivät yhdisty kytkentälevyyn missään kohdin kiinni, sekä komponentit jotka juotetaan pääteputkien kannoille. Nämä on helpompi kolvata ennen kytkentälevyn asennusta. Johdot jotka menevät kytkentälevylle kolvataan vasta myöhemmin kiinni. Näitä ovat verkkoliittimen ja -kytkimen välinen kaapelointi, suojamaa, pääteputkien ja päätemuunjajan johdotus, sekä kaiutinjakkien kaapelointi.

Pääteputkien hehkukaapelointi kierretään toistensa ympäri. Leikkaa sarjan mukana tuleva hehkujohto kahteen osaan ja juota näiden päät efektiloopin puoleisen pääteputken kantaan. Kierrä johdinta edeten seuraavalle putken kannalle. Veto kannattaa viedä chassiksen nurkkaan. Kun kaikki neljä on paikallaan, jätä loppu pätkä odottamaan juotosta virtalähdelevyyn. Noudata kaikkien kaapelien vedoissa layout-kuvaa.

Malli hehkukaapeloinnin vetoon. Huomaa päätemuuntajan keskiulostulon valkoinen johto, jota on jatkettu jotta kaapeli riittää stand-by -kytkimelle. Käytä liitoksessa kaksinkertaista kutistesukkasuojausta. Tässä liitoksessa on korkeat jännitteet.

Suojamaajohto pitää jättää layoout-kuvan mukaisesti pidemmäksi, jotta verkkoliittimen pettäessä se irtoaa viimeisenä. Tämä on vahvistimen tärkein liitos. Laita se ehdottoman tiukasti kiinni niin, että jokaisessa välissä on lukkoprikka.

Huomioita:
- Tarkista verkkomuuntajan kytkentä myös verkkomuuntajan paketista ja/tai valmistajan verkkosivuilta. Varmista, että layoutin värikoodeja vastaavat oikeat jännitteet (ilmoitettu layout kuvassa). Joskus valmistajat muuttavat värikoodeja ilmoittamatta.
- Pidä kaapelit sopivan mittaisina. Liian kireät vedot eivät kestä käytössä, liian pitkät aiheuttavat häiriöitä.

Vaihe 6 - Kytkentälevyjen latominen

Lado komponentit vahvistimen levylle. Juota ensimmäiseksi putkien kannat paikoilleen. Tämän jälkeen kannattaa edetä tyypeittäin (kaikki vastukset ryhmänä, kaikki diodit ryhmänä jne.) ja edetä matalat osat ensin järjestyksellä. Näin osat pysyvät levyn pinnassa kun se käännetään juottamista varten. Huomioi seuraavat seikat:

- Elektrolyyttikondensaattorit tulee latoa oikein päin. Plus-napa on merkattu uralla ja miinus viivalla. Varmista, että jokainen elektrolyyttikondensaattori tulee oikein päin! Väärin päin kytketty kondensaattori voi räjähtää (!).
- Lado kaikki komponentit niin, että niiden kyljessä lukevat arvot jäävät näkyviin. Kytke eri osat, esim. vastukset aina samoin päin. Näin arvojen lukeminen on helpompaa ja lopputulos professionaalisen näköinen. Kytkentälevyyn voi tehdä juotokset molemmin puolin levyä, suosittelemme juottamaan kuitenkin kääntöpuolelta. Näin et osu vahingossa herkkiin komponentteihin. Juotokset kannattaa tehdä levyn alapuolelta myös siksi, että juotostinan juoksutejäämät jäävät alapuolelle näkymättömiin. Levy on myös helpompi puhdistaa "juotospuolelta".

Vaihvistinosan piirilevy. Releiden alle juotetaan kannat. Ledit voi juottaa joko levylle tai halutessaan johdottaa ja asentaa etulevyyn.

Virtalähteen piirilevy tehdään samoin periaattein kuin vahvistimen piirilevy. Aloita matalista osista ja etene korkeisiin. Eneneminen sarjoissa on järkevää. Huom. Regulaattoria ei juoteta vielä tässä vaiheessa kiinni, tämä asennetaan kun levy asennetaan koteloon.

Virtalähteen piirilevy. Huomioi diodien ja elektrolyyttikondensaattorien asennussuunnat.
Regulaattori juotetaan kiinni vasta kun levy on kiinnitetty koteloon, jotta asennuskorkeus menee kerralla oikein.

Lopuksi kasaa efektiloopin levy. Tässä levyssä jakit ja kaksi suurinta kondensaattoria asennetaan levyn juotospuolelle. Nämä kannattaa asentaa viimeiseksi. Jakkien asennuksessa kannattaa käyttää koteloa apuna, kiinnitä jakit koteloon ja työnnä levy kiinni jakkeihin. Näin jakit asentuvat suoraan kotelon suuntaisesti.

Efektilooppi-levy. Kuvassa optionaalinen ohituskytkin (ei sisälly sarjaan). Tätä varten tulee porata koteloon 6mm reikä ennen pcb:n asentamista.

Kun olet latonut kaikki osat levylle, tarkista kaikki osat yksitellen ja vertaa kuviin. Varmista, että kaikki osat on oikeissa paikoissa ja oikein päin!

Huomioitavaa ja mahdolliset vikapaikat:
- Varmista, että komponentit ovat oikein päin.
- Varmista, ettei kolvi ole osunut yhdenkään komponentin kylkeen. Kondensaattorit rikkoutuvat tästä, sillä niiden sisällä on ohuita kalvoja joiden välille tulee oikosulku herkästi. Vaihda osat joissa on kolvin jälkiä.
- Varmista jokainen juotos hyvällä silmällä tai suurennuslasin avulla. Kylmäjuotokset näyttävät yleensä huonoilta myös ulospäin (ei kuitenkaan aina) ja hyvät juotokset on usein siistejä myös pinnalta.

Vaihte 7 - Kytkentälevyjen asentaminen koteloon ja johdotuksen kolvaaminen

Kiinnitä levyt kiinni koteloon. Seuraa layoutkuvan ohjeita korotuspalojen ja käytettävien ruuvien / muttereiden tyypeistä. Efektiloopin jakkien alle tulee eristysprikat. Jätä kannen ruuvit hieman löysälle, jotta korokepala antaa asennettaessa hieman myöten ja löytää paikkansa kun piirilevy ruuvataan kiinni. Kiristä lopuksi kaikki ruuvit.

Aloita juottaminen vahvistimen levystä. Aloita levyn kolvaaminen sisääntulon jakista ja etene järjestelmällisesti tämän sivun toiseen päähän. Voit leikata potentiometrien johdot kerralla määrämittaan ja esitinata johtimien päät. Jos kaapelien kuparisäikeet jää juotoksen pinnalta törröttämään, katkaise ne siististi vahingoittamatta juotosta. Jätä muut johdot toistaiseksi juottamatta.

Jatka virtalähdelevyn kanssa. Ruuvaa regulaattori kiinni koteloon. Tämän alle laitetaan mica-eristyslevy ja regulaattorin ruuvin päähän tulee muovinen eristysprikka. Taita regulaattorin jalat osoittamaan ylöspäin ja kohdista piirilevyn juotospadit jalkoihin. Ruuvaa levy kiinni ja juota regulaattori kiinni. Voit tarkistaa asennuksen ja eristyksen mittaamalla yleismittarilla regulaattorin keskimmäisen nastan ja rungon välisen resistanssin. Tämän tulee olla (lähes) äärettömän suuri.

Yksityiskohta - regulaattorin asennus.

Lyhennä muuntajan johtimet sopivan mittaisiksi ja juota sen johdot kiinni virtalähdelevyyn. Juota levyn muut johdot kytkimille verkko- ja standby-kytkimelle.

Viimeisenä kiinnitetään efektiloopin piirilevy. Tämä kiinnittyy koteloon jakeista. Kuten regulaattori edellä, jakit tulee eristää kotelon maadoituksesta. Voit varmistaa eristyksen mittaamalla vastuksen / johtavuuden jakkien rungosta vahvistimen chassikseen nähden. Juota efektilooppilevyltä lähtevät johdot.

Lopuksi johdota vahvistinlevyn kaapelit kanavanvaihtojakille sekä pääteputkille. Pääteputkien hilajohdot kierretään toisiinsa ja juotetaan pääteputkien turrettien nastoihin (vrt. kuvat).

Varo sulattamasta kaapelin suojakuorta. Jos kaapeli sulaa, vaihda se uuteen! Kaapeli on halpaa. Mikäli johto kulkee levyllä läpiviennin kautta, pujota johto paikoilleen vasta juottamisen jälkeen. Näin vältyt, että taipunut johdin ei kuodiudu juotettaessa. PVC-johtimia juotettaessa kohtuullinen nopeus ja päättäväisyys on eduksi - älä kuitenkaan hutiloi.

Huomioitavaa ja mahdolliset vikapaikat:
- Noudata kaapelien värejä. Näin vianhaku on helpompaa. Jos joku kaapeli loppuu kesken voit korvata sen toisella värillä - soundi on sama.
- Hehkuille käytetään vain hehkuille tarkoitettua johdinta.
- Keltavihreää suojamaan johtoa käytetään ainoastaan verkkoliittimen maadoituksessa.
- Mikäli ohjeessa on mainittu johtimille mitta, noudata sitä.
- Varmista, ettei kolvi ole osunut yhdenkään johtimen kylkeen ja paljastanut säikeitä sen sisältä.
- Varmista jokainen juotos hyvällä silmällä tai suurennuslasin avulla. Varmista ettei johtimen pää ole auennut ja sen säikeet oikosulkevat viereisiä padeja.

8 - Tarkistuskierros

Kun kaikki osat on kolvattu ja ruuvattu paikalleen, pitää kaikki käydä läpi vielä kertaalleen. Toisaalta, jos joskus, nyt on hyvä ottaa pieni tauko ja ottaa pientä etäisyyttä. Omat virheet huomaa helpommin pienen tauon jälkeen.

Tarkista jokainen liitos, juotos, komponentin asennussuunta ja johdotus kohta kohdalta. Parasta on käydä läpi jokainen kytkentäpiste ja seurata siitä lähteviä komponentteja ja johtimia verraten niitä layout-kuvaan. Merkkaa samalla kuvaan mitkä komponentit, johtimet ja eyelet-nastat on tarkistettu. Kun kaikki on käyty läpi on aika kytkeä virrat koneeseen!

9. Virrat päälle

Kun olet 100% varma, että kaikki on oikein, on aika kytkeä virrat päälle. Oletamme tässä, että ainut testilaite mitä omaat on yleismittari.

Varmista, että laite on pöydällä, joka on siisti. Ylimääräiset osat, johdot yms. pitää siivota pois pöydältä jossa vahvistinta käytetään, etteivät ne vahingossakaan pääse aiheuttamaan oikosulkua. Esim. silmällä vaikeasti havaittavat tinalangan pätkät ja johtimien säikeet voivat olla tuhoisia, jos ne ovat jääneet vahvistimen sisään. Heiluta vahvistinta ilmassa komponenttipuoli alaspäin ja varmista, ettei kotelon sisään ole jäänyt mitään ylimääräistä irtotavaraa.

Mittaa yleismittarin ohmimittarilla maapisteiden resistanssi suhteessa koteloon. Eli laita yleismittari resistanssimittaukselle (pienin alue), laita musta mittajohdin koteloon kiinni ja käy yksitellen läpi kaikki layout-kuvan maapisteet (ground points / GND). Mittarin pitäisi näyttää nollaa tai lähes nollaa (maksimissaan muutamaa ohmia). Jos näin ei ole, tarkista ongelmapisteen kytkennät vielä kertaalleen. Tarkista myös resistanssi maapisteestä suotokondensaattorin plus-napoihin (pisteet B1, B2, BIAS, V+). Resistanssin tulee nousta oikosulusta suotokondensaattorin latautumisen jälkeen korkealle, useisiin kymmeniin kilo-ohmeihin.

Varmista, että sulakkeet on asennettu sulakepesiin.

Kytke virta ja stand-by -kytkimet "päälle" asentoon. Varmista, etteivät putket ole kannoissa. Kytke laite seinään. Jos havaitset mitään epäilyttävää ääntä, hajua tai kipinöintiä tms., vedä välittömästi pistoke seinästä. Jos ongelmia ei esiinny, voit tehdä ensimmäiset jännitemittaukset.

Laita yleismittari suurimmalle tasajännite (DC) mittausalueelle. (400VDC minimissään). Laita musta mittajohdin koteloon kiinni, esim. hauenleualla tai käytä kotelon reikiä apuna. Mittaa käyttäen yhtä kättä, toinen käsi on mittauksien ajan takataskussa. Tällä estetään paniikkitilanteissa sähköisku, jossa virta kulkee kädestä käteen sydämen kautta. Mittaa jännitteet virtalähdelevyllä ja vertaa tulokset layoutkuvan jännitteisiin. Jännitteet tulee olla 15 % sisällä annetuista. Varmista jännitteet vahvistinlevyn suotokondensattoreilta. Ilman kuormaa tämä jännite on odotettua korkeampi. Ota kaikkien mittausten välillä verkkojohto pois pistorasiasta.

Kun kaikki on todettu oikeaksi on aika laittaa putket kiinni kantoihin. Varmista, että putki menee oikein päin kantaansa. Monissa nykyputkissa kanta rikkoutuu helposti, jos putkea yrittää asentaa vinossa tai väärässä asennossa kantaan. Ohjurihahlo kertoo miten päin putki tulee asentaa kantaansa. Kytke kaiutin kaiutinliitäntään. Voit käyttää myös keinokuormaa, jos omistat moisen. Säädä kaikki potikat nollaan etupaneelista ja bias-potikka puoleen väliin.

Laita virrat uudestaan päälle. Odota hetki ennen stand-by kytkimen kääntämistä päälle. Jälleen, jos huomaat mitä tahansa epäilyttävä, vedä verkkojohto välittömästi pois pistorasiasta. Mittaa ja tarkista mittapisteet. Toleranssi on n. 15%, eli mittaustulosten ei pidä olla identtisiä. Jännitteisiin vaikuttaa mittauspaikan verkkojännite ja komponenttien toleranssit (etenkin putkien). Mikäli jännitteitä puuttuu tai nämä ovat väärin, on helpompi ymmärtää mahdollisen vian paikka ja syy.

Huomaa, että virtalähteen kondensaattoreihin saattaa olla varautunut jännitettä. Voit siis saada sähköiskun vaikkei laite olisikaan kytketty valtakunnan verkkoon.

10. Lepovirran säätö eli BIASOINTI

Tarkemmat biasointiohjeet löytyvät täältä: Putkivahvistimen biasointi.

UralTone High Gain vahvistimen biasointi on helppoa, sillä kaikille putkille on omat mittausvastuksensa. Biasointiin kannattaa perehtyä asiaan jossain vaiheessa syvällisemminkin jotta työn voi tehdä mille tahansa vahvistimelle, mutta tässä tapauksessa soittoon pääsee helposti layout-ohjeen mukaisesti:

Aseta yleismittari mittaamaan DC jännitettä (2V alue). Mittaa minkä tahansa pääteputken nastan 8 (layoutissa sinisessä ympyrässä merkitty A) jännitettä suhteessa maahan (pisteet B, C, D tai E). Säädä virtalähteen trimmeriä kunnes yleismittari näyttää 30mV tai 0,030V.

Varmista mittaamalla kaikki mittapisteet A-B, A-C, A-D ja A-E. Mikäli tuloksissa on suuria poikkeamia tarkista kytkennät ja vaihda arvoiltaan poikkava pääteputki päittäin oikean tuloksen antaneen kanssa. Sarjan mukana toimitetaan aina sovitettu nelikko, joten ongelma luultavammin löytyy kytkennässä olevasta virheestä.

Edellä annettu säätöohje pätee sarjan mukana toimitetuille EL34 putkille ja tällöin putket biasoidaan n. 60 % anodihäviölle. Sarjassa voi käyttää myös muita putkia. Näillä saadaan lisää lähtötehoa ja headroomia.
- EL34 / 0,03V (60 %) - lähtöteho 100W
- 6L6GC / 0,043V (64 %) - lähtöteho 102W
- 6550 / 0,062V (60 %) - lähtöteho 110W
- KT120 / 0,082 (55 %) - lähtöteho 120W

11. Kitara käteen ja korvat auki

Kun kaikki on kunnossa, voit kytkeä kitaran input jakkiin, avata volume- ja tone-säätimiä ja nauttia uuden vahvistimen soundista.

Jos joku asia ei toimi, kuulostaa oudolta tai epäilyttävältä, kytke virrat pois ja jatka vikaan mahdollisesti liittyvien kohtien tutkimista ja vian etsintää.

12. Tuki

Annamme mieluusti teknistä tukea! Jotta saat parhaan mahdollisen tuen lähesty meitä sähköpostitse ja mainitse ensimmäisessä viestissä seuraavat asiat:

  1. Mikä rakennussarja on kyseessä
  2. Oma nimesi, puhelinnumerosi ja tilausnumero (jos löytyy)
  3. Kuvaile ongelma mahdollisimman tarkasti. Saamme paljon viestejä, joten emme aina muista vaikka asiasta olisi puhuttu esim. puhelimessa. Eli kerro aina kaikki asiat uudestaan.
  4. Älä koskaan poista ketjusta vanhoja viestejä
  5. Pyrimme vastaamaan 12-24h aikana arkisin, mutta joskus tuessa on ruuhkaa. Jos et saa vastausta kahden päivän kuluessa ota uudestaan yhteyttä.

13. kovaa soittoa

Onneksi olkoon, käsissäsi on erittäin laadukas putkivahvistin, joka  kestää soittoa kymmeniä vuosia kunhan putkia muistaa vaihtaa säännöllisesti. Muutaman vuoden välein kannattaa tarkistaa bias ja vaihtaa tarvittaessa putket. Yleensä pääteputket kestävät 2-5 vuotta käytöstä riippuen ja etuasteputket hiukan pidempään.

Vastaa

Post your comment

UralTone verkkokauppa