UralTone Jr 3.1 rakennussarja - rakennusohjeet

UralTone Jr kuvia ja ohjeita kasauksen avuksi

(Jos klikkaat kuvia kuvia avautuu ne suurempina. Macillä omppu + klikkaus avaa kuvat uuteen välilehteen.)

***

Rakennusprojektina UralTone Jr helpohko, mutta kohtuullisen työintensiivinen. Aikaa rakentamiseen kuluu kokeneelta rakentajalta 1-2 päivää. Aloittelijalta 2-3 päivää.

Vaihe 1 - ennakkovalmistelut

Jos olet kokematon rakentaja opettele ensin hyvän juotoksen salat ja turvallisen työskentelyn perusteet. Tärkeintä on oma turvallisuus! Emme käy tässä läpi näitä seikkoja. Noudata tätä ohjenuoraa koko projektin ajan:

Jos et tiedä mitä teet, tai olet epävarma, älä tee!

Luo mieluummin ohjeet ensin, googleta lisätietoa tai kysy meiltä neuvoa.

Lue aina ensin nämä:

https://www.uraltone.com/blog/yleista-tietoa-uraltone-rakennussarjoista/

https://www.uraltone.com/blog/juottaminen-ja-juotostyokalut-kuinka-teen-kestavan-juotoksen/

Rakentaessa seuraa mukana toimitettavaa LAYOUT kuvaa.

Vaihe 2 - rakennussarjan osien tarkistus

Tarkista, että kaikki osalistan mukaiset osat on toimitettu ja lajittele ne komponenttilajeittain (vastukset, kondensaattorit, liittimet, putken kannat jne).

Jos jotain puuttuu ota yhteyttä meihin ja korjaamme virheemme.

Jos olet teoreettiseen ajatteluun suuntautunut elektroniikan vasta-alkaja kannattaa tässä vaiheessa tutustua myös komponenttien toimintaperiaatteisiin. Tähän paras lääke on lainata kirjastosta jokin elektroniikan perusteos, esim. ammatti- tai ammattikorkeakoulun oppikirja, jossa käsitellään analogielektroniikan komponentteja.

Vaihe 3 - rakentelupaikka ja -rauha

Varaa projektia varten pöytätilaa, jota et tarvitse koko projektin aikana mihinkään muuhun. Aikaa rakenteluun menee ammattilaiselta noin 1-2 työpäivää, aloittelijoilta 2-3 kertaa enemmän.

Varaa viereen kahvia tai teetä, rentoudu ja kohdista ajatukset pelkästään tähän projektiin.

Vaihe 4 - Kasaamisen aloittaminen

Ensimmäinen vaihe kasaamisessa on mekaanisten osien (hardware) ja muuntajien kiinnitys koteloon (chassis). Kiinnitä putken kannat, muuntajat, potentiometrit, liittimet, kytkimet, korotuspalat jne layoutkuvan ja oheisten esimerkkikuvien mukaisesti. UralTone JR:n chassikseen on työstetty useampi asennusreikä, sillä koteloa käytetään eri laitteissa. Käytä etulevyä tai sen kuvaa apuna paikoituksessa kun asennat osia paikoilleen.
Huom. Kahden korotuspalan ruuvit jäävät verkkomuuntajan alle. Asenna nämä ennen muuntajaa.

Tyypilliset virheet:

-putken kannat on kytketty väärälle puolelle koteloa (tarkista kuvista oikea kiinnitys)
-putken kannat on kiinnitetty väärin päin. Tarkista, että octal kantojen (isot kannat) ohjurinasta osoittaa samaan suuntaan kuin kuvissa. Älä välitä putken kannan numeroista. Tarkista noval kannoista (etuasteputkien kannat), että pinnien väli osoittaa samaan suuntaan kuin kuvissa.

Huomioitavaa:
-Huomioi, että prikat ovat oikealla puolella koteloa.

Vaihe 5 - ensimmäiset kolvaamiset

Kolvaa johdot, jotka eivät yhdisty kytkentälevyyn missään kohdin kiinni. Layoutkuvasta on toimitettu mukana versio ilman kytkentälevyä, voit juottaa kaikki kuvan mukaiset osat. Nämä on helpompi kolvata ennen kytkentälevyn asennusta. Johdot jotka menevät kytkentälevylle kolvataan vasta myöhemmin kiinni. Poikkeuksena vihreällä kaapelilla kytkettävät hehkukaapelit. Ne on helpoin kytkeä viimeiseksi.

Voit tässä vaiheessa kolvata verkkomuuntajan johdot lampulle ja tasuriputken kantaan. Verkkojohdon verkkokytkimelle ja sulakkeelle. Kytke myös pääte- ja kaikumuuntajan johdot siltä osin kun ne ei mene kytkentälevylle.

Suojamaajohto pitää jättää kuvan mukaisesti pidemmäksi, jotta verkkojohdon vedonpoiston pettäessä se irtoaa viimeisenä. Tämä on vahvistimen tärkein liitos, laita se ehdottoman tiukalle kiinni niin, että jokaisessa välissä on lukkoprikka.

Huomio:
-Tarkista verkkomuuntajan kytkentä myös verkkomuuntajan paketista. Varmista, että layoutin värikoodeja vastaavat oikeat jännitteet (ilmoitettu layout kuvassa). Joskus valmistajat muuttavat värikoodeja ilmoittamatta.
- Etulevyn volume ja tone -potikoihin tulevat osat ovat hieman kotelon lipan alla piilossa. Voit asentaa komponentit ennen potentiometrien kiinnitystä. Tarkista, etteivät kondensaattorien jalat osu chassikseen kun potentiometrit ovat kiinnitetty koteloon,

Vaihe 6 - Kytkentälevyn latominen

Lado komponentit levylle. Huomio seuraavat seikat:

-Elektrolyyttikondensaattorit tulee latoa oikein päin. Plus napa on merkattu uralla ja miinus viivalla. Varmista, että jokainen elektrolyyttikondensaattori tulee oikein päin! Väärin päin kytketty kondensaattori voi räjähtää (!).
-Lado kaikki komponentit niin, että niiden kyljessä lukevat arvot jäävät näkyviin. Kytket eri osat, esim. vastukset aina samoin päin. Näin arvojen lukeminen on helpompaa ja lopputulos professionaalisen näköinen.
- Takaisinkytkennän ja (optionaalisen kaiun drive) -potentiometreille voi asentaa 35mm akselit jolloin näitä voi säätää avaamatta vahvistinta. Trimmerit on helpointa asentaa siten, että levy asennetaan chassikseen ja akselilla varustettu trimmeri pudotetaan paikoilleen ennen juottamista. Näin trimmeri ja akseli kohdistuvat oikein.

Kun olet latonut kaikki osat levylle, tarkista kaikki osat yksitellen ja vertaa kuviin. Varmista, että kaikki osat on oikeissa paikoissa ja oikein päin!

Vaihte 7 - kytkentälevyn kolvaaminen

Aloita levyn kolvaaminen levyn toisesta päästä ja etene järjestelmällisesti toiseen päähän. Juota aina kerralla kaikki eyelet -nastaan tulevat komponentit ja osat. Katkaiset ylipitkät komponenttien jalat jo ennen juottamista. Jos jalat tai kaapelien kuparisäikeet jää juotoksen pinnalta törröttämään, katkaise ne siististi vahingoittamatta juotosta. Eyelet -tyyliseen levyyn voi tehdä juotokset molemmin puolin levyä. Juotokset kannattaa tehdä levyn alapuolelta, jolloin juotostinan juoksutejäämät jäävät alapuolelle näkymättömiin. Levy on myös helpompi puhdistaa "juotospuolelta" kuin komponenttipuolelta osien välistä. Kääntöpuolelta juottaminen estää myös osumasta herkkiin komponentteihin kolvilla.

Johdota kaapelit kuvan mukaisesti. Johtimien päät kannattaa esitinata kuorimisen jälkeen. Tämä helpottaa jatkotyöskentelyä. PVC-eristeisillä kaapeleilla juotosaika lyhenee, eikä kaapelin suojasukka lähde irtautumaan. Johdinta ei tarvitse kuoria viittä milliä enempää, ellei sillä sillata kytkentänastoja tms.

Varo sulattamasta suojatun kaapelin suojakuorta tai sisäeristettä. Jos kaapeli sulaa, vaihda se uuteen! Kaapeli on halpaa.

Huomioitavaa ja mahdolliset vikapaikat:

-Noudata kaapelien värejä, näin vianhaku on helpompaa. Jos joku kaapeli loppuu kesken voit korvata sen toisella värillä - soundi on sama. Pidä kuitenkin johdon tyyppi samana (paksuus jne.) Johtojen paksuudet ovat valittu käytön mukaan, älä korvaa esim. hehkujen johdinta ohuella johdolla.
-Kaapelin pituudet lukee ohjeissa. Mittaa pituudet mittanauhalla.
-Varmista, että komponentit on oikein päin.
-Varmista, ettei kolvi ole osunut yhdenkään komponentin kylkeen. Kondensaattorit rikkoutuvat tästä, sillä niiden sisällä on ohuita kalvoja joiden välille tulee oikosulku herkästi. Vaihda osat joissa on kolvin jälkiä.
-Varmista jokainen juotos hyvällä silmällä tai suurennuslasin avulla. Kylmäjuotokset näyttävät yleensä huonoilta myös ulospäin (ei kuitenkaan aina) ja hyvät juotokset on usein siistejä myös pinnalta.

Vaihe 9 - Kytkentälevyjen kiinnittäminen koteloon

Kun kytkentälevyt ovat valmiita on aika kiinnittää ne koteloon.

Aloita kytkentälevyltä tulevien johtojen kolvaaminen levyn toisesta päästä (sisäänmenojen puoleisesta). Kytke samalla sisäänmenoliittimien vastukset ja muut levyn ulkopuolella olevat komponentit. Varmista liittimiä kolvatessa, että kolvaat oikean johdon oikeaan korvakkeeseen.  Käännä jakit samoin päin kuin kuvassa.

Huomioitavaa ja mahdolliset vikapaikat:

-Varmista, ettet osu kolvilla johtojen eristeisiin. Näin käy helpolla ja johtojen vaihtaminen myöhemmin on työlästä. Vaihda kaikki johdot joiden eriste on sulanut!
-Varmista ettei eyelet-reikään juotettu kytkentäjohdin ole niin syvällä, että se osuu laitteen runkoon.

10 - Tarkistuskierros

Kun kaikki osat on kolvattu ja ruuvattu paikalleen pitää kaikki käydä läpi vielä kertaalleen. Tarkista jokainen liitos, juotos, komponentin asennussuunta ja johdotus kohta kohdalta. Parasta on käydä läpi jokainen eyelet nasta ja seurata siitä lähteviä komponentteja ja johtimia verraten niitä layout kuvaan. Merkkaa samalla kuvaan mitkä komponentit, johtimet ja eyelet nastat on tarkistettu. Kun kaikki on käyty läpi on aika kytkeä virrat koneeseen!

11. Virrat päälle

Kun olet 100% varma, että kaikki on oikein on aika kytkeä virrat päälle. Oletamme tässä, että ainut testilaite mitä omaat on yleismittari.

Varmista, että laite on pöydällä, joka on siisti. Ylinmääräiset osat, johdot yms pitää siivota pois testipöydältä, ettei ne vahingossakaan pääse aiheuttamaan oikosulkua. Esim. silmällä vaikeasti havaittavat tinalangan pätkät voivat olla tuhoisia, jos ne ovat jääneet vahvistimen sisään. Heiluta vahvistinta ilmassa komponenttipuoli alasapäin ja varmista, ettei kotelon sisään ole jäänyt mitään ylinmääräistä irtotavaraa.

Mittaa yleismittarin ohmimittarilla maapisteiden resistanssi suhteessa koteloon. Eli laita yleismittari resistanssi mittaukselle (pienin alue), laita musta mittajohdin koteloon kiinni ja käy yksitellen läpi kaikki layout kuvan maapisteet (ground points). Mittari pitäisi näyttää nolla tai lähes nollaa (maksimissaan muutamaa ohmia). Jos näin ei ole tarkista ongelma pisteen kytkennät vielä kertaalleen. Tarkista myös resistanssi maapisteestä suotokondensaattorien plus-napoihin. Resistanssin tulee nousta oikosulusta suotokondensaattorin latautumisen jälkeen korkealle, useisiin kymmeniin kilo-ohmeihin.

Varmista, että sulakkeet on asennettuna sulakepesiin.

Kytke virtakytkimet "päälle" asentoon. Varmista, ettei putket ole kannoissa. Kytke laite seinään. Jos havaitset mitään epäilyttävää ääntä, hajua tai kipinöintiä tms vedä välittömästi pistoke seinästä. Jos ongelmia ei esiinny, voit tehdä ensimmäiset jännitemittaukset.

Laita yleismittari vaihtojännite (AC) mittausalueelle. Valitse suurin jännitealue (400VAC minimissään). Laita musta mittajohdin koteloon kiinni, esim. hauenleualla tai käytä kotelon reikiä apuna. Mittaa käyttäen yhtä kättä, toinen käsi on mittauksien ajan takataskussa. Tällä estetään paniikkitilanteissa sähköisku, jossa virta kulkee kädestä käteen sydämen kautta. Mittaa mittapisteet joiden alku on AC, esim. AC 330V. Tässä pisteessä mittari pitää näyttää 330V n. 15% toleranssilla (eli 330V +-15% / 280 - 380V on ok tässä vaiheessa). Ota kaikkien mittausten välillä verkkojohto pois pistorasiasta.

Kun kaikki on todettu oikeaksi on aika laittaa tasasuuntausputki kantaan. Jos olet rakentanut JR:n headroom -säädöllä, väännä tämä täysille. Varmista, että putki menee oikein päin kantaansa. Monissa nykyputkissa kanta rikkoutuu helposti, jos putkea yrittää asentaa vinossa tai väärässä asennossa kantaan. Ohjurihahlo kertoo miten päin putki tulee asentaa kantaansa.

Laita virrat uudestaan päälle. Jälleen, jos huomaat mitä tahansa epäilyttävää vedä verkkojohto välittömästi pois pistorasiasta. Mittaa jännite pisteestä A. Tässä kohdin mittauksen toleranssi on 20%:a, sillä layout -kuvan mittausarvot on mitattu kaikkien putkien kanssa. Huom. Headroom -säätö toimii erittäin hitaasti ilman putkien kuormaa kun säädintä väännetään pienemmälle. Tämä ei ole vika vaan kytkennän ominaisuus.

Jos kaikki on ok, voit asentaa loput putket kantoihinsa. Huomaa, että tässä vaiheessa virtalähteen kondensaattoreihin on varautunut jännitettä. Voit siis saada sähköiskun vaikkei laite olisikaan kytketty valtakunnan verkkoon. Kytke kaiutin kaiutinliitäntään. Voit käyttää myös keinokuormaa, jos omistat moisen. Säädä kaikki potikat nollaan etupaneelista paitsi headroom potikka täysille.

Kytke laite pistorasiaan. Odota hetken ja jos kaiuttimesta ei kuulu kovia häiriöääniä mittaa kaikki DC mittapisteiden jännitteet. Jälleen, toinen käsi takataskussa ja musta mittapää kotelossa kiinni. Yleismittarista korkein DC jännitealue (minimissään 500VDC). Toleranssi on n. 15%:a eli mittaustulokset ei pidä olla identtisiä. Jännitteisiin vaikuttaa mittauspaikan verkkojännite ja komponenttien toleranssit (etenkin putkien).

12. headroom säätimen testaus

Säädä headroom potikkaa noin neljäs osa pienemmälle ja mittaa ensimmäisen suotokondensaattorin kohdalta B+ jännite. Säädä tämän jälkeen taas pienemmälle ja toista mittaus. Jännite pitäisi laskea potikkaa säätämällä. Jos jännite ei laske vaan pysy koko ajan samana on säätöpiirin mosfet todennäköisesti oikosulussa. Tämä ei estä muita testeja, mutta estää headroom säädön toiminnan.

13. Kitara käteen ja korvat auki

Kun kaikki on kunnossa voit kytkeä kitaran input jakkiin, avata volumea ja tone säätimiä ja nauttia uuden vahvistimen soundista.

Jos joku asia ei toimi, kuulostaa oudolta tai epäilyttävältä kytke virrat pois ja jatka vikaan mahdollisesti liittyvien kohtien tutkimista ja vian etsintää.

14. Tuki

Annamme mieluusti teknistä tukea! Jotta saat parhaan mahdollisen tuen lähesty meitä sähköpostitse ja mainitse ensimmäisessä viestissä seuraavat asiat:

  1. Mikä rakennussarja on kyseessä
  2. Oma nimesi, puhelinnumerosi ja tilausnumero (jos löytyy)
  3. Kuvaile ongelma mahdollisimman tarkasti. Saamme paljon viestejä, joten emme aina muista vaikka asiasta olisi puhuttu esim. puhelimessa. Eli kerro aina kaikki asiat uudestaan.
  4. Älä koskaan poista ketjusta vanhoja viestejä
  5. Pyrimme vastaamaan 12-24h aikana arkisin, mutta joskus tuessa on ruuhkaa. Jos et saa vastausta kahden päivän kuluessa ota uudestaan yhteyttä.

15. kovaa soittoa

Onneksi olkoon, käsissäsi on erittäin laadukas putkivahvistin, joka  kestää soittoa kymmeniä vuosia kunhan putkia muistaa vaihtaa säännöllisesti. Yleensä pääteputket kestää 2-5 vuotta käytöstä riippuen ja etuasteputket hiukan pidempään.

Yleiskuva komponenttipuolellta. Huomaa, että rakennussarjan mukana tulevat komponentit voi olla osin eri näköisiä. Tässä versiossa on käytetty NOS konkkia, joidenkin konkkien tilalla.

  

Reverb lisäosa

Kytkentälevyn 3.1 versioon voidaan rakentaa jousikaiku. Johtuen melko pienestä kotelosta ja kotelon sisälle asennettavasta kaikumuuntajasta,  jousikaikuversion johdotus poikkeaa hieman perusmallin JR:stä. Jousikaikulisä on helpompi rakentaa heti alkuun kuin jälkikäteen.

Huomioitavaa:
-Kaikumuuntajan johtimet ovat erittäin lyhyet, toisin sanoen sopivat. Tarkista, että saat muuntajan ensiöpuolen johdot riittämään.
-Pääteputkien anodijohdotus kiertää kaikumuuntajan takalevyn puolelta. Edelleen, muuntajassa johdinta ei ole yhtään liikaa.
-Pääteputkien johdotus kiertää hieman eri reittejä kuin perusmallissa.

Vastaa

Post your comment

UralTone verkkokauppa