UralTone Kouvola fuzz-pedalin kuvallinen rakennusohje

Kouvola pohjautuu vuonna 1962 markkinoille tulleeseen Maestro FZ-1 Fuzz Tone pedaaliin. Fuzz Tone oli ensimmäinen markkinoille tullut kyseisen lajin säröpedaali. Glenn Snody’n ja Revis Hobbs’in kehittämä sekä Gibson’in jalostama Kolmen transistorin kytkentä imitoi äänityskäytössä tehokeinona ollutta rikkinäistä signaalimuuntajaa jolla saatiin kitaran ääni säröytymään halutulla tavalla. Kyseessä oli Grady Martin’in teos
”The Fuzz” vuodelta 1961.

Esittelyajankohtanaan ei varmaan osattu kuvitella että transistoreja oikealla tavalla väärin kytkemällä saavutettu uusi kitaran ääni kiinnostaa kuluttajia vielä 60 vuoden kuluttua.

Äänellisesti tavoitteena Kouvolaa suunnitellessa on ollut röyhkeän vaikuttava ja betonimaisen karhea säröspektri. Fuzz säädön skaala on laaja alkaen miedosta Overdrivemaisesta pikkurososta kohti rajumpia Stonermaisia särön sävyjä. Käytön kannalta valitsimme Kouvola konseptiin NPN transistorit helpottamaan operoimista pedalboard maailmassa.

Yksi laitteen erityispiirteistä on esikuvansa mukainen kolmen voltin käyttöjännite. Sustainia ja äänellistä ulostulotasoa kuunnellessa sitä on kyllä vaikea arvata. Toinen huomioon otettava erityispiirre on että kytkennän toimivaksi saaminen edellyttää suhteellisen vuotavien Germanium transistorien käyttöä. Tämä seikka aiheuttaa hiukan ylimääräistä kärsivällisyyden tarvetta biasointi prosessin yhteydessä. Käytännössä kalibroimisen voi aloittaa vasta kytkennän täysin stabiloiduttua eli noin 15-30 minuuttia käynnistämisen jälkeen."

UralTone kouvola Fuzz osalista - BOM - Bill of materials

Yleisohjeita rakennussarjojen kasaamisen tueksi
PDF muotoinen yleisohje pedaalirakentajille

Pedaalin rakentaminen

Tarkista aina ensin, että kaikki osat ovat mukana toimituksessa. Jos löydät puutteita ota yhteyttä sähköpostitse tai sivujen "ota yhtettä" lomakkeen kautta. Huomaa, että komponentit voi olla hiukan eri näköisiä kuin valokuvissa. Huomaa, myös että osien jännitekestot voi olla korkeampia kuin mitä listassa lukee. Lue osalistan huomiot tarkasti.

Seuraa alla olevien kuvien kokoamisjärjestetystä. Pyrimme pitämään komponenttien mallit samoina, joten joudumme joskus huonon saatavuuden vuoksi vaihtamaan osan valmistajaa tai mallia. Eli jos jokin osa on hiukan eri värinen, älä säikähdä, jokaisessa komponentissa on tarvittavat arvot merkitty osan kylkeen.

Jalkakytkinlevyn juottaminen, ledin etuvastus

Aloita rakentaminen jalkakytkimestä. Ensimmäisenä juotetaan kiinni ledin etuvastus. Tämä vastus on pakattuna erikseen muiden hardware-setin osien pussiin.

Jalkakytkimen asennus, kytkimen asentaminen levyyn

Paina jalkakytkin kiinni levyyn. Huomaa asennussuunta, kierreosassa oleva kolo tulee ylös. Levyn juotospädit voivat olla ahtaat, joten paina kytkin kiinni riittävällä voimalla. Piirilevy ja kytkin kestävät kyllä.

Jalkakytkinlevyn johtojen asennus

Leikkaa sarjan mukana toimitetusta johdosta viiden sentin pätkät. Kuori eristettä noin 3mm matkalta, kierrä säikeet yhteen ja esitinaa kuoritut johtojen päät. HUOM: Lediä ei asenneta vielä tässä vaiheessa paikoilleen!

Jalkakytkinlevy on valmis ja rakentaminen voi jatkua varsinaisen kytkennän levyn kanssa.

UralTone Kouvola fuzz -efektin piirilevy: Levylle on painatettu kaikkien osien paikat tunnisteineen. Tunnistetta vastaavat osien arvot tai tyypit löytyvät sarjan mukana toimitetusta osalistasta.

Rakentaminen on hyvä aloittaa matalista osista, jolloin osat painuvat levyn pintaan, kun näitä juotetaan kiinni levylle ja levy on käännettynä pöydän tms. pinnassa. Aloita latomalla vastukset levylle. Vastukset ovat merkitty R1, R2 jne. Vastusten arvot ovat merkitty värirenkain. Näiden tulkitsemiseen löytyy sarjan mukana toimitettu taulukko. Oikeat arvot voi myös mitata tai verrata värirenkaita ylläolevaan kuvaan. Vastusten asennussuunnalla ei ole väliä, mutta luettavuuden kannalta nämä kannattaa asentaa aina samoin päin levyn painatusten mukaan lukusuuntaan.

Juota trimmerit RV1 ja RV3 levylle.

Juota keraamiset- ja muovikalvokondensaattorit (C1, C2…) paikoilleen. Keraamisten kondensaattorien arvot merkitään siten, että kaksi ensimmäistä lukua ilmoittavat arvon kaksi ensimmäistä lukua. Kolmas ilmoittaa nollien määrän. Esim. 471 on 470pF, 472 on 4700pF eli 4.7nF. Näiden osien asenussuunnalla ei ole väliä.

Asenna elektrolyyttikondensaattorit levylle. Huomioi osan asennussuunta, Kondensaattorin miinusnapaa merkitsevä painatettu raita osan kyljessä vastaa piirilevyn valkoista puoliympyrän mallista painatusta.

Juota Germanium-transistorit (Q1, Q2...) levylle. Jätä transistorien jalkoihin noin muutama millimetri kytkentälankaa kotelon ja levyn välille. Nämä osatn kestävät huonosti kuumaa joten työskentele nopeasti.

Sarjan transistorit ovat valittu vahvistuksen ja vuodon mukaisesti, huomioi näiden asennuspaikat.

Asenna regulaattori U1 levylle. Levyltä löytyy asennussuuntaa ja kotelon muotoa vastaava painatus.

Sama työvaihe toisesta kuvakulmasta

Transistorien Q2 ja Q3 jalat taitetaan kuvan mukaisesti. Huomioi kytkentäjalkojen paikat transistorin kotelossa ja miten jalat kohdistuvat levyn padeihin.

Juota potentiometrit levylle. Potentiometri kannattaa juottaa ensin vain keskimmäisestä kytkentäjalasta kiinni ja tämän jälkeen tarkistaa, että se on levyn pinnassa ja suorassa. Kun asento on oikea, juotetaan laitimmaiset pinnit kiinni.

Juota alussa tehty jalkakytkin sekä paristoklipsi kiinni kytkentälevyyn. Paristoklipsin johdot pujotetaan levyn läpi ja juotetaan padeihin. Näin johtimeen saadaan vedonpoisto. Klipsin johtoja voi lyhentää hieman, n. 5cm. Johdon sopivaa mittaa voi arvioida laittamalla osat tilapäisesti koteloon sisälle.

Jakkinen asennus koteloon

Asenna jakit kiinni koteloon. Nämä voi jättää sormikireyteen, jolloin niitä voi pyöritellä paikoillaan kun johdot juotetaan kiinni.

DC-jakin asennus

Työnnä DC-jakki asennusreikään.

Ledin pujottaminen asennuspaikkaansa

Työnnä led asennuspaikkaansa. Huomioi ledin napaisuus. Ledin lyhyempi jalka / viistetty on merkitty levyyn. Pystysuuntaan katsottuna (johdot ylös) viistetty sivu / lyhyempi kytkentäjalka tulee vasemmalle. Jalkakytkimen kierreosaan laitetaan aluslevyt valmiiksi odottamaan asennusta.

Efektin elektroniikka

Tämä kokonaisuus ujutetaan koteloon.
(Huom: kuvan efektikytkentä poikkeaa artikkelin kytkennästä)

Asenna levyt koteloon. Pujota ensimmäisena paristoklipsin johdot ulostulojakin alta. Efektilevyn asentamisessa tulee olla tarkkana ettei DC-jakki putoa paikoiltaan. (Tätä voi pitää virrattomalla DC-johdolla tai plugilla kiinni). Asenna halutessasi etulevy paikoilleen. Kiinnitä mutterit sormin ja sovittele levy nätisti paikoilleen. Kun kaikki istuu halutusti, tinaa DC jakki kiinni. Led asennetaan siten, että tämä työnnetään etulevystä läpi ja juotetaan kiinni.

Juota jakkien johdot kiinni. Sisääntilon jakin juotoskorvakkeet painetaan ennen juottamista sisäänpin. Jakkeja voi kiertää juottamista varten aina siten, että juotettava johdin ja juotoskorvake on suunnattu ylös. Juottamisen jälkeen jakkia kierretään seuraavaa johtoa varten. Aloita juottaminen kuvasta katsottuna alemmasta korvakkeesta, näin juotetut johdot siirtyvät syvemmälle koteloon, eivätkä ole edessä kun seuraavat johtimet juotetaan paikoilleen.

Kiinnitä etulevyyn sopivaksi katsomasi potentiometrin nupit. Asenna 9V paristo ja testaa toimiiko efekti. Jos laite toimii, se tulee vielä säätää.

Säätämistä varten tarvitset yleismittarin ja pienen tarkkuusruuvimeisselin. Säädä ensi etupaneelin potentiometrit täysille. Anna laitteen olla virroissa 15-30min. Kytkentä perustuu vuotaviin transistoreihin ja näiden lämpötila vaikuttaa mittatuloksiin. Älä mittaa heti kun osat ovat juotettu.

Laita mittarin toinen mittapää esim. efektin kotelon pohjan ruuvin reikään. Mittaa jännite testipisteesta TP1. Huom. Trimmeri RV1 joka vaikuttaa arvoon on alaoikealla ristiin TP2:n alla. Säädä kunnes jännite on n. 0.4V

Seuraavaksi säädetään TP2. Säätöön vaikuttava trimmeri on taas ristiin alavasemmalla. Säädä kunnes TP2 jännite on n. 2.7V.

Annetut arvot ovat suosituksia. Jännitearvojen lisäksi kannattaa kuunnella miltä efekti kuulostaa eri säädöillä.