UralTone - Mauri Pännäri RIAA 2.0 rakennusohjeet

Vahvistin-guru Mauri Pännärin suunnittelema RIAA on suosittu rakennusprojekti. Olemme antaneet ehkä eniten teknistä tukea juuri tähän projektiin kaikista rakennussarjoistamme. Tästä on otettu opiksi ja olemme päivittäneet rakennetta huomattavasti helpommin rakennettavaksi.

Kestävyydestä, äänestä ja huippulaatuisista komponenteista ei ole tingitty!

Tässä artikkelissa käydään läpi rakentelua valokuvien kera. Pidä aina ensisijaisena ohjeena sarjan mukana toimitettua layout kuvaa ja osalistaa.

Vaihe 1 - ennakkovalmistelut

Jos olet kokematon rakentaja opettele ensin hyvän juotoksen salat ja turvallisen työskentelyn perusteet. Tärkeintä on oma turvallisuus! Emme käy tässä läpi näitä seikkoja. Noudata tätä ohjenuoraa koko projektin ajan:

Jos et tiedä mitä teet, tai olet epävarma, älä tee!

Luo mieluummin ohjeet ensin, googleta lisätietoa tai kysy meiltä neuvoa.

Nämä yleisartikkelit kannattaa lukea ennen töiden aloittamista:

-Juotoskoulu: Juotoksen perusteet aloittelijoille
-Kaapelien käsittely
-Yleistä tietoa UralTone rakennussarjoista

Vaihe 2 - rakennussarjan osien tarkistus

Tarkista, että kaikki osalistan mukaiset osat on toimitettu ja lajittele ne komponenttilajeittain (vastukset, kondensaattorit, liittimet, putken kannat jne).

Jos jotain puuttuu ota yhteyttä meihin ja korjaamme virheemme.

Jotkut komponentit voi näyttää eri näköisiltä kuin kuvissamme. Tärkeintä on, että vastusten ja kondensaattorien arvot ovat oikeat. Huomaa kuitenkin tämä: osien ilmoitettu jännitekesto on minimi. Esim. listan 400V voi todellisuudessa olla vaikka 630V. Lisäksi kondensaattoreissa 22uF on vastaava kuin 25uF jne.

Vaihe 3 - rakentelupaikka ja -rauha

Varaa projektia varten pöytätilaa, jota et tarvitse koko projektin aikana mihinkään muuhun. Aikaa rakenteluun menee ammattilaiselta päivä, aloittelijoilta muutama.

Varaa viereen kahvia tai teetä, rentoudu ja kohdista ajatukset pelkästään tähän projektiin.

Vaihe 4 - Kasaamisen aloittaminen

Ensimmäinen vaihe kasaamisessa on mekaanisten osien (hardware) ja muuntajien kiinnitys koteloon (chassis). Kiinnitä putken kannat, muuntajat, potentiometrit, liittimet, kytkimet jne layoutkuvan mukaisesti.

Huomioitavaa:
-Huomioi, että prikat ovat oikealla puolella koteloa, kts kuvista mallit.
-Pohjalevy on tarkoituksella käännetty ympäri, jotta pohjassa olevien ruuvien kannat jäisivät reunojen alle piiloon. Älä käännä levyä, putkien pidikkeen korkeus on mitoitettu käännetylle levylle, eikä keskity muuten oikein.

Vaihe 5 - ensimmäiset kolvaamiset

Tässä projektissa kolvaamiset kannattaa aloittaa kokoamalla virtalähteen kytkentälevy. Suosittelemme käytäntöä jossa matalimmat osat asennetaan ensin ja tästä edetään aina korkeampiin. Näin osat pysyvät kiinni levyssä kun levy käännetään ympäri juottamista varten. Viimeisenä juotetaan regulaattori, hehkujen tasasuuntaussilta ja mosfet vasta kun nämä ja regulaattorilevy ovat kiinnitetty pohjalevyyn. (Näiden asennuksesta jäljempänä.)

Komponettien ladonnassa levylle tulee huomioida seuraavat seikat:

- Elektrolyyttikondensaattorit tulee latoa oikein päin. Plus napa on merkattu uralla ja miinus viivalla. Varmista, että jokainen elektrolyyttikondensaattori tulee oikein päin! Väärin päin kytketty kondensaattori voi räjähtää (!). Pyöreässä diodisillassa ja piirilevyssä on toisiaan vastaavat merkinnät, sillan positiivinen lähtö on levyn keskipisteen suunnassa
- Lado kaikki komponentit niin, että niiden kyljessä lukevat arvot jäävät näkyviin. Kytket eri osat, esim. vastukset aina samoin päin. Näin arvojen lukeminen on helpompaa ja lopputulos professionaalisen näköinen.
- Varmista levyn alta, ettei mikään johdin nouse levyn pinnasta muutamaa milliä korkeammalle.

Huomio:
- Tarkista muuntajan kytkentä myös muuntajien kyljestä / paketeista. Varmista, että layoutin värikoodeja vastaavat oikeat jännitteet (ilmoitettu layout kuvassa). Joskus valmistajat muuttavat värikoodeja ilmoittamatta.
- Suojamaajohto pitää jättää kuvan mukaisesti pidemmäksi, jotta verkkojohdon vedonpoiston pettäessä se irtoaa viimeisenä. Tämä on vahvistimen tärkein liitos, laita se ehdottoman tiukalle kiinni niin, että jokaisessa välissä on lukkoprikka.
- Suosittelemme käyttää kutistesukkaa verkkoliittimen ja virtakytkimen liitosten ympärillä. Tämä helpottaa laitteen testausta.

Vaihe 6 - Virtalähdelevyn kiinnittäminen koteloon ja johdottaminen.

Kun virtalähdelevy on valmis diodisiltaa, regulaattoria ja mosfet:iä vaille valmis tarkista vielä kaikki komponentit kahteen kertaan. Ole huolellinen. Rakentelussa tärkeintä on kärsivällisesti tarkistaa omat tekemiset inhimillisten virheiden varalta. Kaikki tekee virheitä, ammattilainen huomaa ne ennen kuin mitään fataalia ehtii tapahtua.

Asenna hehkujen tasasuuntaussilta, regulaattori ja mosfet pohjalevyyn. Regulaattorin alle tulee kiillelevy ja sen metallinen kotelo eristetään muovisella prikalla. (Regulaattorin runko on jännitteellinen!) Taita komponenttien jalat ylös ja pujota komponenttien jalat piirilevyn läpi.

Kiinnitä regulaattorilevy koteloon ja juota puolijohteet kiinni. Juottaminen tapahtuu levyn päältä, komponenttipuolelta. Kiinnitä rengassydänmuuntaja kumialustoineen koteloon ja johdota muuntajalle ja verkkoliittimelle menevät kaapelit ohjeiden mukaisesti. Huomioi, ettei muuntajan johdot mene piirilevyn alta runkoon asti. Kuori kaapelia vain pari milliä. Juottaminen levylle tehdään päältä. Tarkista vielä levyn alle, ettei johdot osu runkoon.

 

 

Vaihe 7 - Virtalähteen testaaminen

Kun olet kytkenyt virtalähteen ja johdottanut sen voit testata sen toiminnan. Säädä kaikki trimmerit keskiasentoon. Laita sulake sulakepesään. Yleismittari säädetään 600VDC (tai min 300VDC) mittaukselle.

RIAA:n takelevyssä on paljaita verkkojännitteellisiä osia. Suojaa verkkoliitännän takaosa esim. teippaamalla palalla pahvia tms. kun testaat ja käytät avonaista laitetta.

Kytke virtakytkimet "päälle" asentoon. Kytke laite seinään. Jos havaitset mitään epäilyttävää ääntä, hajua tai kipinöintiä tms vedä välittömästi pistoke seinästä. Jos ongelmia ei esiinny, voit tehdä ensimmäiset jännitemittaukset:

- Mittaa pisteiden B+ ja Gb (maa) välinen jännite. Säädä jännite trimmerillä P1 195V:in.
- Mittaa pisteiden H+ ja Gh (maa) välinen jännite. Säädä jännite trimmerillä P2 6.3V:in.

Huom. Testauksen jälkeen virtalähteen kondensaattoreihin jää jännitteet, sillä virtalähteellä ei ole kuormaa. Mittaa aina lähdöt ja varmista ettei levyllä ole jännitteitä ennen kuin työskentelet sen kanssa.

Vaihe 8 - hehkujen johdotus

Hehkukaapelit kierretään punokseksi kuvan mukaisesti. Huom. käytä VAIN kaapelia, joka on tarkoitettu hehkuille. Yritä saada kaapelit vedettyä niin lyhyillä vedoilla kuin siististi on mahdollista ja vedä ne kuvan osoittamia reittejä.

Vaihe 9 - Päälevyn kasaaminen

Kun virtalähde toimii  ja hehkut on johdotettu on aika kasata varsinainen kytkentälevy. Lado komponentit samaan tapaan kuin virtalähde levyllä ja kiinnitä huomioita samoihin asioihin - Aloita matalista komponenteista (vastukset) ja etene korkeisiin (elkot). Komponentit tulee kytkeä oikein päin ja oikeisiin paikkoihin. Piirilevylle on mahdollista juottaa eri kantajärjestyksen fet:ejä. Tarkista sarjan mukana toimitetun fet:in tyyppi ja juota se oikeaan paikkaan piirilevyn painatusten mukaisesti.

Aloita levyn kolvaaminen levyn toisesta päästä ja etene järjestelmällisesti toiseen päähän. Juota aina kerralla kaikki eyelet -nastaan tulevat komponentit ja osat. Katkaiset ylipitkät komponenttien jalat jo ennen juottamista. Mikäli komponentin kanssa asennetaan johdin samaan eyelettiin, voit jättää kyseisen pään juottamatta. Jos jalat tai kaapelien kuparisäikeet jää juotoksen pinnalta törröttämään, katkaise ne siististi vahingoittamatta juotosta. Eyelet -tyyliseen levyyn voi tehdä juotokset molemmin puolin levyä. Juotokset kannattaa tehdä levyn alapuolelta, jolloin juotostinan juoksutejäämät jäävät alapuolelle näkymättömiin. Levy on myös helpompi puhdistaa "juotospuolelta" kuin komponenttipuolelta osien välistä. Kääntöpuolelta juotettaessa riski osua herkkiin muovikondensaattoreihin on myös huomattavasti pienempi.

Kun kytkentälevyt ovat valmiita on aika kiinnittää se koteloon. Varmista, ettei kytkentälevyjen ruuvit osu komponenttein jalkoihin ja aiheuta oikosulkua.

Aloita kytkentälevyltä tulevien johtojen kolvaaminen levyn toisesta päästä. Varmista liittimiä kolvatessa, että kolvaat oikean johdon oikeaan korvakkeeseen.

Suojatun johtimen kolvaamisessa pitää olla erityisen tarkkkana: sisäjohtimen eriste sulaa hyvin helposti. Suojatun johtimen kanssa kannattaa käyttää kutistesukkaa, pujota johtimeksi pyöräytetty suojamaapunos kutistesukkaan ja tinaa päähän pisara tinaa. Sukka kutistuu eristeeksi ja tasoittaa lämpökuormaa johtimen eristeelle.

Huomioitavaa ja mahdolliset vikapaikat:

- Noudata kaapelien värejä, näin vianhaku on helpompaa. Jokainen johto on myös valittu ominaisuuksiensa mukaan, joten ohjeen noudattaminen on suositeltavaa. Jos joku kaapeli loppuu kesken voit korvata sen vastaavalla toisen värisellä - soundi on sama.
- Osassa sarjoista tulee valmiiksi pätkityt kaapelit. Valitse näistä aina oikean pituinen ja värinen pätkä.
- Varmista, että komponentit on oikein päin. Väärin päin asennettu virtalähteen kondensaattori saattaa räjähtää.
- Varmista, ettei kolvi ole osunut yhdenkään komponentin kylkeen. Kondensaattorit rikkoutuvat tästä, sillä niiden sisällä on ohuita kalvoja joiden välille tulee oikosulku herkästi. Vaihda osat joissa on kolvin jälkiä (!!)
- Varmista jokainen juotos hyvällä silmällä tai suurennuslasin avulla. Kylmäjuotokset näyttävät yleensä huonoilta myös ulospäin (ei kuitenkaan aina) ja hyvät juotokset on usein siistejä myös pinnalta.

10 - tarkistuskierros

Kun kaikki osat on kolvattu ja ruuvattu paikalleen pitää kaikki käydä läpi vielä kertaalleen. Tarkista jokainen liitos, juotos, komponentin asennussuunta ja johdotus kohta kohdalta. Parasta on käydä läpi jokainen eyelet nasta ja seurata siitä lähteviä komponentteja ja johtimia verraten niitä layout kuvaan. Merkkaa samalla kuvaan mitkä komponentit, johtimet ja eyelet nastat on tarkistettu. Ennen virran kytkemistä voit mitata virtalähdelevyltä sekä hehkujen että B+ -jännitteen lähdöt yleismittarin ohmi-mittauksella. Resistanssi on B+ syötössä satoja kiloohmeja ja hehkujen syötössä ilman putkia reippaan kilo-ohmin. Mikäli resistanssi on nolla tai vähän yli, kytkentä on oikosulussa.

Kun kaikki on käyty läpi on aika kytkeä virrat koneeseen!

11. Virrat päälle

Kun olet 100% varma, että kaikki on oikein on aika kytkeä virrat päälle. Oletamme tässä, että ainut testilaite mitä omaat on yleismittari.

Varmista, että laite on pöydällä, joka on siisti. Ylinmääräiset osat, johdot yms pitää siivota pois testipöydältä, ettei ne vahingossakaan pääse aiheuttamaan oikosulkua. Esim. silmällä vaikeasti havaittavat tinalangan pätkät voivat olla tuhoisia, jos ne ovat jääneet vahvistimen sisään. Heiluta laitetta ilmassa komponenttipuoli alasapäin ja varmista, ettei kotelon sisään ole jäänyt mitään ylinmääräistä irtotavaraa.

Mittaa yleismittarin ohmimittarilla maapisteiden resistanssi suhteessa koteloon. Eli laita yleismittari resistanssi mittaukselle (pienin alue), laita musta mittajohdin koteloon kiinni ja käy yksitellen läpi kaikki layout kuvan maapisteet (ground points). Mittari pitäisi näyttää nolla tai lähes nollaa (maksimissaan muutamaa ohmia). Jos näin ei ole tarkista ongelma pisteen kytkennät vielä kertaalleen.

Varmista, että (oikea) sulake on asennettuna (oikeaan) sulakepesään.

Kytke virtakytkimet "päälle" asentoon. Kytke laite seinään. Jos havaitset mitään epäilyttävää ääntä, hajua tai kipinöintiä tms vedä välittömästi pistoke seinästä. Jos ongelmia ei esiinny, voit tehdä lopulliset jännitemittaukset.

Laita yleismittari vaihtojännite (DC) mittausalueelle. Valitse suurin jännitealue (esim. 600VDC ). Laita musta mittajohdin koteloon kiinni, esim. hauenleualla tai käytä kotelon reikiä apuna. Mittaa käyttäen yhtä kättä, toinen käsi on mittauksien ajan takataskussa. Tällä estetään paniikkitilanteissa sähköisku, jossa virta kulkee kädestä käteen sydämen kautta. Mittaa mittapisteet ja vertaa niitä ohjeiden arvoihin. Huomaa toleranssi. Esim. 200VDC pisteessä mittari pitää näyttää 200V n. 10% toleranssilla (eli 200V +-10% / 180 - 220V on ok tässä vaiheessa). Ota kaikkien mittausten välillä verkkojohto pois pistorasiasta.

Laita virrat  päälle. Jälleen, jos huomaat mitä tahansa epäilyttävää vedä verkkojohto välittömästi pois pistorasiasta.

Jos kaikki on ok voit kytkeä laitteen vahvistimeen ja levysoittimen laitteen sisäänmenoon. Varmista, että vahvistimen volume on nollassa.

Huomaa, että tässä vaiheessa virtalähteen kondensaattoreihin on varautunut jännitettä. Voit siis saada sähköiskun vaikkei laite olisikaan kytketty valtakunnan verkkoon.

12. Laitteen säätämien

Aktiivikomponenttien hajonnasta johtuen jännitteet eivät asetu aina tasan laskelmien mukaan. Pännäri RIAA:ssa säätö tapahtuu sisääntuloasteen jännitemittauksella. Mittaa putken 6 nastan jännitettä (mittapiste A). Säädä sitten virtalähteen P1 trimmeriä siten, että nastassa kuusi jännite on n 70V. Kanavien välillä on varmasti heittoa, jännitteen voi säätää siten, että kumpainen on "noin tontilla". Laitteen muut mittapisteet ovat lueteltu mukana toimitettavassa kytkentäkaaviossa.

Mikäli käytät P-sarjan putkia (PCC88) voit hienosäätää hehkujännitettä trimmeristä P2.

13. Levy soimaan ja korvat auki

Laita suosikkilevysi soimaan ja nosta hiljalleen volumea niin että kuulet musiikin kaiuttimista.

Jos joku asia ei toimi, kuulostaa oudolta tai epäilyttävältä kytke virrat pois ja jatka vikaan mahdollisesti liittyvien kohtien tutkimista ja vian etsintää.

Mahdolliset hurinat voivat johtua laitteiston maadoituksesta. Mikäli levysoittimessasi on erillinen maadoitusjohto, kytke tämä RIAA:n etupaneelin maa-pisteeseen. Vedä tästä tarvittaessa maadoitusjohto vahvistimen maahan. Vastaavasti voit kokeilla maadoittaa levysoittimen suoraan vahvistimeen. Laitteiston maadoitus on kokeilua, oikeaa tapaa tai tyyliä ei ole.

Jos kaikki toimii hienosti nauti hienosta musiikista ja onnittele itseäsi. Ihan jokainen ei ole rakentanut huippuluokan putkivahvistinta!

14. Tuki

Annamme mieluusti teknistä tukea! Jotta saat parhaan mahdollisen tuen lähesty meitä sähköpostitse ja mainitse ensimmäisessä viestissä seuraavat asiat:

  1. Mikä rakennussarja on kyseessä
  2. Oma nimesi, puhelinnumerosi ja tilausnumero (jos löytyy)
  3. Kuvaile ongelma mahdollisimman tarkasti. Saamme paljon viestejä ja puheluita, joten emme aina muista vaikka asiasta olisi puhuttu esim. puhelimessa. Eli kerro aina kaikki asiat uudestaan.
  4. Voit laittaa kuvan tai muutaman kuvan (alle 1M mutta tarkkoja) laitteen sisältä, jotta näemme karkeasti onko laite rakennettu oikein.
  5. Älä koskaan poista ketjusta vanhoja viestejä
  6. Pyrimme vastaamaan 12-24h aikana arkisin, mutta joskus tuessa on ruuhkaa. Jos et saa vastausta kahden päivän kuluessa ota uudestaan yhteyttä.

15. Antaa musiikin soida

Onneksi olkoon, käsissäsi on erittäin laadukas putkivahvistin, joka kestää soittoa kymmeniä vuosia kunhan putkia muistaa vaihtaa säännöllisesti. Muutaman vuoden välein kannattaa tarkistaa bias (eli mitata katodivastuksen yli menevä jännite ja verrata ohjeiden jännitteisiin) ja vaihtaa tarvittaessa putket. Yleensä pääteputket kestää 2-5 vuotta käytöstä riippuen ja etuasteputket hiukan pidempään.

 

Vastaa