UralTone MK II efektipedaalin kuvallinen rakennusohje

UralTone MKII jatkaa Tone Bender tuoteperheen tutkimusta nyt sen kolmannella versiolla eli Mk2:lla. Uraltone rakennussarjaan transistoriksi valittiin Neuvostotuotannosta MN21A joka istui paikalleen kytkentään sujuvasti. MN21A antaa hyvän äänellisen vastineen OC75 transistorille ja vielä toistaiseksi kohtuulliseen hintaan.

UralTone MKII osalista - BOM - Bill of materials

Yleisohjeita rakennussarjojen kasaamisen tueksi
PDF muotoinen yleisohje pedaalirakentajille

Pedaalin rakentaminen

Tarkista aina ensin, että kaikki osat ovat mukana toimituksessa. Jos löydät puutteita ota yhteyttä sähköpostitse tai sivujen "ota yhtettä" lomakkeen kautta. Huomaa, että komponentit voi olla hiukan eri näköisiä kuin valokuvissa. Huomaa, myös että osien jännitekestot voi olla korkeampia kuin mitä listassa lukee. Lue osalistan huomiot tarkasti.

Seuraa alla olevien kuvien kokoamisjärjestetystä. Pyrimme pitämään komponenttien mallit samoina, joten joudumme joskus huonon saatavuuden vuoksi vaihtamaan osan valmistajaa tai mallia. Eli jos jokin osa on hiukan eri värinen, älä säikähdä, jokaisessa komponentissa on tarvittavat arvot merkitty osan kylkeen.

Jalkakytkinlevyn juottaminen, ledin etuvastus

Aloita rakentaminen jalkakytkimestä. Ensimmäisenä juotetaan kiinni ledin etuvastus. Tämä vastus on pakattuna erikseen muiden hardware-setin osien pussiin.

Jalkakytkimen asennus, kytkimen asentaminen levyyn

Paina jalkakytkin kiinni levyyn. Huomaa asennussuunta, kierreosassa oleva kolo tulee ylös. Levyn juotospädit voivat olla ahtaat, joten paina kytkin kiinni riittävällä voimalla. Piirilevy ja kytkin kestävät kyllä.

Jalkakytkinlevyn johtojen asennus

Leikkaa sarjan mukana toimitetusta johdosta viiden sentin pätkät. Kuori eristettä noin 3mm matkalta, kierrä säikeet yhteen ja esitinaa kuoritut johtojen päät. HUOM: Lediä ei asenneta vielä tässä vaiheessa paikoilleen!

UralTone MK II efektin piirilevy. Piirilevylle on painatettuna kunkin osan osanumero sekä asennusta vastaava kuva. Joissain osissa on määrätty asennussuunta.

Juota vastukset levylle. Vastusten asennussuunnalla ei ole merkitystä, mutta pitäytyminen samassa lukusuunnassa helpottaa osien arvon lukemista.

Juota trimmeri RV1 levylle

Juota muovikalvokondensaattorit levylle. Näillä ei ole määrättyä asennussuuntaa. Levyllä on kaksi asennuspaikkaa. Riippuen osan mallista, levyllä voidaan käyttää joko pystyyn (kuvassa) tai vaakaan asennettavia kondensaattoreita.

Asenna elektrolyyttikondensaattorit levylle. Huomioi osan asennussuunta, Kondensaattorin miinusnapaa merkitsevä painatettu raita osan kyljessä vastaa piirilevyn valkoista puoliympyrän mallista painatusta. Vaakaan asennettavissa kondensaattoreissa on ura kotelossa plusnavan päädyssä. Levyltä löytyy vastaavat painatukset.

Juota germanium-transistorit levylle. Transistoreilla on osalistan mukaiset mittatuloksiin perustuvat määrätyt paikat levyllä. Germanium transistorit kestävät huonosti lämpöä. Juota osat nopeasti ja päättäväisesti. Kotelon ja levyn väiin voi jättää muutaman millin kytkentäjalkaa lämmön siirtymisen estämiseksi. Älä kuitenkaan jätä näitä liian pitkäksi. Transistorin kotelo on jännitteellinen ja koskiessaan potentiometrien koteloita menevät oikosulkuun.

Sama työvaihe toisista kuvakulmista.


Juota potenentiometrit kiinni piirilevylle.
Juota alussa tehty jalkakytkin sekä paristoklipsi kiinni kytkentälevyyn. Paristoklipsin johdot pujotetaan levyn läpi ja juotetaan padeihin. Näin johtimeen saadaan vedonpoisto. Klipsin johtoja voi lyhentää hieman, n. 5cm. Johdon sopivaa mittaa voi arvioida laittamalla osat tilapäisesti koteloon sisälle.
Jakkinen asennus koteloon
Asenna jakit kiinni koteloon. Nämä voi jättää sormikireyteen, jolloin niitä voi pyöritellä paikoillaan kun johdot juotetaan kiinni.
DC-jakin asennus
Työnnä DC-jakki asennusreikään.
Ledin pujottaminen asennuspaikkaansa
Työnnä led asennuspaikkaansa. Huomioi ledin napaisuus. Ledin lyhyempi jalka / viistetty on merkitty levyyn. Pystysuuntaan katsottuna (johdot ylös) viistetty sivu / lyhyempi kytkentäjalka tulee vasemmalle. Jalkakytkimen kierreosaan laitetaan aluslevyt valmiiksi odottamaan asennusta.
Efektin elektroniikka
Tämä kokonaisuus ujutetaan koteloon.
(Huom: kuvan efektikytkentä poikkeaa artikkelin kytkennästä)

Asenna levyt koteloon. Pujota ensimmäisena paristoklipsin johdot ulostulojakin alta. Efektilevyn asentamisessa tulee olla tarkkana ettei DC-jakki putoa paikoiltaan. (Tätä voi pitää virrattomalla DC-johdolla tai plugilla kiinni). Asenna halutessasi etulevy paikoilleen. Kiinnitä mutterit sormin ja sovittele levy paikoilleen. Kun kaikki istuu halutusti, tinaa DC jakki kiinni. Led asennetaan siten, että tämä työnnetään etulevystä läpi ja juotetaan kiinni.

Juota jakkien johdot kiinni. Sisääntilon jakin juotoskorvakkeet painetaan ennen juottamista sisäänpin. Jakkeja voi kiertää juottamista varten aina siten, että juotettava johdin ja juotoskorvake on suunnattu ylös. Juottamisen jälkeen jakkia kierretään seuraavaa johtoa varten. Aloita juottaminen kuvasta katsottuna alemmasta korvakkeesta, näin juotetut johdot siirtyvät syvemmälle koteloon, eivätkä ole edessä kun seuraavat johtimet juotetaan paikoilleen.

HUOM: UralTone sarjoissa käytetään kahta toisistaan poikkeavaa input-jakkia. Tarkista ennen juottamista kumpi versio jakkia sarjan mukana on toimitettu: https://www.uraltone.com/blog/efekti-jakit/

Kiinnitä etulevyyn sopivaksi katsomasi potentiometrin nupit. Asenna 9V paristo ja testaa toimiiko efekti. Jos laite toimii, se tulee vielä säätää. Säätämistä varten tarvitset yleismittarin ja pienen tarkkuusruuvimeisselin.

Laita mittarin toinen mittapää esim. efektin kotelon pohjan ruuvin reikään. Mittaa jännite testipisteesta TP1. Säädä trimmeriä kunnes TP1:ssä on -8.06Vdc jännite.

Huom: levyn v1.01 TP on väärässä paikassa. Mittaa TP1 kuvaan tussilla merkitystä paikasta.

Annetut arvot ovat suosituksia. Jännitearvojen lisäksi kannattaa kuunnella miltä efekti kuulostaa eri säädöillä.

Huom: MKII maa on virtalähteen positiivisessa navassa. Mikäli käytät MKII efektiä virtalähteellä, älä käytä jaettua syöttöä.