UralTone PP-EL84 2.0 Hi-Fi vahvistimen kuvallinen rakennusohje

LINKIT:

Osta UralTone PP-EL84 vahvistinrakennussarja

UralTone PP-EL84 2.0 on päivitetty versio alkuperäisestä PP-EL84 sarjasta. Kytkentä ja suorituskyky on pysynyt yhtä hyvänä kuin alkuperäisessä versiossa. Sarjassa on uusi edellistä pienempi kotelo ja helposti rakennettava kytkentälevy. Sisääntulo on toteutettu relevalinnalla.

Tarkista aina ensin, että kaikki osat ovat mukana toimituksessa. Jos löydät puutteita ota yhteyttä sähköpostitse tai sivujen "ota yhtettä" lomakkeen kautta. Huomaa, että komponentit voi olla hiukan eri näköisiä kuin valokuvissa. Huomaa, myös että osien jännitekestot voi olla korkeampia kuin mitä listassa lukee. Lue osalistan ja layoutkuvat huomiot tarkasti. Sarjan mukana toimitettu layout ja osalista ovat aina uusinta versiota kun taas tämän sivun kuvat ovat tarkoitettu rakentamisen avuksi helpottamaan rakentamista. Käytä rakentamisessa aina layout-kuvaa ja osalistaa näiden kuvien ohella kun rakennat sarjaa.

Vahvistimen rakentaminen

Suosittemme rakentamaan vahvistimen ohjeen järjestyksessä. Näin työskentely kotelon sisällä on tilavampaa kun osat eivät ole edessä tai asennnettuja osia ei tarvitse irrottaa toisten osien asentamisen vuoksi.

Ensimmäisenä kokonaisuutena rakennetaan takasivun liitäntäpaneeli.

Juota levylle diodit, releet kantoineen ja IDC-liitin. Huomioi osien asennussuunnat. Diodit ovat merkitty raidalla joita vastaa levyllä painatettu kuvio. Liittimessä on aukiviistetty sivu sekä merkintä pinnille yksi. Vastaava merkintä löytyy myös levyltä. Releiden kannat tehdään leikkaamalla 20-napaista holkkirimaa viiden pinnin pätkiin. Pätkät voi kiinnittää releen jalkoihin ja juottaa näin kannat kiinni levyyn oikeassa asennossa. Kun juotokset on tehty, ruuvaa lopuksi 10mm korotuspalat paikoilleen

Kiinnitä RCA-liittimet takapaneeliin. Jätä liittimet sormikireyteen.

Lyhennä liittimien maadoituskorvakketa ja juota nämä kiinni levyyn. Sovita rele-pcb:tä liittimiin oikean asennuspaikan varmistamiseksi. Kun liittimet ovat tarkasti kohdallaan kiristä mutterit.
Huom: Liittimissä voi käyttää muovista kauluksellista eristelevyä sen ulkopinnalla. Näin liitin asentuu keskelle paremmin. Kuvasarjassa muovit ovat jätetty pois ulkonäkösyistä. Levyn juotospuolelle ei tule koskaan eristelevyjä.

Kiinnitä takaisinkytkennän vipukytkin levyyn. Juota hyppylangat keskimmäisistä kontakteista levylle. Mikäli käytät diodien jalkoja tms. suojaamatonta johdinta, käytä kutistesukkaa etteivät johtimet oikosulje kytkimen runkoon.

Edellinen työvaihe sivusta kuvattuna.

Kiinnitä 3.5mm sisääntulon jakki levyyn. (huom: asennuksen voi tehdä myöhemmin niin osaa ei tarvitse irroittaa)

Poista kaiutinterminaaleista kaikki irtoavat osat, niin että jäljelle jää vain pelkkä runko.

Kiinnitä rungot levyyn kiinni. Jätä muoviprikat pois. Huomioi asennussuunta. Voit valita mihin suuntaan kierreosan reiät on suunnattu, eli mistä suunnasta johtimet työnnetään liittimeen. Kiristä mutterit.

Kiinnitä relelevy liitinpaneeliin ruuveilla. Tässä vaiheessa kannattaa varmistua että kaikki on rakennettu oikein, sillä tämän jälkeen levyt juotetaan toisiinsa kiinni. Huomioi maadoitusjohdot kolmannen RCA sisääntuloparin kohdalla. Maadoitukset tulevat molempiin kanaviin, eli johtoja juotetaan kaksi. Kun kaikki on kunnossa, juota RCA-liittimien signaalipinnit kiinni relelevyyn.

Paneeli kasattuna.

Juota sekä sisääntulevan signaalin, että takaisinkytkennän johtimet levylle. Voit puolittaa sarjan mukana tulleet kaapelit. Takaisinkytkennän kaksinapainen + suojamaa -johdin kuoritaan noin 3cm matkalta ja yhteen kierrettyyn maadoitussukkaan pujoitetaan kutistesukka ennen sen pään tinaamista. Tämä kutistaa sukan siististi johdinsäikeiden pintaan. Kuvassa oikeanpuoleinen maadoitus jää hieman levyn alle. Kannattaa irrottaa 3,5mm jakki toistaiseksi juottamista varten. Juota jakin ja relelevyn väliset johtimet.

Sama työvaihe toisesta kuvakulmasta. Takalevy on nyt valmis asennettavaksi. Poista relelevyn ruuvit paneelin puolelta ja asenna levy takapaneeliin.

Asenna levy takapaneeliin. Ruuvaa kaiutinterminaalien hatut takaisin paikoilleen.

Viimeisenä osana sisääntulon valinnan kytkennästä kolvataan kiertokytkimen piirilevy. Aloita juottamalla vastus paikalleen. Tämän jälkeen asennetaan lattakaapeliliitin. Huomioi liittimen asennussuunta. Levylle tulee osat molemmille puolille. Leikkaa vastuksen kytkentäjalat lyhyiksi ja varmista katsomalla sivusta, etteivät jalat osu kiertokytkimen takaosaan. Kun kytkinlevy on valmis, laita se toistaiseksi syrjään.

Seuraava huolellisuutta edellyttävä työvaihe on voimakkuussäätimen ja putkenkantojen asennus piirilevylle. Nämä kiinnitetään kotelon kahdelle sivulle, joten asennuksen korkeus tulee olla oikein. Aloita juottamalla volume-potentiometri piirilevylle. Kannattaa juottaa ensin kaksi keskimmäistä nastaa ja varmistua, että potentiometrin akseli on levyn suuntainen, eli osan asennus on suora. Kun tämä on varmistettu juota potentiometri kokonaan kiinni.

Kiinnitä kaikki kaksitoista korotusholkkia levylle. Jokaisen holkin alle tulee kaksi tähtialuslevyä päällekkäin. Näin levyn asennuskorkeus menee oikein. Aseta kannat levylle, mutta älä juota näitä vielä kiinni.

Asenna piirilevy paikalleen. Saatat joutua avittamaan putkenkantoja hieman menemään levyn läpi. Kun levy on paikoillaan ja pohjassa kiinnitä se muutamalla ruuvilla kiinni.

Käännä kotelo ympäri ja anna kantojen pudota alas levyn pintaan. Näin ne asettuvat suoraan kannen suuntaisesti. Juota kukin kanta yhdestä pisteestä ja varmista kannen puolelta että kaikki näyttää hyvältä. Jos ja kun, juota kannat kiinni.

Kytkentälevy kantojen asentamisen jälkeen.

Aloita kytkentälevyn osien latominen vastuksista. Vihreiden tehovastusten jalkoihin tulee turret-nastat. Nämä voi haluttaessa puristaa kiinni levylle tai juottaa kiinni.

Tehovastuksen asennus, yksityiskohta.

Asenna trimmerit ja pienemmät kondensaattorit levylle. Keltaisille signaalikondensaattoreille on varattu useampi juotospiste mikäli kytkennässä halutaan käyttää vaihtoehtoisia kytkentäkondensaattoreita (PIO tms).

Juota pystyyn asennettavat elektrolyyttikondensaattorit levylle. Huomioi osien asennussuunta. Miinusnapa on merkitty osan kylkeen valkoisena raitana, levyllä on näihin on painatettu valkoinen puoliympyrä.

Asennuksen tilanne toisesta kuvakulmasta.

Juota diodit ja diodisilta levylle. Huomioi osien oikea asennussuunta.

Juota sulakepesä levyyn kiinni.

Juota hyppylanka paikkaan R44. Käytä komponenttien jaloista yli jäänyttä kytkentälankaa.

Juota FET:it kiinni levyyn. Levyn layoutissa on huomioitu mahdollisuus asentaa eri kantakytkennöillä olevia FET:ejä. Sarjan mukana toimitettu 2N3819 juotetaan vasemmanpuoleisiin pädeihin kuvan mukaisesti. Kytkentälevy on valmis. Varmista vielä kertalleen, että kaikki osat ovat oikein päin ja oikeissa paikoissa. Myöhemmin johdotettuna ja runkoon kiinnitettynä levyn irroitus on jokseenkin työlästä.

Jatka rakentamista koteloon kiinnitettävien osien kanssa asentamalla läpivientikumit kotelon kanteen layoutkuvan mukaisesti.

Kiinnitä verkkomuuntaja kanteen. Muuntajan ensiön johtimet ovat melko lyhyet joten näitä jatketaan juottamalla sarjan mukana toimitettavaa ruskeaa ja sinistä PVC-kaapelia. Varaa johdoille mittaa siten, että veto riittää läpiviennistä verkkokytkimelle. Eristä johtimien liitokset huolella, käytä kahta kerrosta kutistesukkaa.
Huomioi muuntajan ruuvin asennussuunta. Muuntajan läpi menevään ruuviin indusoituu jännite. Jos ruuvin pää koskee kopan kattoon, menee muuntaja oikosulkuun. Ennen kiinnitysruuvin lopullista kiristämistä kokeile koppaa ja korjaa muuntajan paikkaa tarvittaessa. Kannen koppaa ei tarvitse kiinnnittää vielä, näin se pysyy naarmuttomana rakentamisen ajan.

Asenna IEC-liitin takapaneeliin. Juota tähän valmiiksi johtimet ennen asennusta. Käytä kutistesukkaa juotosten suojana. Kiinnitä suojamaan rengasliitin sekä rungon maa kiinni. Ruuvin molemmille puolille tulee tähtialuslevy ja mahdollinen maali poistetaan kotelon sisäpinnalta.

Juota päätemuuntajien lähdöt joko takapaneeliin tai suoraan liittimien taakse. Banaaniliittimiin kolvaaminen edellyttää melko paljon tehoa juotoskolvilta, joten levylle saattaa olla helpompi tehdä juotokset. Muuntajan väliulostulon voi joko kolvata kiinni levyyn tai juottaa päät yhteen ja eristää kutistesukalla.

Siisti johdotus ja muuntajien asennus onnistuu helpoiten siten, että asennat ensin kuvassa vasemmanpuoleisen muuntajan johtimet kiinni. Tämän jälkeen taittele johtimet layout-kuvan mukaisesti ja kierrä muuntaja sellaiseen asentoon jotta johdot menevät siististi paikoilleen. Näin näitä ei tarvitse lyhentää. Kun vasemmanpuoleinen muuntaja on paikoillaan ja kiinni rungossa, asenna oikeanpuoleinen samalla idealla.

Tässä kohden tee viimeinen varmistus, että kaikki piirilevy on oikein ladottu ja kaikki juotokset ovat levyllä kunnollisia. Jos virheitä ei ole, kiinnitä vahvistimen kytkentälevy koteloon ja johdota muuntajien johdot layout-kuvan mukaisesti levylle. Huomioi, että osaan pädeistä juotetaan kaksi johdinta kiinni. Kierrä kuoritut johtimen päät yhteen ja esitinaa ennen asennusta. Pidä johimien päät melko lyhyinä, etteivät nämä osu koteloon levyn alapuolella. Juota sisääntulon ja takaisinkytkennän johtimet levyyn etupaneelin päädyssä.

Asenna led. Huomioi ledin napaisuus. Ledin asennus on helpompaa ennen verkkokytkimen asennusta. Asenna verkkokytkin ja johdota. Suojaa juotokset kutistesukalla.

Asenna sisääntulovalitsimen kiertokytkin ja juota lyhyet johtimet. Taita kiertokytkimen ohjainnasta sivuun. Leikkaa lattakaapeli sopivan mittaiseksi ja purista sen päihin liittimet. Työnnä liittimien vedonpoistajat paikoilleen. Huomioi taas johtimen asennussuunta, punainen raita kohdistetaan liittimessä olevan pienen nuolen kanssa.

Vahvistin on nyt testausta vaille valmis!

Ennen virtojen kytkemistä asenna verkkosulake ja anodijännitteen sulake paikoilleen. Mittaa yleismittarilla rungon ja vahvistinlevyn CHASSIS GND pisteen välinen resistanssi. Tämän tulee olla lähellä nollaa mittajohtimien resistanssin virheen puitteissa.

Mittaa molempien kanavien mittapiste TP A resistanssi suhteessa maahan (laitteen runko). Ohmilukema kasvaa nopeasti useisiin kymmeniin / satoihin kilo-ohmeihin kun virtalähteen kondensaattorit latautuvat. Mikäli resistanssi on tätä pienempi, tarkista kytkentä virheiden varalta.

Jos kaikki näyttää olevan kunnossa, kytke laitteeseen virrat. TP A:ssa on 337Vdc, TP C:ssä -12Vdc, TP D:ssä +12V suhteessa runkoon. Koska putkia ei ole vielä kytketty jännitteet ovat kuormittamattomia ja luultavasti yli speksien. Kuuntele vetääkö releet kun kierrät sisääntulon valintakytkintä.

Asenna putket paikoilleen ja kytke kaiuttimet kiinni. Mikäli kaiuttimista kuuluu kovaa ääntä, sammuta laite ja tarkista kytkennät. Tarkista mittapisteet TP A 337V ja TP B 333V. Anna putkien lämmetä muutama minuutti ja seuraa että kaikki on kunnossa. Säädä etuasteputken trimmeritä RV2 ja RV3 siten, että TP G:ssä on 1.5V jännite. Säädä molemat kavavat. Mittaa jännite TP E ja TP F välitä. Säädä trimmerit RV4 ja RV5 siten, että pisteiden välillä on 0V jännite.

Nyt projekti on jo miltei maalissa!

Ruuvaa verkkomuuntajan koppa paikoilleen.

Liu'uta pohjan levy paikalleen ja kiinnitä ruuvit. Liimaa kumitassut pohjalevyyn.

Lyhennä etulevyn säätimien akselit sopivaan mittaan ja kiinnitä makumieltymystesi mukaiset nupit kiinni. Kuvan nuppi löytyy kaupasta nimellä UT90. Vahvistin on valmis käyttöön.

Toivotamme miellyttäviä kuunteluhetkiä uuden vahvistimen kanssa.

Tuki

Annamme mieluusti teknistä tukea! Jotta saat parhaan mahdollisen tuen lähesty meitä sähköpostitse ja mainitse ensimmäisessä viestissä seuraavat asiat:

  1. Mikä rakennussarja on kyseessä
  2. Oma nimesi, puhelinnumerosi ja tilausnumero (jos löytyy)
  3. Kuvaile ongelma mahdollisimman tarkasti. Saamme paljon viestejä, joten emme aina muista vaikka asiasta olisi puhuttu esim. puhelimessa. Eli kerro aina kaikki asiat uudestaan.
  4. Älä koskaan poista ketjusta vanhoja viestejä
  5. Pyrimme vastaamaan 12-24h aikana arkisin, mutta joskus tuessa on ruuhkaa. Jos et saa vastausta kahden päivän kuluessa ota uudestaan yhteyttä.

Suosittelemme yhteydenottoa sähköpostilla. Vaikka se vaihtoehtona tuntuu hitaammalta kuin puhelinsoitto, usein ongelman ratkaisu on helpompaa kun voimme puolestamme miettiä asiaa ennakkoon, etsiä tietoa ym. ennen vastaamista.