UralTone ROHS Compressor -rakennussarjan kuvallien rakennusohje

UralTone ROHS Compressor lunastaa nimellään sekä nykyelektroniikan vaatimukset että kumartaa kohti esikuvaansa, 1970-luvulla suunnitellule ROSS Compressorille. Kytkentä on esikuvalle uskollinen ja on sovitettu UralTone efektisarjoista tuttuun 1590B koteloon. Kompressorin jatkojalostetut versiot ovat maailmalla kysyttyjä ja suosittuja. UralTone versio on tee-se-itse -ystävällinen versio tähän kattaukseen.

Efekti on toteutettu CA3080 OTA piirillä ja tätä jo tuotannosta poistunutta osaa saa taas uustuotantoversiona. Sama piiri löytyy myös sarjan sisarmallista 80B kompressorista.

  1. UralTone ROHS Compressor rakennussarja
    60,00 € 48,39 €

UralTone ROHS Compressor - BOM - Sarjan osalista

Yleisohjeita rakennussarjojen kasaamisen tueksi
PDF muotoinen yleisohje pedaalirakentajille

Tarkista aina ensin, että kaikki osat ovat mukana toimituksessa. Jos löydät puutteita ota yhteyttä sähköpostitse tai sivujen "ota yhtettä" lomakkeen kautta. Huomaa, että komponentit voi olla hiukan eri näköisiä kuin valokuvissa. Huomaa, myös että osien jännitekestot voi olla korkeampia kuin mitä listassa lukee. Lue osalistan huomiot tarkasi.

Seuraa alla olevien kuvien kokoamisjärjestetystä. Pyrimme pitämään komponenttien mallit samoina, joten joudumme joskus huonon saatavuuden vuoksi vaihtamaan osan valmistajaa tai mallia. Eli jos jokin osa on hiukan eri värinen, älä säikähdä, jokaisessa komponentissa on tarvittavat arvot merkitty osan kylkeen.

UralTone ROHS Compressor kytkentälevy. Rakennussarja poikkeaa rakenteeltaan hieman muista 1590B koteloon sovitetuista rakennussarjoistamme. Kytkentä vie enemmän tilaa, joten paristolle varattu tila on otettu kytkennän käyttöön. Sarjan piirilevy täyttääkin koko kotelon. Tästä syystä kasaaminen poikkeaa muista efekteistä, mutta kuten muutkin sarjamme, tämäkin tehdään samalla matalat osat ensin -työjärjestyksellä.

Juota vastukset levylle. Vastukset ovat merkitty R1, R2... ja osalistasta löytyvät merkintää vastaavat osien arvot. Vastukset ovat merkitty värirenkain. Sarjassa käytetään hiilikalvovastuksia jossa arvo on merkitty kolmella renkaalla. Vastusten värirenkaiden tulkitsemiseen tarvittavan ohjeen löydät täältä:
https://www.uraltone.com/blog/komponenttien-tunnistaminen-efektirakentelu/
Vaihtoehtoisesti vastukset voi mitata yleismittarilla. Kuvan vastukset ovat aseteltu levylle samaan lukusuuntaan kuin levyn silkkipainon osanumerointi.

Juota hyppylanka kohtaan R7. Käytä edellisestä työvaiheesta jäänyttä vastuksen kytkentälankaa hyppylankana.

Juota diodit levylle. Näillä on määrätty asennussuunta. Diodin koteloon painatettu rengas kohdistetaan levyn painatuksen mukaisesti.

Juota IC-piirin kannta levylle. Huomioi kannan päädyn kolo. Suuntaa tämä levyn painatusten mukaisesti.

Juota matalamat muovikalvokondensaattorit ja keraaminen kondensaattori (C5) paikoilleen. Näillä ei ole määrättyä asennussuuntaa. Näissä arvo usein merkitään siten, että kaksi ensimmäistä numeroa merkitsevät arvon kahta ensimmäistä numeroa. Kolmas numero kertoo perään lisättävien nollien määrän. Esim. 103 on 10 000 pikofaradia, eli 10nF.

Huom: C6 ei käytetä kytkennässä

Juota elektrolyyttikondensaattorit levylle. Elektrolyyttikondensaattorin raidallinen miinusnapa kohdistetaan levyn valkoisen painatuksen mukaisesti. Asenna osa mahdollisimman kiinni levyyn jotta se mahtuu potentiometrin kotelon alle.

Juota transistorit levylle. Transistori asennetaan levylle siten, että sen kotelon muoto vastaa levylle painatettua kuviota.

Juota DC jakki levylle.

Potentiometrin ohjainnasta poistettu

Jatka potentiometrien juottamisella. Keskimmäisestä potentiometristä tulee poistaa ohjainnasta. Tämä murtuu helposti irti pihdeillä vääntämällä.

Juota potentiometrit kiinni levyyn. Voit käyttää kotelon kantta telineenä. Kannattaa juottaa jokaisesta potikasta vain yksi jalka kiinni ja sovittaa osaa levylle lämmittämällä tätä ainoaa liitosta. Kun potikat ovat kaikki samalla tasalla ja suorassa juota kaikki jalat kiinni.

Työnnä IC-piiri kantaan. Huomioi asennussuunta, kotelon kolo / pyöreä merkintä kohdistetaan samaan suuntaisesti kuin kannan kolo / piirilevyn painatus.

Juota jakkeihin sarjan mukana tulleet lyhyet johdot ja juota nämä kiinni levyyn kuvan mukaisesti.

Työnnä jalkakytkin asennuspaikkaansa. Tämä vaatii hieman voimaa, päättäväisyys palkitaan eikä levy hajoa. Huomioi kytkimen kierreosassa oleva kolo. Tämä kohdistetaan ylöspäin. Kierrä toinen mutteri kiinni jalkakytkimeen ja säädä se samalle korkeudelle potentiometrien kanssa.

Pudota LED asennuspaikkaansa ja taita sen jalkoja hieman ulospäin jottei se putoa asennettaessa. Älä siis juota lediä vielä.

Pujota kytkentä koteloon. Jakit kannattaa ruuvata kiinni ennen levyn kiinnitystä. Kuvan mukainen asento näille on sopiva. Varmista plugin kanssa, että jakin kontaktit eivät osu komponentteihin tms. kun jakki työnnetään paikoilleen. Kun jakit ja levy ovat paikoillaan, kierrä potentiometrien ja jalkakytkimen mutterit kiinni. Varmista että levy on samassa tasossa kotelon kannen kanssa. Jos ei, korjaa jalkakytkimen mutterin korkeutta. Jos tilasit etupaneelin erikseen, tämä asennetaan tässä vaiheessa paikoilleen.

Pudota led asennusreikäänsä ja juota sen kontaktit. Juota myös jalkakytkin. Efekti on miltei valmis.

Kiinnitä valitsemasi potentiometrin nupit ja ruuvaa takakansi paikoilleen. Efekti on valmis

Mukavia soittoja!