UralTone 1590BB Double - Tupla-Rotta projekti

Tuplarotan esikuvana on samaisen pedalin kaksoisversio. Kyseessä ei ole Deucetonen kopio, vaan mukaelma. Poikkeuksena alkuperäiseen, tämän kuvasarjan efektiin ei ole asennettu lisäjakkeja stereokäyttöä varten. Nämä ovat kuitenkin tarvittaessa lisättävissä, joskin tällöin koteloon ei mahdu enää tämän jälkeen 9V paristoa.

Kytkennässä on lisätty erilaisia diodi-klipperikytkentöjä valintakytkimin. Alkuperäisessä valinnat ovat Vintage, Turbo ja Dirty, käytännössä erot ovat klipperin diodeissa ja niiden kynnysjännitteissä. (Kytkennässä on myös muita eroja, näiden toteuttaminen ei onnistu helpolla.

Toisen kanavan Dirty -asennon klipperi on tässä esimerkissä assymmetrinen, eli toisen puolen klipperi leikkaa aaltomuodon toista puolta enemmän kuin toista. Kytkennässä voi jokainen kokeilla erilaisia diodi-klipperiyhdistelmiä. Ohjeen valinnat ovat malliksi, suosittelemme ehdottomasti kokeilemaan. Diodiklipperit ovat helpoimpia tapoja muokata särön tyyliä. Olemme myös vaihtaneet toisen operaatiovahvistimen uA748:sta TL081:een. Kytkennässä voi kokeilla erilaisia yksikköopreaatiovahvistimia.

Artikkelin idea on opastaa, miten UralTone 1590BB - Double -koteloa voi käyttää hyödyksi modaamalla peruskytkentöjä verrattain pienillä muutoksilla. Vaikka efektien modaaminen kuulostaa monimutkaiselta, se ei aina ole sitä. Tarvitset vain poran, vähän osia ja aikaa kokeilla ja rakentaa. Toteutukset ovat hieman erilaisia, kuin valmiiksi mietityissä sarjoissa - Ei osanumeroita tai tarkkoja asennustapoja vaan rehtiä modaamista tilanteeseen sopivin ja helpoin keinoin. Tässä esim. käytetään kytkimen aluslevyä diodien maadoituksen juottamiseen. Tietyllä tapaa malliesimerkki siitä, mitä modaaminen käytännössä tarkoittaa.

Reikien poraaminen
Oletamme, että olet rakentanut kaksoisversion kahdesta rotta-efektirakennussarjasta. Kaksoisefektin ohje löytyy täältä. Poraa kaksi 6mm reikää valintakytkimille. Nämä ovat on-off-on / spdt-tyyppisiä (UralTone osanumero: 721-MTS-103-C1). Varmista ennen poraamista, että porattavan kohdan alla on riittävästi tilaa ja reiät ovat riittävän etäällä toisistaan jotta kaksi kytkintä mahtuu vierekkäin.

HUOM: Kuvan kytkimien reiät ovat aavistuksen liian ylhäällä. Noin sentti alemmas tekee rakentamisesta helpompaa. Tämä malliesimerkiksi siitä, että kannattaa miettiä huolella ennen kun poraa.
1590BB kotelo porattuna
Reiät porattuna. Reikien takaa pilkottaa efektien piirilevyt.
Klipperin juottaminen.
Juota klipperikytkimet. Kytkimen aluslevyä käytetään tässä maadoituskorvakkeena. Suorista ohjannasta jotta prikan saa kierrettyä sopivaan asentoon. Kuvasta poiketen diodit kannattaa asentaa kun kytkimet ovat kiinni kotelossa. Näin voit sovitella diodit sopivaan kohtaan. Kuvassa toisessa juotosnastassa on vastakkaisiin suuntiin rinnan kytkettyä pii- ja germaniumdiodia.
Kytkimien johdotus. Levyn alkuperäiset 1N4148-diodit ovat korvattu ledeillä. Näiden kynnysjännite on n. 2V ja suurempi kuin tavallisilla signaalidiodeilla (0,7V). Kun kytkin siirretään jompaan kumpaan laitaan, oikosulkee matalamman kynnysjännitteen diodit ledit. Käytännössä keskiasennossa klipperi rajoittaa signaalia neljään volttiin (Vpp), Pii-diodilla 1,4Vpp ja Germanium diodilla 0,6Vpp. (Signaali = 2*kynnysjännite.) Vasemmanpuoleisessa kytkimessä on vain yksi Schottky-diodi. Tämän kynnysjännite on 0,3V. Tällä signaali leikataan epäsymmetrisesti, toinen signaalipuolisko leikkautuu ledillä, toinen schottky-diodilla.
Kytkimien johdotuksen yksityiskohtia
Kytkimien johdotuksen yksityiskohtia
Kytkimien juotoksia
Germanium-diodit kiinnitettynä. Mahtuu nippa nappa.
Piirilevyjen kiinnitys koteloon
Kiinnitä piirilevyt koteloon. Varmista vielä etteivät kytkimet ja diodit osu piirilevyjen komponentteihin jännitteellisiin osiin.
Nuppien kiinnitys efektikoteloon
Kiinnitä nupit kiinni etulevyyn ja taiteile halutessasi grafiikat. Kaksoisrotta on valmis kokeiltavaksi.

Tuplarottaan tarvitset seuraavat osat: