UralTone Rotta (RAT) rakennussarjapedaalin kuvalliset kasausohjeet

UralTone Rotta (RAT) rakennussarjapedaalin kuvalliset kasausohjeet

LINKIT:

Osta ROTTA (RAT) distortion pedaalin rakennussarja

Yleisohjeita rakennussarjojen kasaamisen tueksi

Tekninen tuki: tukifoorumien kautta: DIY-TONE.COM tai sähköpostitse: asiakaspalvelu@uraltone.com

Seuraa alla olevien kuvien kokoamisjärjestetystä. Pyrimme pitämään komponenttien mallit samoina, mutta komponenttimaailma muuttuu kovaa vauhtia, joten joudumme joskus huonon saatavuuden vuoksi vaihtamaan osavalmistajia tai sarjoja. Eli jos jokin osa on hiukan eri värinen, älä säikähdä, jokaisessa komponentissa on tarvittavat arvot merkitty osan kylkeen.

Jalkakytkinlevyn juottaminen, ledin etuvastus

Aloita rakentaminen jalkakytkimestä. Ensimmäisenä juotetaan kiinni ledin etuvastus. Tämä vastus on pakattuna erikseen muiden hardware-setin osien pussiin.

Jalkakytkimen asennus, kytkimen asentaminen levyyn

Paina jalkakytkin kiinni levyyn. Huomaa asennussuunta, kierreosassa oleva kolo tulee ylös. Levyn juotospädit ovat ahtaat, jalkakytkin tarvitsee hieman voimaa ja suostuttelua. Tarvitset päättäväisyyttä, piirilevy ja kytkin kestävät kyllä.

Jalkakytkinlevyn johtojen asennus

Leikkaa sarjan mukana toimitetusta johdosta viiden sentin pätkät. Kuori eristettä noin 3mm matkalta, kierrä säikeet yhteen ja esitinaa kuoritut johtojen päät.
HUOM: Lediä ei asenneta vielä tässä vaiheessa paikoilleen!

Jalkakytkin, alemman mutterin asennus

Kierrä toinen jalkakytkimen kiinnitysmuttereista paikoilleen.

UralTone Rotta, vastusten juottaminen levylle

Siirrä jalkakytkinlevy syrjään ja siirry varsinaiseen efektin kytkentälevyyn. Aloita juottamalla vastukset levylle. Kokoaminen kannattaa aloittaa matalimmista osista. Näin osat pysyvät piirilevyn pinnassa kun käännät sen ympäri juottamista varten

Diodien ja IC-kannan juottaminen levylle

Juota diodit ja IC-kanta kiinni levylle. Huomioi näiden asennussuunta. Diodin painatettu raita asennetaan piirilevyn silkkipainatuksen mukaisesti. IC-kannassa on kolo joka osoittaa ykkösnastan suunnan.

IC-kannan asennus levylle

Juota keraamiset- ja muovikalvokondensaattorit levylle. Keraamiset kondensaattorit ovat taitettu kuvaa varten jotta näiden merkinnät näkyvät.
Asenna nämä pystyyn (vrt. myöhemmät kuvat).

Elektrolyyttikondensaattorien juottaminen levylle

Juota elektrolyyttikondensaattorit kiinni. Huomaa näiden oikea asennussuunta (valkoinen raita).

Elektrolyyttikondensaattorit sivulta

Elektrolyyttikondensaattorit sivulta.

Fetin juottaminen ja IC-piirin asentaminen kantaan

Juota fetti kiinni. Levyllä on mahdollisuus käyttää useampaa fetti tyyppiä. Osasarjan mukana toimitettava BF256 asennetaan kuvan mukaisesti. Työnnä metallikannu IC-piiri kantaan. Lyhennä piirin jalkoja n. 5 mm jottei osa jää liian korkeaksi. Huomaa metallisen lipareen suunta. Lippa osoittaa piirin kahdeksannen pinnin paikan. Levyllä tämä on kuvasta katsottuna vasemmalla alhaalla.

Potentiometrejä vaille valmis piirilevy

Komponenttien puolesta potentiometrejä vaille valmis piirilevy. Metallikannu IC:n korkeus on kutakuinkin sama kuin levyn elektrolyyttikondensaattorien.

Potentiometrin ohjainnastan poistaminen

Keskimmäisen potentiometrin ohjainnasta tulee poistaa. Tämä irtoaa vääntämällä tai leikkaamalla sivuleikkureilla.

Potentiometrin ohjainnasta poistettu

Valualumiini murtuu poikki melko vaivatta.

Potentiometrien juottaminen koteloon

Juota potentiometrit paikoilleen. Voit käyttää laitteen kotelon kantta telineenä jolloin kaikki kolme potentiometriä asentuvat oikeaan asentoon.

Jalkakytkinlevyn ja efektipiirilevyn johdottaminen

Juota aikaisemmin rakennettu jalkakytkinlevy ja paristoklipsi kiinni. Paristoklipsin johtoja voi lyhentää n. 5cm.

Jakkinen asennus koteloon

Asenna jakit kiinni koteloon. Kotelon ja jakin väliin asennetaan tähtialuslevy.

DC-jakin asennus

Työnnä DC-jakki asennusreikään.

Ledin pujottaminen asennuspaikkaansa

Työnnä led asennuspaikkaansa. Huomioi ledin napaisuus. Ledin lyhyempi jalka / viistetty on merkitty levyyn. Pystysuuntaan katsottuna (johdot ylös) viistetty sivu / lyhyempi kytkentäjalka tulee vasemmalle. Jalkakytkimen kierreosaan laitetaan aluslevyt valmiiksi odottamaan asennusta.

Efektin elektroniikka

Tämä kokonaisuus ujutetaan koteloon.

Levyjen asennus koteloon

Asenna levyt koteloon. Pujota ensimmäisena paristoklipsin johdot ulostulojakin alta. Efektilevyn asentamisessa tulee olla tarkkana ettei DC-jakki putoa paikoiltaan. (Tätä voi pitää virrattomalla DC-johdolla tai plugilla kiinni). Asenna halutessasi etulevy paikoilleen. Kiinnitä mutterit sormin ja sovittele levy nätisti paikoilleen. Kun kaikki istuu halutusti, tinaa DC jakki kiinni. Led asennetaan siten, että tämä työnnetään etulevystä läpi ja juotetaan kiinni.
(Huom kuvassa toinen efekti)

Jakkien johdot

Juota jakkien johdot kiinni.

Etulevyn osien kiinnitys

Kiristä etulevyn mutterit ja kiinnitä potentiometrien nupit. Efekti on valmis kokeiltavaksi!

Mukavia soitteluhetkiä!

Jos tulee mitä tahansa kysyttävää tai haluat antaa palautetta niin ole meihin epäröimättä yhteydessä!

Vastaa