JB Capacitors

  1. JB JFX 3.3uf / 250V polypropylen capacitor
  2. JB JFX 4.7uf / 250V polypropylen capacitor
  3. JB JFX 8.2uf / 250V polypropylen capacitor

Post your comment

UralTone verkkokauppa