UralTone 1590BB Double - kaksoisefektien rakennusohje

UralTone 1590BB Double - efektikotelo on suunniteltu siten, että siihen voi rakentaa kaksi mitä tahansa 1590B-koteloa käyttävää efektirakennussarjaa. Tämä mahdollistaa erilaisen yhdistelmien rakentamisen, Booster - Fuzz, Delay - Phaser, mitä tahansa.

Käytännössä varsinaiset efektikytkennät tehdään kuten yksittäiseen koteloon rakennettaessa. Poikkeukset löytyvät jalkakytkimien ja jakkien johdotuksessa, sekä virransyötössä. Tässä artikkelissa näytetään kuvin miten tuplaefekti rakennetaan.

Suosittelemme perehtymään kunkin efektikytkennän rakennusohjeeseen ja tähän artikkeliin ennen tuplalaatikon tekemistä.

Tuplakotelon johdotusohjeen löydät täältä.

Jakkien juotoskorvakkeiden taittaminen sisään
1590BB kotelo on korkeussuunnassa pienempi kuin yhden efektin laatikko. Tilaa on niukasti. Ensimmäisenä paina jakkien juotoskorvakkeet sisäänpäin. Näin jakkia voi pyöritellä kotelossa niin, etteivät kontaktit osu ympäröivien piirilevyn osiin.
Jakkien kiinnitys koteloon
Kiinnitä jakit koteloon. Kevyt kiristys sormin riittää tässä vaiheessa, sillä jakkeja tarvinnee pyöritellä sopivaan asentoon. Huom. jakkien alle kotelon sisäpuolelle tulee tähtialuslaatat.
Jalkakytkinlevyjen juottaminen.
Juota jalkakytkinpiirilevyt. Huomioi että jalkakytkimen ohjausura tulee ylöspäin. (Kotelossa on tätä vastaava pykälä.) Voit käyttää koteloa telineenä kun juotat levyjä. Lediä ei asenneta vielä.
Tässä kohtaa ohjetta rakenna efektilevyt niiden ohjeiden mukaisesti. Osaan näistä löytyy kuvalliset rakennusohjeet:
Experimental fuzz face, 8-8 overdrive, Rotta, Optic-28, Standard Fuzz, O-transforming Fuzz ja Mehustin.
Muiden efektien mukana toimitetaan yksityiskohtainen rakennusohje.
Efektilevyjen ja jalkakytkinlevyjen johdottaminen.
Juota jalkakytkinlevyihin johdot kuten kuvassa ja juota jalkakytkinlevyt valitsemiisi efektipiirilevyihin. Efektien väliset johdotukset jätetään tässä vaiheessa vielä juottamatta. Juota toiseen efektilevyyn paristoneppari. Tämän johtoja voi lyhentää n. 5cm.
Paristonepparillisen levyn kiinnitys
Asenna nepparillinen piirilevy koteloon. Pujota paristoklipsin johto jakin alta ja työnnä led piirilevyn pädien läpi. Kierrä jakki siten, että juotoskorvake tulee ylös. Kun levyt ovat kiinni, työnnä led etupaneelin reikään juota paikalleen. DC-jakin asennuksessa voi käyttää apuna kärkipihtejä tai DC-virtalähteen (jännitteetön) liitintä. Näin saat asemoitua liittimen nätisti sopivaan asentoon.
Paristonepparillisen levyn asennus koteloon.
Sama kun edellä, toisesta kuvakulmasta.
Levyjen välinen kaapelointi
Juota valkoinen johto joka toimii pariston maadoituksena / kytkimenä jalkakytkinlevylevyltä (merkitty jalkakytkinlevyllä R) stereojakkiin. Juota toinen noin saman mittainen johto levyn sisääntulolta (merkitty jalkakytkinlevyllä T).
Toisen efektilevyn asennus
Juota toisen jalkakytkinlevyn johdot jakkiin ennen levyjen asentamista paikalleen. Aseta led odottamaan pädeihin. Kiinnitä levyt koteloon. Kun levyt ovat kiinni työnnä led etupaneeliin ja juota kiinni.
Toisen levyn asennuksen viimeistely.
Seuraa loput juottamiset. Juota levyjen välinen signaalikaapeli jalkakytkinlevyn yksinäiseen T-merkittyyn pädiin johon normaalisti tulisi lähdön jakki. Juota DC jakilta johdot toiselle levylle. Sisääntulon stereojakille tulee löytää sopiva asento, jottei sen kontaktit osu muuhun elektroniikkaan. Käytä apuna plugia kun pyörittelet jakkia sopivaan asentoon. Jakin kontaktit leviävät kun jakki on paikoillaan. Jakin asentoa ei voi siis tarkistaa plugittomana.
Mutterien kiristys
Kiristä kannen potentiometrien ja jalkakytkimien sekä jakkien mutterit.
Nuppien kiinnitys
Kiinnitä valitsemasi potikannupit valmiiseen tupla-efektiin. Kaksoisefekti on valmis kokeiltavaksi.

Efektikotelo on sisältä hivenen ahdas, tarkista aina, että jakit eivät osu laitteen komponentteihin jossa kulkee sähkö / signaali. Mikäli laitten läpi ei kulje signaali edes bypassilla, tarkista jakkien ympäristö. Käytä apuna plugia, kontaktipinnat leviävät ulospäin kun plugi on jakissa.

Jos teet kytkentöihin modauksia, kuten efektien järjestyksen valintakytkimen, varmista ennen poraamista että kytkimelle on tilaa. Sama koskee niitä efektejä joita varten koteloon tulee porata lisäreikiä (Phaser, O-transforming fuzz). Esimerkkejä tästä löytyy Tupla-Rotta -ohjeista.